Thiết bị Đóng cắt Sino Vanlock

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 50A SC68N/C2050 40%
205,000 VND
123,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 50A SC68N/C2050

Cầu dao chống rò RCCB 2P 40A 30mA SL68N/2040/030 40%
495,000 VND
297,000 VND

Cầu dao chống rò RCCB 2P 40A 30mA SL68N/2040/030

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 80A PS100H/4/D80 35%
957,000 VND
622,050 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 80A PS100H/4/D80

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 125A PS100H/2/D125 35%
380,000 VND
247,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 125A PS100H/2/D125

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 10A PS45S/C1010 40%
61,600 VND
36,960 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 10A PS45S/C1010

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 10A PS45N/C1010 40%
56,000 VND
33,600 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 10A PS45N/C1010

Cầu dao chống rò RCCB 4P 16A 100mA VLL45N/4016/100 40%
754,000 VND
452,400 VND

Cầu dao chống rò RCCB 4P 16A 100mA VLL45N/4016/100 16/20/25/32/40/63A

Cầu dao chống rò RCCB 4P 63A 30mA VLL45N/4063/030 40%
1,148,000 VND
688,800 VND

Cầu dao chống rò RCCB 4P 63A 30mA VLL45N/4063/030

Cầu dao chống rò RCCB 4P 40A 30mA VLL45N/4040/030 40%
817,000 VND
490,200 VND

Cầu dao chống rò RCCB 4P 40A 30mA VLL45N/4040/030

Cầu dao chống rò RCCB 4P 32A 30mA VLL45N/4032/030 40%
817,000 VND
490,200 VND

Cầu dao chống rò RCCB 4P 32A 30mA VLL45N/4032/030

Cầu dao chống rò RCCB 4P 25A 30mA VLL45N/4025/030 40%
754,000 VND
452,400 VND

Cầu dao chống rò RCCB 4P 25A 30mA VLL45N/4025/030

Cầu dao chống rò RCCB 4P 20A 30mA VLL45N/4020/030 40%
754,000 VND
452,400 VND

Cầu dao chống rò RCCB 4P 20A 30mA VLL45N/4020/030

Cầu dao chống rò RCCB 4P 16A 30mA VLL45N/4016/030 40%
754,000 VND
452,400 VND

Cầu dao chống rò RCCB 4P 16A 30mA VLL45N/4016/030

Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A100mA VLL45N/2016/100 40%
481,000 VND
288,600 VND

Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A100mA VLL45N/2016/100 16/20/25/32/40/63A

Cầu dao chống rò RCCB 2P 63A 30mA VLL45N/2063/030 40%
733,000 VND
439,800 VND

Cầu dao chống rò RCCB 2P 63A 30mA VLL45N/2063/030

Cầu dao chống rò RCCB 2P 50A 30mA VLL45N/2050/030 40%
733,000 VND
439,800 VND

Cầu dao chống rò RCCB 2P 50A 30mA VLL45N/2050/030

Cầu dao chống rò RCCB 2P 40A 30mA VLL45N/2040/030 40%
518,000 VND
310,800 VND

Cầu dao chống rò RCCB 2P 40A 30mA VLL45N/2040/030

Cầu dao chống rò RCCB 2P 32A 30mA VLL45N/2032/030 40%
518,000 VND
310,800 VND

Cầu dao chống rò RCCB 2P 32A 30mA VLL45N/2032/030

Cầu dao chống rò RCCB 2P 25A 30mA VLL45N/2025/030 40%
481,000 VND
288,600 VND

Cầu dao chống rò RCCB 2P 25A 30mA VLL45N/2025/030

Cầu dao chống rò RCCB 2P 20A 30mA VLL45N/2020/030 40%
481,000 VND
288,600 VND

Cầu dao chống rò RCCB 2P 20A 30mA VLL45N/2020/030

Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 30mA VLL45N/2016/030 40%
481,000 VND
288,600 VND

Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 30mA VLL45N/2016/030

Cầu dao chống rò RCCB 4P 16A 100mA SL68N/4016/100 40%
720,000 VND
432,000 VND

Cầu dao chống rò RCCB 4P 16A 100mA SL68N/4016/100 16/20/25/32/40/63A

Cầu dao chống rò RCCB 4P 63A 30mA SL68N/4063/030 40%
1,096,000 VND
657,600 VND

Cầu dao chống rò RCCB 4P 63A 30mA SL68N/4063/030

Cầu dao chống rò RCCB 4P 40A 30mA SL68N/4040/030 40%
780,000 VND
468,000 VND

Cầu dao chống rò RCCB 4P 40A 30mA SL68N/4040/030

Cầu dao chống rò RCCB 4P 32A 30mA SL68N/4032/030 40%
780,000 VND
468,000 VND

Cầu dao chống rò RCCB 4P 32A 30mA SL68N/4032/030

Cầu dao chống rò RCCB 4P 25A 30mA SL68N/4025/030 40%
720,000 VND
432,000 VND

Cầu dao chống rò RCCB 4P 25A 30mA SL68N/4025/030

Cầu dao chống rò RCCB 4P 20A 30mA SL68N/4020/030 40%
720,000 VND
432,000 VND

Cầu dao chống rò RCCB 4P 20A 30mA SL68N/4020/030

Cầu dao chống rò RCCB 4P 16A 30mA SL68N/4016/030 40%
720,000 VND
432,000 VND

Cầu dao chống rò RCCB 4P 16A 30mA SL68N/4016/030

Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 100mA SL68N/2016/100 40%
459,000 VND
275,400 VND

Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 100mA SL68N/2016/100 16/20/25/32/40/63A

Cầu dao chống rò RCCB 2P 63A 30mA SL68N/2063/030 40%
700,000 VND
420,000 VND

Cầu dao chống rò RCCB 2P 63A 30mA SL68N/2063/030

Cầu dao chống rò RCCB 2P 50A 30mA SL68N/2050/030 40%
700,000 VND
420,000 VND

Cầu dao chống rò RCCB 2P 50A 30mA SL68N/2050/030

Cầu dao chống rò RCCB 2P 32A 30mA SL68N/2032/030 40%
495,000 VND
297,000 VND

Cầu dao chống rò RCCB 2P 32A 30mA SL68N/2032/030

1 đến 32 trong 150 records

Thiết bị Đóng cắt các hãng khác

Thiết bị đóng cắt ABB Thiết bị đóng cắt Honeywell Thiết bị đóng cắt LS Thiết bị đóng cắt Sino Vanlock Thiết bị đóng cắt Mitsubishi Thiết bị đóng cắt Legrand Thiết bị đóng cắt Panasonic Thiết bị đóng cắt Schneider Thiết bị đóng cắt MPE