RCCB

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Aptomat tép chống giật dòng dò 30mA - 63A RAE263 -25%
Cầu Dao Bảo Vệ Dòng Rò 30mA/100mA RCCB 2P MEL-30/2 -30%
492,000 VND
344,400 VND

Cầu Dao Bảo Vệ Dòng Rò 30mA/100mA RCCB 2P 25/32/40/63 A

4 mẫu
RCCB – Át chông giật 25A/30mA ARB-2/25 -25%
Acti9 RCCB 4P ilD K, 30mA, 240-415V, AC type A9R50425 -40%
2,039,400 VND
1,223,640 VND

Acti9 RCCB 4P ilD K, 30mA, 240-415V, AC type 25/40/63A

3 mẫu
Acti9 RCCB 2P ilD K, 30mA, 240-415V, AC Type A9R50225 -40%
1,257,300 VND
754,380 VND

Acti9 RCCB 2P ilD K, 30mA, 240-415V, AC Type 25/40A

2 mẫu
Acti9 RCCB 2P ilD 300mA,240-415, AC Type A9R74225 -40%
1,676,400 VND
1,005,840 VND

Acti9 RCCB 2P ilD 300mA,240-415, AC Type 25/40/63A

4 mẫu
Acti9 RCCB 2P ilD - 30mA, 240-415V, AC Type A9R71225 -40%
1,518,000 VND
910,800 VND

Acti9 RCCB 2P ilD - 30mA, 240-415V, AC Type 25/40/63/100A

4 mẫu
Acti9 RCCB 4P ilD - 30mA, 240-415V, AC Type A9R71440 -40%
2,571,800 VND
1,543,080 VND

Acti9 RCCB 4P ilD - 30mA, 240-415V, AC Type 40/63A

2 mẫu
Acti9 RCCB 4P ilD 300mA, 240-415V, AC Type A9R74440 -40%
2,515,700 VND
1,509,420 VND

Acti9 RCCB 4P ilD 300mA, 240-415V, AC Type 40/63/100A

3 mẫu
Easy9 RCCB 4P 30MA AC (25A - 63A) type 400V Resi EZ9R34425 -40%
1,278,200 VND
766,920 VND

Easy9 RCCB 4P 30MA AC (25A - 63A) type 400V Resi 25A/40A/63A

3 mẫu
Easy9 RCCB 4P 300mA (40A/63A) Ac Type 400v Res EZ9R64440 -40%
1,315,600 VND
789,360 VND

Easy9 RCCB 4P 300mA (40A/63A) Ac Type 400v Res 40/63A

2 mẫu
Easy9 RCCB 2P 30mA (25A - 63A) AC Type EZ9R36225 -40%
793,100 VND
475,860 VND

Easy9 RCCB 2P 30mA (25A - 63A) AC Type 25/40/63A

3 mẫu
Easy9 RCCB 4P 30mA (25A-63A) AC Type -40%
1,111,000 VND
666,600 VND

Easy9 RCCB 4P 30mA (25A-63A) AC Type 25A/40A/63A

3 mẫu
Easy9 RCCB 4P 300mA AC-Type EZ9R66440 -40%
1,144,000 VND
686,400 VND

Easy9 RCCB 4P 300mA AC-Type 40/63A

2 mẫu
Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 4P 30mA 402062-402064 -30%
1,125,960 VND
788,172 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 4P 30mA 25A/40A/63A AC

3 mẫu
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P A 300MA (25 - 80A A) 411569-411572 -30%
4 mẫu
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P 16A AC 10MA 411500 -30%
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P 16A A 10MA 411550 -30%
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR 63A AC-S 300MA 411746 -30%
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P 30MA (25 - 100A AC) 411504-411508 -30%
899,000 VND
629,300 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P 30MA (25 - 100A AC) 25/40/63/80/100A AC

5 mẫu
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P 100MA (25 - 100A AC) 411514-411517 -30%
1,042,000 VND
729,400 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P 100MA (25 - 100A AC) 25/40/63/80/100A AC

4 mẫu
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P 100A AC-S 100MA 411537 -30%
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P 63A AC-S 300MA 411543 -30%
Thiết bị đóng cắt DX3-ID 2P 25A AC 300MA (25 - 100A AC) 411524-411528 -30%
1,042,000 VND
729,400 VND

Thiết bị đóng cắt DX3-ID 2P 25A AC 300MA (25 - 100A AC) 25/40/63/80/100A AC

5 mẫu
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR 40A AC-S 300MA 411745 -30%
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR 63A A-S 300MA 411801 -30%
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P A 30MA (25 - 80A A) 411554-411557 -30%
4 mẫu
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P HPI 30MA (25 - 63A) 411590-411592 -30%
3 mẫu
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR AC 30MA (25 - 80A AC) 411702-411705 -30%
4 mẫu
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4P B 300MA (40 - 63A) 411848-411849 -30%
2 mẫu
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4P B 30MA (40 - 63A) 411846-411847 -30%
2 mẫu
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P B 300MA (40 - 63A) 411844-411845 -30%
2 mẫu
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P B 30MA (40 - 63A) 411842-411843 -30%
2 mẫu
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR A 500MA (25 - 100A A) 411789-411793 -30%
1,424,000 VND
996,800 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR A 500MA (25 - 100A A) 25/40/63/80/100A A

5 mẫu
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR A 300MA (25 - 100A A) 411779-411783 -30%
1,187,000 VND
830,900 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR A 300MA (25 - 100A A) 25/40/63/80/100A A

4 mẫu
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR A 100MA (25 - 100A A) 411769-411773 -30%
1,128,000 VND
789,600 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR A 100MA (25 - 100A A) 25/40/63/80/100A A

5 mẫu
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR A 30MA (25 - 100A A) 411759-411763 -30%
1,187,000 VND
830,900 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR A 30MA (25 - 100A A) 25/40/63/80/100A A

5 mẫu
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR AC 500MA (25 - 80A AC) 411732-411735 -30%
2,042,000 VND
1,429,400 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR AC 500MA (25 - 80A AC) 25/40/63/80A AC

4 mẫu
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR AC 300MA (25 - 80A AC) 411722-411725 -30%
4 mẫu
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR AC 100MA (25 - 80A AC) 411712-411715 -30%
4 mẫu
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR 40A A-S 300MA 411800 -30%
Cầu dao chống rò Mitsubishi RCCB 4P -55%
3,350,000 VND
1,507,500 VND

Cầu dao chống rò Mitsubishi RCCB 4P 25A-63A

6 mẫu
Cầu dao chống rò RCCB 2P 300mA BV-D 2P -55%
2,071,000 VND
931,950 VND

Cầu dao chống rò RCCB 2P 300mA 25A-63A

6 mẫu
ELB 100A 25KA(240VAC) 30mA BKW21003KY -30%
3,200,000 VND
2,240,000 VND

ELB 100A 25KA(240VAC) 30mA BKW21003KY

Aptomat tép chống giật dòng dò 30mA - 50A RAE250 -25%
Aptomat tép chống giật dòng dò 30mA - 40A RAE240 -25%
Aptomat tép chống giật dòng dò 30mA - 32A RAE232 -25%
Aptomat tép chống giật dòng dò 30mA - 20A RAE220 -25%
Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 30mA VLL45N/2016/030 -28%
7 mẫu
Cầu dao chống rò RCCB 4P 16A 100mA VLL45N/4016/100 -28%
545,000 VND
392,400 VND

Cầu dao chống rò RCCB 4P 16A 100mA 16/20/25/32/40/63A

6 mẫu