Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 6A 10kA BH-D10 4P 6A TYPE C N -60%
1,355,000 VND
542,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 6A 10kA BH-D10 4P 6A TYPE C N 6/10/13/16/20/25/32/40/50/63A

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 2P 5A 7.5kA 30mA NV63-CV(HS) -50%
Relay thấp áp 200-220VAC-PHẢI cho NF4P 1000/1250/1600 UVTNA250-10SWRF -68%
11,424,000 VND
3,655,680 VND

Relay thấp áp 200-220VAC-PHẢI cho NF4P 1000/1250/1600 UVTNA250-10SWRF

Bảo vệ thấp áp UVT AC380-460V 0.5s UVT-A460B-W(30) -78%
48,735,000 VND
10,721,700 VND

Bảo vệ thấp áp UVT AC380-460V 0.5s UVT-A460B-W(30)

Bảo vệ thấp áp UVT DC24V 3s UVT D024B-W(30) -78%
30,218,000 VND
6,647,960 VND

Bảo vệ thấp áp UVT DC24V 3s UVT D024B-W(30)

Bảo vệ thấp áp UVT DC100-110V INST UVT D110B-W(INST) -78%
30,218,000 VND
6,647,960 VND

Bảo vệ thấp áp UVT DC100-110V INST UVT D110B-W(INST)

Bảo vệ thấp áp UVT DC24V 0.5s UVT D024B-W(05) -78%
30,218,000 VND
6,647,960 VND

Bảo vệ thấp áp UVT DC24V 0.5s UVT D024B-W(05)

Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 630A 65kA (DRAWOUT) AE630-SW-3P -78%
131,829,000 VND
29,002,380 VND

Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 630A 65kA (DRAWOUT) AE630-SW-3P 630A/1000A/1250A/1600A/2000A

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 630A 65kA (DRAWOUT) AE630-SW-4P -78%
152,418,000 VND
33,531,960 VND

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 630A 65kA (DRAWOUT) AE630-SW-4P 630A/1000A/1250A/1600A

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 2000A 85kA (DRAWOUT) AE2000-SW-4P -78%
235,476,000 VND
51,804,720 VND

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 2000A 85kA (DRAWOUT) AE2000-SW-4P 2000A/2500A/3200A/4000A/5000A/6300A

Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 4000A 85kA (DRAWOUT) AE4000-SWA-3P -78%
482,994,000 VND
106,258,680 VND

Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 4000A 85kA (DRAWOUT) AE4000-SWA-3P 2000A/2500A/3200A/4000A

Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 4000A 130kA (DRAWOUT) AE4000-SW-3P -78%
942,441,000 VND
207,337,020 VND

Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 4000A 130kA (DRAWOUT) AE4000-SW-3P 2000A/4000A/5000A/6300A

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 4000A 130kA (DRAWOUT) AE4000-SW-4P -78%
1,057,635,000 VND
232,679,700 VND

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 4000A 130kA (DRAWOUT) AE4000-SW-4P 4000A/5000A/6300A

Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 630A 65kA (FIXED) AE630-SW-3P -78%
99,147,000 VND
21,812,340 VND

Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 630A 65kA (FIXED) AE630-SW-3P 630A/1000A/1250A/1600A/2000A

Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 2000A 85kA (FIXED) AE2000-SW-3P -78%
178,676,000 VND
39,308,720 VND

Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 2000A 85kA (FIXED) AE2000-SW-3P 2000A/2500A/3200A/4000A

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 630A 65kA (FIXED) AE630-SW-4P -78%
118,300,000 VND
26,026,000 VND

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 630A 65kA (FIXED) AE630-SW-4P 630A/1000A/1250A/1600A/2000A

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 2000A 85kA (FIXED) AE4000-SWA-4P -78%
542,341,000 VND
119,315,020 VND

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 2000A 85kA (FIXED) AE4000-SWA-4P 2000A/2500A/3200A/4000A

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 4000A 130kA (FIXED) AE4000-SW-4P -78%
755,453,000 VND
166,199,660 VND

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 4000A 130kA (FIXED) AE4000-SW-4P 4000A/5000A/6300A

Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 4000A 130kA (FIXED) AE4000-SW-3P -78%
655,953,000 VND
144,309,660 VND

Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 4000A 130kA (FIXED) AE4000-SW-3P 4000A/5000A/6300A

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 5A 5kA 30mA NV63-CV(HS) -50%
Test report reissue option for melpro-A Test report reissue -68%
2,282,000 VND
730,240 VND

Test report reissue option for melpro-A Test report reissue

Terminal cover option for melpro-A Terminal cover -68%
2,282,000 VND
730,240 VND

Terminal cover option for melpro-A Terminal cover

Front cover option for melpro-A Front cover -68%
2,965,000 VND
948,800 VND

Front cover option for melpro-A Front cover

5m wire for MPD-3 option for melpro-A ADAPTER-X -68%
4,112,000 VND
1,315,840 VND

5m wire for MPD-3 option for melpro-A ADAPTER-X

ADAPTER-X option for melpro-A ADAPTER-X -68%
7,324,000 VND
2,343,680 VND

ADAPTER-X option for melpro-A ADAPTER-X

ADAPTER-W option for melpro-A ADAPTER-W -68%
7,324,000 VND
2,343,680 VND

ADAPTER-W option for melpro-A ADAPTER-W

ADAPTER-U option for melpro-A ADAPTER-U -68%
7,324,000 VND
2,343,680 VND

ADAPTER-U option for melpro-A ADAPTER-U

MDX-A option for melpro-A MDX-A -68%
66,247,000 VND
21,199,040 VND

MDX-A option for melpro-A MDX-A

RDTT14 option for melpro-A RDTT14 -68%
60,482,000 VND
19,354,240 VND

RDTT14 option for melpro-A RDTT14

MPD-3 ( with 3m wire) option for melpro-A MPD-3 ( with 3m wire) -68%
86,406,000 VND
27,649,920 VND

MPD-3 ( with 3m wire) option for melpro-A MPD-3 ( with 3m wire)

MPD-3 ( with 1m wire) option for melpro-A MPD-3 ( with 1m wire) -68%
86,406,000 VND
27,649,920 VND

MPD-3 ( with 1m wire) option for melpro-A MPD-3 ( with 1m wire)

MZT-112D option for melpro-A MZT-112D -68%
195,853,000 VND
62,672,960 VND

MZT-112D option for melpro-A MZT-112D

MZT-77D option for melpro-A MZT-77D -68%
138,047,000 VND
44,175,040 VND

MZT-77D option for melpro-A MZT-77D

MZT-52D option for melpro-A MZT-52D -68%
89,288,000 VND
28,572,160 VND

MZT-52D option for melpro-A MZT-52D

MZT-250 option for melpro-A MZT-250 -68%
397,059,000 VND
127,058,880 VND

MZT-250 option for melpro-A MZT-250

MZT-160 option for melpro-A MZT-160 -68%
141,129,000 VND
45,161,280 VND

MZT-160 option for melpro-A MZT-160

MZT-110 option for melpro-A MZT-110 -68%
58,429,000 VND
18,697,280 VND

MZT-110 option for melpro-A MZT-110

MZT-90 option for melpro-A MZT-90 -68%
53,076,000 VND
16,984,320 VND

MZT-90 option for melpro-A MZT-90

MZT-68 option for melpro-A MZT-68 -68%
22,418,000 VND
7,173,760 VND

MZT-68 option for melpro-A MZT-68

MZT-53 option for melpro-A MZT-53 -68%
14,629,000 VND
4,681,280 VND

MZT-53 option for melpro-A MZT-53

Thương hiệu Thiết bị Đóng cắt

Thiết bị Đóng cắt Atelec Thiết bị Đóng cắt ABB Thiết bị Đóng cắt Honeywell Thiết bị Đóng cắt LS Thiết bị Đóng cắt Sino Vanlock Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi Thiết bị Đóng cắt Legrand Thiết bị Đóng cắt Panasonic Thiết bị Đóng cắt Schneider Thiết bị Đóng cắt MPE
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Thiết bị Đóng cắt