RCCB, RCBO chống dòng rò Mitsubishi

Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi

BV-DN 1PN 300 - RCBO 1P+N 6kA 300mA BV-DN 1PN 300 -55%
2,552,000 VND
1,148,400 VND

BV-DN 1PN 300 - RCBO 1P+N 6kA 300mA 3A-40A

8 mẫu
BV-DN 1PN 100 - RCBO 1P+N 6kA 100mA BV-DN 1PN 100 -55%
2,552,000 VND
1,148,400 VND

BV-DN 1PN 100 - RCBO 1P+N 6kA 100mA 3A-40A

7 mẫu
BV-DN 1PN 30 - RCBO 1P+N 6kA 30mA BV-DN 1PN 30 -55%
2,552,000 VND
1,148,400 VND

BV-DN 1PN 30 - RCBO 1P+N 6kA 30mA 3A-40A

8 mẫu
BV-DN 1PN 300 - RCBO 1PN 4.5kA 300mA BV-DN 1PN 300 -55%
1,657,000 VND
745,650 VND

BV-DN 1PN 300 - RCBO 1PN 4.5kA 300mA 6A-40A

7 mẫu
BV-DN 1PN 100 - RCBO 1PN 4.5kA 100mA BV-DN 1PN 100 -55%
1,657,000 VND
745,650 VND

BV-DN 1PN 100 - RCBO 1PN 4.5kA 100mA 6A-40A

7 mẫu
BV-DN 1PN 30 - RCBO 1P+N 4.5kA 30mA BV-DN 1PN 30 -55%
1,657,000 VND
745,650 VND

BV-DN 1PN 30 - RCBO 1P+N 4.5kA 30mA 6A-40A

7 mẫu
Cầu dao chống rò RCCB 2P 300mA BV-D 2P -55%
2,071,000 VND
931,950 VND

Cầu dao chống rò RCCB 2P 300mA 25A-63A

6 mẫu
Cầu dao chống rò Mitsubishi RCCB 4P -55%
3,350,000 VND
1,507,500 VND

Cầu dao chống rò Mitsubishi RCCB 4P 25A-63A

6 mẫu
  • 1-8/8

Thương hiệu Thiết bị Đóng cắt

Thiết bị Đóng cắt Roman Thiết bị Đóng cắt DongA Electric Thiết bị Đóng cắt Honeywell Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi Thiết bị Đóng cắt LS Thiết bị Đóng cắt Legrand Thiết bị Đóng cắt MPE Thiết bị Đóng cắt Nanoco Thiết bị Đóng cắt Sino Vanlock Thiết bị Đóng cắt Panasonic Thiết bị Đóng cắt Schneider
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Thiết bị Đóng cắt