Thiết bị Đóng cắt Roman

Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-1P 16A RA116 -25%
66,500 VND
49,875 VND

Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-1P 16A RA116

Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-2P 40A RAT240 -25%
110,000 VND
82,500 VND

Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-2P 40A RAT240

Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-2P 32A RAT232 -25%
110,000 VND
82,500 VND

Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-2P 32A RAT232

Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-2P 25A RAT225 -25%
110,000 VND
82,500 VND

Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-2P 25A RAT225

Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-2P 20A RAT220 -25%
110,000 VND
82,500 VND

Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-2P 20A RAT220

Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-2P 50A RAT250 -25%
140,000 VND
105,000 VND

Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-2P 50A RAT250

Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-2P 63A RAT263 -25%
140,000 VND
105,000 VND

Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-2P 63A RAT263

Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-1P 10A RA110 -25%
66,500 VND
49,875 VND

Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-1P 10A RA110

Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-1P 32A RA132 -25%
66,500 VND
49,875 VND

Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-1P 32A RA132

Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-1P 25A RA125 -25%
66,500 VND
49,875 VND

Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-1P 25A RA125

Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-1P 20A RA120 -25%
66,500 VND
49,875 VND

Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-1P 20A RA120

Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-1P 40A RAT140 -25%
55,000 VND
41,250 VND

Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-1P 40A RAT140

Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-2P 63A RA263 -25%
152,000 VND
114,000 VND

Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-2P 63A RA263

Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-1P 32A RAT132 -25%
55,000 VND
41,250 VND

Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-1P 32A RAT132

Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-2P 50A RA250 -25%
152,000 VND
114,000 VND

Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-2P 50A RA250

Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-1P 25A RAT125 -25%
55,000 VND
41,250 VND

Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-1P 25A RAT125

Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-2P 40A RA240 -25%
133,000 VND
99,750 VND

Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-2P 40A RA240

Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-1P 20A RAT120 -25%
55,000 VND
41,250 VND

Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-1P 20A RAT120

Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-2P 32A RA232 -25%
133,000 VND
99,750 VND

Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-2P 32A RA232

Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-1P 16A RAT116 -25%
55,000 VND
41,250 VND

Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-1P 16A RAT116

Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-2P 25A RA225 -25%
133,000 VND
99,750 VND

Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-2P 25A RA225

Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-1P 10A RAT110 -25%
55,000 VND
41,250 VND

Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-1P 10A RAT110

Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-1P 50A RAT150 -25%
70,000 VND
52,500 VND

Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-1P 50A RAT150

Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-1P 63A RAT163 -25%
70,000 VND
52,500 VND

Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-1P 63A RAT163

Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-2P 10A RAT210 -25%
110,000 VND
82,500 VND

Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-2P 10A RAT210

Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-2P 16A RAT216 -25%
110,000 VND
82,500 VND

Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-2P 16A RAT216

Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-1P 40A RA140 -25%
66,500 VND
49,875 VND

Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-1P 40A RA140

Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-1P 50A RA150 -25%
76,000 VND
57,000 VND

Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-1P 50A RA150

Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-1P 63A RA163 -25%
76,000 VND
57,000 VND

Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-1P 63A RA163

Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-2P 10A RA210 -25%
133,000 VND
99,750 VND

Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-2P 10A RA210

Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-2P 16A RA216 -25%
133,000 VND
99,750 VND

Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-2P 16A RA216

Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-2P 20A RA220 -25%
133,000 VND
99,750 VND

Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-2P 20A RA220

Aptomat tép chống giật dòng dò 30mA - 50A RAE250 -25%
680,000 VND
510,000 VND

Aptomat tép chống giật dòng dò 30mA - 50A RAE250

Aptomat tép chống giật dòng dò 30mA - 40A RAE240 -25%
610,000 VND
457,500 VND

Aptomat tép chống giật dòng dò 30mA - 40A RAE240

Aptomat tép chống giật dòng dò 30mA - 32A RAE232 -25%
610,000 VND
457,500 VND

Aptomat tép chống giật dòng dò 30mA - 32A RAE232

Aptomat tép chống giật dòng dò 30mA - 20A RAE220 -25%
530,000 VND
397,500 VND

Aptomat tép chống giật dòng dò 30mA - 20A RAE220

Aptomat khối loại 2P-2E 20A HEB233C20W -25%
380,000 VND
285,000 VND

Aptomat khối loại 2P-2E 20A HEB233C20W

Aptomat khối loại 2P-2E 15A HEB233C15W -25%
380,000 VND
285,000 VND

Aptomat khối loại 2P-2E 15A HEB233C15W

Aptomat khối loại 2P-2E 50A HEB233C50W -25%
460,000 VND
345,000 VND

Aptomat khối loại 2P-2E 50A HEB233C50W

Aptomat khối loại 2P-2E 40A HEB233C40W -25%
460,000 VND
345,000 VND

Aptomat khối loại 2P-2E 40A HEB233C40W

Thương hiệu Thiết bị Đóng cắt

Thiết bị Đóng cắt Roman Thiết bị Đóng cắt DongA Electric Thiết bị Đóng cắt Atelec Thiết bị Đóng cắt Honeywell Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi Thiết bị Đóng cắt LS Thiết bị Đóng cắt Legrand Thiết bị Đóng cắt MPE Thiết bị Đóng cắt Nanoco Thiết bị Đóng cắt Sino Vanlock Thiết bị Đóng cắt Panasonic Thiết bị Đóng cắt Schneider
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Thiết bị Đóng cắt