Rơ le bảo vệ Melpro-S và Melpro-D Series Mitsubishi

Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi

RDTT14 option for melpro-A RDTT14 -68%
60,482,000 VND
19,354,240 VND

RDTT14 option for melpro-A

MPD-3 ( with 3m wire) option for melpro-A MPD-3 ( with 3m wire) -68%
86,406,000 VND
27,649,920 VND

MPD-3 ( with 3m wire) option for melpro-A

MPD-3 ( with 1m wire) option for melpro-A MPD-3 ( with 1m wire) -68%
86,406,000 VND
27,649,920 VND

MPD-3 ( with 1m wire) option for melpro-A

MZT-112D option for melpro-A MZT-112D -68%
195,853,000 VND
62,672,960 VND

MZT-112D option for melpro-A

MZT-77D option for melpro-A MZT-77D -68%
138,047,000 VND
44,175,040 VND

MZT-77D option for melpro-A

COC2-A01D1 COC2-A01D1 -68%
145,818,000 VND
46,661,760 VND

COC2-A01D1

COC1-A01D1 COC1-A01D1 -68%
144,918,000 VND
46,373,760 VND

COC1-A01D1

MZT-52D option for melpro-A MZT-52D -68%
89,288,000 VND
28,572,160 VND

MZT-52D option for melpro-A

MZT-250 option for melpro-A MZT-250 -68%
397,059,000 VND
127,058,880 VND

MZT-250 option for melpro-A

CGP1-A03D2 CGP1-A03D2 -68%
624,935,000 VND
199,979,200 VND

CGP1-A03D2

CGP1-A02D2 CGP1-A02D2 -68%
624,935,000 VND
199,979,200 VND

CGP1-A02D2

MZT-160 option for melpro-A MZT-160 -68%
141,129,000 VND
45,161,280 VND

MZT-160 option for melpro-A

MZT-110 option for melpro-A MZT-110 -68%
58,429,000 VND
18,697,280 VND

MZT-110 option for melpro-A

CGP1-A01D2 CGP1-A01D2 -68%
601,588,000 VND
192,508,160 VND

CGP1-A01D2

CAC1-A01D2 CAC1-A01D2 -68%
989,476,000 VND
316,632,320 VND

CAC1-A01D2

MZT-90 option for melpro-A MZT-90 -68%
53,076,000 VND
16,984,320 VND

MZT-90 option for melpro-A

MZT-68 option for melpro-A MZT-68 -68%
22,418,000 VND
7,173,760 VND

MZT-68 option for melpro-A

MZT-53 option for melpro-A MZT-53 -68%
14,629,000 VND
4,681,280 VND

MZT-53 option for melpro-A

MVG-A2V-RD MVG-A2V-RD -68%
111,876,000 VND
35,800,320 VND

MVG-A2V-RD

MVG-A2V-R MVG-A2V-R -68%
87,812,000 VND
28,099,840 VND

MVG-A2V-R

MVG-A1V-RD MVG-A1V-RD -68%
100,382,000 VND
32,122,240 VND

MVG-A1V-RD

CAC1-A41D1 transformer protection with IEC61850 communication CAC1-A41D1 -68%
MVG-A1V-R MVG-A1V-R -68%
76,141,000 VND
24,365,120 VND

MVG-A1V-R

MOV-A1V-RD MOV-A1V-RD -68%
102,541,000 VND
32,813,120 VND

MOV-A1V-RD

CMP1-A41D1 Motor protection with IEC61850 communication CMP1-A41D1 -68%
CFP1-A41D1 Feader protection with IEC61850 communication CFP1-A41D1 -68%
CMP1-A41D1 Motor protection with mod-bus RTU communication CMP1-A41D1 -68%
MOV-A1V-R MOV-A1V-R -68%
77,400,000 VND
24,768,000 VND

MOV-A1V-R

MUV-A1V-RD MUV-A1V-RD -68%
108,106,000 VND
34,593,920 VND

MUV-A1V-RD

CFP1-A41D1 Feader protection with mod-bus RTU communication CFP1-A41D1 -68%
CAC1-A41D1 transformer protection with mod-bus RTU communication CAC1-A41D1 -68%
MUV-A1V-R MUV-A1V-R -68%
83,865,000 VND
26,836,800 VND

MUV-A1V-R

MGG-A1V-RD MGG-A1V-RD -68%
58,182,000 VND
18,618,240 VND

MGG-A1V-RD

CAC1-A41D1 transformer protection CAC1-A41D1 -68%
501,024,000 VND
160,327,680 VND

CAC1-A41D1 transformer protection

CMP1-A41D1 Motor protection CMP1-A41D1 -68%
355,565,000 VND
113,780,800 VND

CMP1-A41D1 Motor protection

CFP1-A41D1 Feader protection CFP1-A41D1 -68%
355,565,000 VND
113,780,800 VND

CFP1-A41D1 Feader protection

CBV3-01S1 CBV3-01S1 -68%
56,747,000 VND
18,159,040 VND

CBV3-01S1

MGG-A1V-R MGG-A1V-R -68%
36,453,000 VND
11,664,960 VND

MGG-A1V-R

MGG-A1V-F MGG-A1V-F -68%
31,247,000 VND
9,999,040 VND

MGG-A1V-F

CBV2-01S1 CBV2-01S1 -68%
64,112,000 VND
20,515,840 VND

CBV2-01S1

Thương hiệu Thiết bị Đóng cắt

Thiết bị Đóng cắt Roman Thiết bị Đóng cắt DongA Electric Thiết bị Đóng cắt Honeywell Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi Thiết bị Đóng cắt LS Thiết bị Đóng cắt Legrand Thiết bị Đóng cắt MPE Thiết bị Đóng cắt Nanoco Thiết bị Đóng cắt Sino Vanlock Thiết bị Đóng cắt Panasonic Thiết bị Đóng cắt Schneider
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Thiết bị Đóng cắt