Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 40A 6kA BH-D6-440 50%
764,000 VND
382,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 40A 6kA BH-D6-440

Phụ kiện máy cắt hạ thế Neutral Current Transformer 06 NCT-06-W 40%
12,752,000 VND
7,651,200 VND

Phụ kiện máy cắt hạ thế Neutral Current Transformer 06 NCT-06-W 06/12/20/32/63

Cuộn đóng 100-250V AC-DC CC-AD250-W 40%
8,931,000 VND
5,358,600 VND

Cuộn đóng 100-250V AC-DC CC-AD250-W

Temperature alarm cho ACB loại 4p TAL(4)-W 40%
17,283,000 VND
10,369,800 VND

Temperature alarm cho ACB loại 4p TAL(4)-W

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 200~400A Adj 70kA NV400-HEW(HS)-3P400AD 50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 80A 125kA NV125-RW(HS)-380 50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 125~225A Adj 30kA NV250-SEW(HS)-3P225AD 50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 25A 5kA NV63-CW(HS)-325 50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện MCCB 3P 400~800A Adj 70kA NF800-HEW-3P800AD 50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện MCCB 2P 125~160A T/Adj 100kA NF160-HGWRT-2P160AD 50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện MCCB 4P 160A 30kA NF160-SW-4160 50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện MCCB 4P 32A 30kA NF125-SW-432 50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện MCCB 3P 150A 30kA NF250-SW-3150 50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện MCCB 3P 40~63A T/Adj 36kA NF125-SGWRT-3P63AD 50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện MCCB 2P 175A 50kA NF250-SW-2175 50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện MCCB 3P 200A 18kA NF250-CW-3200 50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện MCCB 2P 250A 35kA NF250-CW-2250 50%
Cầu dao chống rò RCCB 2P 40A 30mA BV-D-24030 50%
1,528,000 VND
764,000 VND

Cầu dao chống rò RCCB 2P 40A 30mA BV-D-24030

Phụ kiện máy cắt hạ thế Neutral Current Transformer 40 NCT-40-W 40%
15,308,000 VND
9,184,800 VND

Phụ kiện máy cắt hạ thế Neutral Current Transformer 40 NCT-40-W

Phụ kiện máy cắt hạ thế Neutral Current Transformer 10 NCT-10-W 40%
12,752,000 VND
7,651,200 VND

Phụ kiện máy cắt hạ thế Neutral Current Transformer 10 NCT-10-W 10/16/25

Biến dòng ZCT 323 ZT-323-W 40%
701,954,000 VND
421,172,400 VND

Biến dòng ZCT 323 ZT-323-W

Biến dòng ZCT 163 ZT-163-W 40%
574,420,000 VND
344,652,000 VND

Biến dòng ZCT 163 ZT-163-W

Biến dòng ZT 100B ZT-100B-W 40%
20,741,000 VND
12,444,600 VND

Biến dòng ZT 100B ZT-100B-W

Biến dòng ZT 30B ZT-30B-W 40%
6,917,000 VND
4,150,200 VND

Biến dòng ZT 30B ZT-30B-W

Biến dòng ZT 15B ZT-15B-W 40%
6,226,000 VND
3,735,600 VND

Biến dòng ZT 15B ZT-15B-W 15B/40B/80B

Control Circuit Terminal cho khung gạt ATC2-W 40%
4,943,000 VND
2,965,800 VND

Control Circuit Terminal cho khung gạt ATC2-W

Control Circuit Terminal cho máy cắt ATC1-W 40%
3,956,000 VND
2,373,600 VND

Control Circuit Terminal cho máy cắt ATC1-W

Thiết bị cơ khí cho thao tác kéo ngoài DRMECHA-W 40%
1,351,000 VND
810,600 VND

Thiết bị cơ khí cho thao tác kéo ngoài DRMECHA-W

Condenser Trip Device KF-200 KF-200 40%
30,611,000 VND
18,366,600 VND

Condenser Trip Device KF-200 KF-200

Condenser Trip Device KF-100 KF-100 40%
30,611,000 VND
18,366,600 VND

Condenser Trip Device KF-100 KF-100

Test Jumper TJ-W 40%
62,201,000 VND
37,320,600 VND

Test Jumper TJ-W

Bảo vệ lắp nhầm MIP-W 40%
2,475,000 VND
1,485,000 VND

Bảo vệ lắp nhầm MIP-W

1 đến 32 trong 605 records

Thiết bị Đóng cắt các hãng khác

Thiết bị đóng cắt ABB Thiết bị đóng cắt Honeywell Thiết bị đóng cắt LS Thiết bị đóng cắt Sino Vanlock Thiết bị đóng cắt Mitsubishi Thiết bị đóng cắt Legrand Thiết bị đóng cắt Panasonic Thiết bị đóng cắt Schneider Thiết bị đóng cắt MPE