Thiết bị Đóng cắt Sino Vanlock

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 6A 415VAC 6kA SC68N/C3006 -28%
9 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 6A 240VAC - 10kA, 415V - 6kA SC68N/C2006 -28%
9 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 4P 6A 6kA SC68N/C4006 -28%
9 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6A 6kA SC68N/C1006 -28%
9 mẫu
Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 30mA VLL45N/2016/030 -28%
7 mẫu
Cầu dao chống rò RCCB 4P 16A 100mA VLL45N/4016/100 -28%
545,000 VND
392,400 VND

Cầu dao chống rò RCCB 4P 16A 100mA 16/20/25/32/40/63A

6 mẫu
Cầu dao chống rò RCCB 4P 16A 30mA VLL45N/4016/030 -28%
6 mẫu
Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 100mA VLL45N/2016/100 -28%
400,000 VND
288,000 VND

Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 100mA 16/20/25/32/40/63A

6 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6A 4.5kA PS45N/C1006 -25%
9 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 4P 6A 4.5kA PS45N/C4006 -28%
9 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 3P 6A 4.5kA PS45N/C3006 -28%
9 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 6A 4.5kA PS45N/C2006 -28%
9 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 3P 6A 6kA PS45S/C3006 -35%
Cầu dao an toàn và cắt dòng rò RCBO-BL68N 30mA BL68N/10A LH
Cầu dao an toàn và cắt dòng rò seri 32 30mA TRL32/10A LH
Cầu dao an toàn và hộp nổi BS68N BS68N/2P5A LH
Cầu dao an toàn và hộp nổi BS121/5A LH
Cầu dao chống rò RCBO SOL45E 2P 16A 30mA SOL45E/2016/030 -35%
400,000 VND
260,000 VND

Cầu dao chống rò RCBO SOL45E 2P 16A 30mA SOL45E/2016/030 16/20/25/32/40/63A

Cầu dao chống rò RCBO SOL68E 2P 16A 30mA SOL68E/2016/030 -35%
400,000 VND
260,000 VND

Cầu dao chống rò RCBO SOL68E 2P 16A 30mA SOL68E/2016/030 16/20/25/32/40/63A

Cầu dao chống rò RCCB 4P 16A 100mA SL68N/4016/100 -35%
545,000 VND
354,250 VND

Cầu dao chống rò RCCB 4P 16A 100mA SL68N/4016/100 16/20/25/32/40/63A

Cầu dao chống rò RCCB 4P 16A 30mA SL68N/4016/030 -35%
Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 100mA SL68N/2016/100 -35%
400,000 VND
260,000 VND

Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 100mA SL68N/2016/100 16/20/25/32/40/63A

Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 30mA SL68N/2016/030 -35%
Thiết bị đóng cắt MCB 4P 80A 10kA PS100H/4/D80 -35%
Thiết bị đóng cắt MCB 3P 80A 10kA PS100H/3/D80 -35%
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 80A 10KA PS100H/2/D80 -35%
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 80A 10kA PS100H/1/D80 -35%
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 6A 6kA PS45S/C2006 -35%
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6A 6kA PS45S/C1006 -35%
Thiết bị đóng cắt MCB 4P 6A 6kA PS45S/C4006 -35%
  • 1-30/30