Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 6kA -60%
545,000 VND
218,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 6kA

10 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6kA -60%
162,000 VND
64,800 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6kA

9 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 3P 6kA BH-D6 3P 6A TYPE C N -60%
838,000 VND
335,200 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 6kA

10 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 4P 6kA -60%
1,185,000 VND
474,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 6kA

10 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6kA -60%
391,000 VND
156,400 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6kA

7 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 0.5A 6kA BH-D6 2P 0.5A TYPE C N -60%
758,000 VND
303,200 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 0.5A 6kA

6 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 3P 6kA -60%
1,162,000 VND
464,800 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 6kA

6 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 4P 6kA -60%
1,586,000 VND
634,400 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 6kA

6 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 1P+N 6kA -60%
721,000 VND
288,400 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 1P+N 6kA

14 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 10kA -60%
310,000 VND
124,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 10kA

10 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 10kA -60%
754,000 VND
301,600 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 10kA 6/13/20/32/50/63A

10 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 3P 10kA -60%
1,101,000 VND
440,400 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 10kA

10 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 4P 10kA -60%
1,465,000 VND
586,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 10kA

10 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 10kA -60%
414,000 VND
165,600 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 10kA

6 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 10kA -60%
899,000 VND
359,600 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 10kA 6/13/20/32/50/63A

6 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 3P 10kA -60%
1,384,000 VND
553,600 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 10kA

6 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 4P 10kA -60%
1,832,000 VND
732,800 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 10kA

5 mẫu
Tiếp điểm phụ 2AX cho BH-D6S/BH-D10 AX2-05DLS -60%
2,007,000 VND
802,800 VND

Tiếp điểm phụ 2AX cho BH-D6S/BH-D10 AX2-05DLS

Shunt trip AC110-400V cho BH-D6S/BH-D10 SHTA400-05DLS -60%
2,670,000 VND
1,068,000 VND

Shunt trip AC110-400V cho BH-D6S/BH-D10 SHTA400-05DLS

Cáp điều khiển YY 12x0.5 YY 12x0.5 -60%
1,976,000 VND
790,400 VND

Cáp điều khiển YY 12x0.5 12x0.5/12x0.75/12x1.0/12x1.5/12x2.5

Tiếp điểm cảnh báo AL cho BH-D6S/BH-D10 AL-05DLS -60%
1,131,000 VND
452,400 VND

Tiếp điểm cảnh báo AL cho BH-D6S/BH-D10 AL-05DLS

Tiếp điểm phụ AX cho BH-D6S/BH-D10 AX-05DLS -60%
956,000 VND
382,400 VND

Tiếp điểm phụ AX cho BH-D6S/BH-D10 AX-05DLS

Tiếp điểm phụ & cảnh báo 1AX1AL cho BH-D6S/BH-D10 ALAX-05DLS -60%
2,192,000 VND
876,800 VND

Tiếp điểm phụ & cảnh báo 1AX1AL cho BH-D6S/BH-D10 ALAX-05DLS

Shunt trip DC24-48V cho BH-D6S/BH-D10 SHTA048-05DLS -60%
2,670,000 VND
1,068,000 VND

Shunt trip DC24-48V cho BH-D6S/BH-D10 SHTA048-05DLS

Cầu dao chống rò RCCB 4P 300mA -60%
3,350,000 VND
1,340,000 VND

Cầu dao chống rò RCCB 4P 300mA

3 mẫu
Cầu dao chống rò RCCB 4P 30mA -60%
3,350,000 VND
1,340,000 VND

Cầu dao chống rò RCCB 4P 30mA

3 mẫu
Cầu dao chống rò RCCB 2P 30mA -60%
2,071,000 VND
828,400 VND

Cầu dao chống rò RCCB 2P 30mA

3 mẫu
Cầu dao chống rò RCCB 2P 300mA -60%
2,071,000 VND
828,400 VND

Cầu dao chống rò RCCB 2P 300mA

3 mẫu
Cầu dao chống rò bảo vệ quá tải RCBO 1PN 4.5kA 300mA -60%
1,657,000 VND
662,800 VND

Cầu dao chống rò bảo vệ quá tải RCBO 1PN 4.5kA 300mA

7 mẫu
Cầu dao chống rò bảo vệ quá tải RCBO 1PN 4.5kA 100mA -60%
1,657,000 VND
662,800 VND

Cầu dao chống rò bảo vệ quá tải RCBO 1PN 4.5kA 100mA

7 mẫu
Cầu dao chống rò bảo vệ quá tải RCBO 1P+N 4.5kA 30mA -60%
1,657,000 VND
662,800 VND

Cầu dao chống rò bảo vệ quá tải RCBO 1P+N 4.5kA 30mA

7 mẫu
Cầu dao chống rò bảo vệ quá tải RCBO 1P+N 6kA 30mA -60%
2,552,000 VND
1,020,800 VND

Cầu dao chống rò bảo vệ quá tải RCBO 1P+N 6kA 30mA

8 mẫu
Cầu dao chống rò bảo vệ quá tải RCBO 1P+N 6kA 100mA -60%
2,552,000 VND
1,020,800 VND

Cầu dao chống rò bảo vệ quá tải RCBO 1P+N 6kA 100mA

7 mẫu
Cầu dao chống rò bảo vệ quá tải RCBO 1P+N 6kA 300mA -60%
2,552,000 VND
1,020,800 VND

Cầu dao chống rò bảo vệ quá tải RCBO 1P+N 6kA 300mA

8 mẫu
MCCB 2P 7.5kA NF63-CV 2P -68%
1,078,000 VND
344,960 VND

MCCB 2P 7.5kA

11 mẫu
MCCB 2P 30kA NF125-CV 2P -68%
1,914,000 VND
612,480 VND

MCCB 2P 30kA

7 mẫu
MCCB 2P 36kA NF250-CV 2P -68%
3,600,000 VND
1,152,000 VND

MCCB 2P 36kA

7 mẫu
MCCB 3P 5kA NF63-CV 3P -68%
1,451,000 VND
464,320 VND

MCCB 3P 5kA

15 mẫu
MCCB 3P 125A 25kA NF250-CV 3P -68%
4,412,000 VND
1,411,840 VND

MCCB 3P 125A 25kA

7 mẫu
MCCB 3P 36kA NF400-CW 3P -68%
10,447,000 VND
3,343,040 VND

MCCB 3P 36kA

4 mẫu

Thương hiệu Thiết bị Đóng cắt

Thiết bị Đóng cắt Roman Thiết bị Đóng cắt DongA Electric Thiết bị Đóng cắt Atelec Thiết bị Đóng cắt Honeywell Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi Thiết bị Đóng cắt LS Thiết bị Đóng cắt Legrand Thiết bị Đóng cắt MPE Thiết bị Đóng cắt Nanoco Thiết bị Đóng cắt Sino Vanlock Thiết bị Đóng cắt Panasonic Thiết bị Đóng cắt Schneider
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Thiết bị Đóng cắt