Thiết bị Đóng cắt Sino Vanlock

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 6A 6kA SC68N/C4006 -35%
298,000 VND
193,700 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 6A 6kA SC68N/C4006

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 6A 415VAC 6kA SC68N/C3006 -35%
208,000 VND
135,200 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 6A 415VAC 6kA SC68N/C3006

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 6A 240VAC - 10kA, 415V - 6kA SC68N/C2006 -35%
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6A 6kA SC68N/C1006 -35%
62,000 VND
40,300 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6A 6kA

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 80A 10kA PS100H/4/D80 -35%
1,435,500 VND
933,075 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 80A 10kA PS100H/4/D80

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 80A 10kA PS100H/3/D80 -35%
870,000 VND
565,500 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 80A 10kA PS100H/3/D80

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 80A 10KA PS100H/2/D80 -35%
570,000 VND
370,500 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 80A 10KA PS100H/2/D80

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 80A 10kA PS100H/1/D80 -35%
377,000 VND
245,050 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 80A 10kA PS100H/1/D80

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 6A 6kA PS45S/C4006 -35%
250,000 VND
162,500 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 6A 6kA PS45S/C4006

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 6A 6kA PS45S/C3006 -35%
180,000 VND
117,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 6A 6kA PS45S/C3006

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 6A 6kA PS45S/C2006 -35%
115,000 VND
74,750 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 6A 6kA PS45S/C2006

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6A 6kA PS45S/C1006 -35%
52,000 VND
33,800 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6A 6kA PS45S/C1006

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 6A 4.5kA PS45N/C4006 -35%
230,500 VND
149,825 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 6A 4.5kA PS45N/C4006

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 6A 4.5kA PS45N/C3006 -35%
165,600 VND
107,640 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 6A 4.5kA PS45N/C3006

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 6A 4.5kA PS45N/C2006 -35%
105,600 VND
68,640 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 6A 4.5kA

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6A 4.5kA PS45N/C1006 -35%
48,000 VND
31,200 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6A 4.5kA PS45N/C1006

Cầu dao chống rò RCBO SOL45E 2P 16A 30mA SOL45E/2016/030 -35%
400,000 VND
260,000 VND

Cầu dao chống rò RCBO SOL45E 2P 16A 30mA SOL45E/2016/030 16/20/25/32/40/63A

Cầu dao chống rò RCBO SOL68E 2P 16A 30mA SOL68E/2016/030 -35%
400,000 VND
260,000 VND

Cầu dao chống rò RCBO SOL68E 2P 16A 30mA SOL68E/2016/030 16/20/25/32/40/63A

Cầu dao chống rò RCCB 4P 16A 100mA VLL45N/4016/100 -35%
545,000 VND
354,250 VND

Cầu dao chống rò RCCB 4P 16A 100mA VLL45N/4016/100 16/20/25/32/40/63A

Cầu dao chống rò RCCB 4P 16A 30mA VLL45N/4016/030 -35%
545,000 VND
354,250 VND

Cầu dao chống rò RCCB 4P 16A 30mA VLL45N/4016/030

Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 100mA VLL45N/2016/100 -35%
400,000 VND
260,000 VND

Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 100mA VLL45N/2016/100 16/20/25/32/40/63A

Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 30mA VLL45N/2016/030 -35%
400,000 VND
260,000 VND

Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 30mA VLL45N/2016/030

Cầu dao chống rò RCCB 4P 16A 100mA SL68N/4016/100 -35%
545,000 VND
354,250 VND

Cầu dao chống rò RCCB 4P 16A 100mA SL68N/4016/100 16/20/25/32/40/63A

Cầu dao chống rò RCCB 4P 16A 30mA SL68N/4016/030 -35%
545,000 VND
354,250 VND

Cầu dao chống rò RCCB 4P 16A 30mA SL68N/4016/030

Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 100mA SL68N/2016/100 -35%
400,000 VND
260,000 VND

Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 100mA SL68N/2016/100 16/20/25/32/40/63A

Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 30mA SL68N/2016/030 -35%
400,000 VND
260,000 VND

Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 30mA SL68N/2016/030

Cầu dao an toàn và cắt dòng rò RCBO-BL68N 30mA BL68N/10A LH
169,000 VND
169,000 VND

Cầu dao an toàn và cắt dòng rò RCBO-BL68N 30mA BL68N/10A

Cầu dao an toàn và cắt dòng rò seri 32 30mA TRL32/10A LH
158,000 VND
158,000 VND

Cầu dao an toàn và cắt dòng rò seri 32 30mA TRL32/10A

Cầu dao an toàn và hộp nổi BS68N BS68N/2P5A LH
45,800 VND
45,800 VND

Cầu dao an toàn và hộp nổi BS68N BS68N/2P5A

Cầu dao an toàn và hộp nổi BS121/5A LH
51,000 VND
51,000 VND

Cầu dao an toàn và hộp nổi BS121/5A

  • 1-30/30

Thương hiệu Thiết bị Đóng cắt

Thiết bị Đóng cắt Roman Thiết bị Đóng cắt DongA Electric Thiết bị Đóng cắt Atelec Thiết bị Đóng cắt Honeywell Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi Thiết bị Đóng cắt LS Thiết bị Đóng cắt Legrand Thiết bị Đóng cắt MPE Thiết bị Đóng cắt Nanoco Thiết bị Đóng cắt Sino Vanlock Thiết bị Đóng cắt Panasonic Thiết bị Đóng cắt Schneider
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Thiết bị Đóng cắt