Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi

Tay vặn xoay kiểu F cho MCCB và ELCB F-4S LN-DF -68%
9 mẫu
MCCB 3P 50kA NF125-HV-3P -62%
5,769,000 VND
2,192,220 VND

MCCB 3P 50kA

13 mẫu
Motor nạp vận hành điện cho MCCB MDSAD240 -68%
30,478,000 VND
9,752,960 VND

Motor nạp vận hành điện cho MCCB

8 mẫu
MCCB 3P 7.5kA NF63-SV 3P -62%
1,624,000 VND
617,120 VND

MCCB 3P 7.5kA

12 mẫu
MCB Mitsubishi loại tiêu chuẩn BH-D6 2P 6kA TYPE C N BH-D6 2P TYPE C N	-55%
10 mẫu
MCCB 4P có bộ hiển thị đo lường MDU-NF EXTERNAL-MOUNTING MDU(CCLINK) MDU-NF 4P EX CC -50%
7 mẫu
MCCB 4P có bộ hiển thị đo lường MDU-NF BREAKER-MOUNTING MDU(PULSE) -50%
8 mẫu
MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF BREAKER-MOUNTING MDU(PULSE) MDU-NF 3P BR PU -50%
8 mẫu
MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 4P PM PU MDU-NF 4P PU PM -50%
105,129,000 VND
52,564,500 VND

MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 4P PM PU 36kA-70kA

8 mẫu
MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 3P PM PU MDU-NF 3P PU PM -50%
105,129,000 VND
52,564,500 VND

MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 3P PM PU 36kA-70kA

7 mẫu
MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 4P EX PU MDU-NF 4P EX PU -50%
74,412,000 VND
37,206,000 VND

MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 4P EX PU 36kA-70kA

8 mẫu
MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 3P EX PU MDU-NF 3P EX PU -50%
65,655,000 VND
32,827,500 VND

MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 3P EX PU 36kA-70kA

8 mẫu
MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 3P PM MB MDU-NF 3P PM MB -50%
92,188,000 VND
46,094,000 VND

MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 3P PM MB 36kA-70kA

8 mẫu
MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 3P EX MB MDU-NF 3P EX MB -50%
78,008,000 VND
39,004,000 VND

MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 3P EX MB 36kA-70kA

8 mẫu
MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 4P EX MB MDU-NF 4P EX MB -50%
76,667,000 VND
38,333,500 VND

MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 4P EX MB 36kA-70kA

8 mẫu
MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 4P PM MB MDU-NF 4P PM MB -50%
101,573,000 VND
50,786,500 VND

MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 4P PM MB 36kA-70kA

8 mẫu
MCCB 3P có bộ hiển thị đo lường MDU-NF PANNEL-MOUNTING MDU(CCLINK) MDU-NF 3P PM CC -50%
8 mẫu
MCCB 4P có bộ hiển thị đo lường MDU-NF PANNEL-MOUNTING MDU(CCLINK) -50%
8 mẫu
MCCB 3P có bộ hiển thị đo lường BREAKER-MOUNTING MDU(NO-TRANSMISSION) MDU-NF 3P BR -50%
8 mẫu
MCCB 4P có bộ hiển thị đo lường BREAKER-MOUNTING MDU(NO-TRANSMISSION) MDU-NF 4P BR -50%
8 mẫu
MCCB 3P có bộ hiển thị đo lường PANEL-MOUNTING MDU(NO-TRANSMISSION) MDU-NF 3P PM -50%
8 mẫu
MCCB 4P có bộ hiển thị đo lường PANEL-MOUNTING MDU(NO-TRANSMISSION) MDU-NF 4P PM -50%
8 mẫu
MCCB 4P có bộ hiển thị đo lường EXTERNAL-MOUNTING MDU(NO-TRANSMISSION) MDU-NF 4P EX -50%
8 mẫu
MCCB 3P có bộ hiển thị đo lường EXTERNAL-MOUNTING MDU(NO-TRANSMISSION) MDU-NF 3P EX -50%
8 mẫu
BV-DN 1PN 30 - RCBO 1P+N 6kA 30mA BV-DN 1PN 30 -55%
2,552,000 VND
1,148,400 VND

BV-DN 1PN 30 - RCBO 1P+N 6kA 30mA 3A-40A

8 mẫu
BV-DN 1PN 100 - RCBO 1P+N 6kA 100mA BV-DN 1PN 100 -55%
2,552,000 VND
1,148,400 VND

BV-DN 1PN 100 - RCBO 1P+N 6kA 100mA 3A-40A

7 mẫu
BV-DN 1PN 300 - RCBO 1P+N 6kA 300mA BV-DN 1PN 300 -55%
2,552,000 VND
1,148,400 VND

BV-DN 1PN 300 - RCBO 1P+N 6kA 300mA 3A-40A

8 mẫu
BV-DN 1PN 100 - RCBO 1PN 4.5kA 100mA BV-DN 1PN 100 -55%
1,657,000 VND
745,650 VND

BV-DN 1PN 100 - RCBO 1PN 4.5kA 100mA 6A-40A

7 mẫu
BV-DN 1PN 300 - RCBO 1PN 4.5kA 300mA BV-DN 1PN 300 -55%
1,657,000 VND
745,650 VND

BV-DN 1PN 300 - RCBO 1PN 4.5kA 300mA 6A-40A

7 mẫu
BV-DN 1PN 30 - RCBO 1P+N 4.5kA 30mA BV-DN 1PN 30 -55%
1,657,000 VND
745,650 VND

BV-DN 1PN 30 - RCBO 1P+N 4.5kA 30mA 6A-40A

7 mẫu
Cầu dao chống rò Mitsubishi RCCB 4P -55%
3,350,000 VND
1,507,500 VND

Cầu dao chống rò Mitsubishi RCCB 4P 25A-63A

6 mẫu
Cầu dao chống rò RCCB 2P 300mA BV-D 2P -55%
2,071,000 VND
931,950 VND

Cầu dao chống rò RCCB 2P 300mA 25A-63A

6 mẫu
Shunt trip AC110-400V cho BH-D6S/BH-D10 SHTA400-05DLS -55%
Tiếp điểm cảnh báo AL cho BH-D6S/BH-D10 AL-05DLS -55%
Tiếp điểm phụ AX cho BH-D6S/BH-D10 AX-05DLS -55%