Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi

Tay vặn xoay kiểu F cho MCCB và ELCB F-4S LN-DF -68%
9 mẫu
MCCB 3P 50kA NF125-HV-3P -68%
5,769,000 VND
1,846,080 VND

MCCB 3P 50kA

13 mẫu
Motor nạp vận hành điện cho MCCB MDSAD240 -68%
30,478,000 VND
9,752,960 VND

Motor nạp vận hành điện cho MCCB

8 mẫu
MCCB 3P 7.5kA NF63-SV 3P -68%
1,624,000 VND
519,680 VND

MCCB 3P 7.5kA

12 mẫu
MCB Mitsubishi loại tiêu chuẩn BH-D6 2P 6kA TYPE C N BH-D6 2P TYPE C N	-60%
10 mẫu
MCCB 4P có bộ hiển thị đo lường MDU-NF EXTERNAL-MOUNTING MDU(CCLINK) MDU-NF 4P EX CC -60%
7 mẫu
MCCB 4P có bộ hiển thị đo lường MDU-NF BREAKER-MOUNTING MDU(PULSE) -60%
8 mẫu
MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF BREAKER-MOUNTING MDU(PULSE) MDU-NF 3P BR PU -60%
8 mẫu
MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 4P PM PU MDU-NF 4P PU PM -60%
105,129,000 VND
42,051,600 VND

MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 4P PM PU 36kA-70kA

8 mẫu
MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 3P PM PU MDU-NF 3P PU PM -60%
105,129,000 VND
42,051,600 VND

MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 3P PM PU 36kA-70kA

7 mẫu
MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 4P EX PU MDU-NF 4P EX PU -60%
74,412,000 VND
29,764,800 VND

MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 4P EX PU 36kA-70kA

8 mẫu
MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 3P EX PU MDU-NF 3P EX PU -60%
65,655,000 VND
26,262,000 VND

MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 3P EX PU 36kA-70kA

8 mẫu
MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 3P PM MB MDU-NF 3P PM MB -60%
92,188,000 VND
36,875,200 VND

MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 3P PM MB 36kA-70kA

8 mẫu
MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 3P EX MB MDU-NF 3P EX MB -60%
78,008,000 VND
31,203,200 VND

MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 3P EX MB 36kA-70kA

8 mẫu
MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 4P EX MB MDU-NF 4P EX MB -60%
76,667,000 VND
30,666,800 VND

MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 4P EX MB 36kA-70kA

8 mẫu
MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 4P PM MB MDU-NF 4P PM MB -60%
101,573,000 VND
40,629,200 VND

MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 4P PM MB 36kA-70kA

8 mẫu
MCCB 3P có bộ hiển thị đo lường MDU-NF PANNEL-MOUNTING MDU(CCLINK) MDU-NF 3P PM CC -60%
8 mẫu
MCCB 4P có bộ hiển thị đo lường MDU-NF PANNEL-MOUNTING MDU(CCLINK) -60%
8 mẫu
MCCB 3P có bộ hiển thị đo lường BREAKER-MOUNTING MDU(NO-TRANSMISSION) MDU-NF 3P BR -60%
8 mẫu
MCCB 4P có bộ hiển thị đo lường BREAKER-MOUNTING MDU(NO-TRANSMISSION) MDU-NF 4P BR -60%
8 mẫu
MCCB 3P có bộ hiển thị đo lường PANEL-MOUNTING MDU(NO-TRANSMISSION) MDU-NF 3P PM -60%
8 mẫu
MCCB 4P có bộ hiển thị đo lường PANEL-MOUNTING MDU(NO-TRANSMISSION) MDU-NF 4P PM -60%
8 mẫu
MCCB 4P có bộ hiển thị đo lường EXTERNAL-MOUNTING MDU(NO-TRANSMISSION) MDU-NF 4P EX -60%
8 mẫu
MCCB 3P có bộ hiển thị đo lường EXTERNAL-MOUNTING MDU(NO-TRANSMISSION) MDU-NF 3P EX -60%
8 mẫu
BV-DN 1PN 30 - RCBO 1P+N 6kA 30mA BV-DN 1PN 30 -60%
2,552,000 VND
1,020,800 VND

BV-DN 1PN 30 - RCBO 1P+N 6kA 30mA 3A-40A

8 mẫu
BV-DN 1PN 100 - RCBO 1P+N 6kA 100mA BV-DN 1PN 100 -60%
2,552,000 VND
1,020,800 VND

BV-DN 1PN 100 - RCBO 1P+N 6kA 100mA 3A-40A

7 mẫu
BV-DN 1PN 300 - RCBO 1P+N 6kA 300mA BV-DN 1PN 300 -60%
2,552,000 VND
1,020,800 VND

BV-DN 1PN 300 - RCBO 1P+N 6kA 300mA 3A-40A

8 mẫu
BV-DN 1PN 100 - RCBO 1PN 4.5kA 100mA BV-DN 1PN 100 -60%
1,657,000 VND
662,800 VND

BV-DN 1PN 100 - RCBO 1PN 4.5kA 100mA 6A-40A

7 mẫu
BV-DN 1PN 300 - RCBO 1PN 4.5kA 300mA BV-DN 1PN 300 -60%
1,657,000 VND
662,800 VND

BV-DN 1PN 300 - RCBO 1PN 4.5kA 300mA 6A-40A

7 mẫu
BV-DN 1PN 30 - RCBO 1P+N 4.5kA 30mA BV-DN 1PN 30 -60%
1,657,000 VND
662,800 VND

BV-DN 1PN 30 - RCBO 1P+N 4.5kA 30mA 6A-40A

7 mẫu
Cầu dao chống rò Mitsubishi RCCB 4P -60%
3,350,000 VND
1,340,000 VND

Cầu dao chống rò Mitsubishi RCCB 4P 25A-63A

6 mẫu
Cầu dao chống rò RCCB 2P 300mA BV-D 2P -60%
2,071,000 VND
828,400 VND

Cầu dao chống rò RCCB 2P 300mA 25A-63A

6 mẫu
Shunt trip AC110-400V cho BH-D6S/BH-D10 SHTA400-05DLS -60%
Tiếp điểm cảnh báo AL cho BH-D6S/BH-D10 AL-05DLS -60%
Tiếp điểm phụ AX cho BH-D6S/BH-D10 AX-05DLS -60%

Thương hiệu Thiết bị Đóng cắt

Thiết bị Đóng cắt Roman Thiết bị Đóng cắt DongA Electric Thiết bị Đóng cắt Honeywell Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi Thiết bị Đóng cắt LS Thiết bị Đóng cắt Legrand Thiết bị Đóng cắt MPE Thiết bị Đóng cắt Nanoco Thiết bị Đóng cắt Sino Vanlock Thiết bị Đóng cắt Panasonic Thiết bị Đóng cắt Schneider
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Thiết bị Đóng cắt