Thiết bị Đóng cắt Sino Vanlock

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 6A 4.5kA PS45N/C2006 -35%
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6A 6kA SC68N/C1006 -35%
Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 100mA VLL45N/2016/100 -35%
400,000 VND
260,000 VND

Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 100mA VLL45N/2016/100 16/20/25/32/40/63A

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 6A 4.5kA PS45N/C3006 -35%
Thiết bị đóng cắt MCB 4P 6A 4.5kA PS45N/C4006 -35%
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6A 4.5kA PS45N/C1006 -35%
Thiết bị đóng cắt MCB 3P 6A 6kA PS45S/C3006 -35%
Cầu dao an toàn và cắt dòng rò RCBO-BL68N 30mA BL68N/10A LH
Cầu dao an toàn và cắt dòng rò seri 32 30mA TRL32/10A LH
Cầu dao an toàn và hộp nổi BS68N BS68N/2P5A LH
Cầu dao an toàn và hộp nổi BS121/5A LH
Cầu dao chống rò RCBO SOL45E 2P 16A 30mA SOL45E/2016/030 -35%
400,000 VND
260,000 VND

Cầu dao chống rò RCBO SOL45E 2P 16A 30mA SOL45E/2016/030 16/20/25/32/40/63A

Cầu dao chống rò RCBO SOL68E 2P 16A 30mA SOL68E/2016/030 -35%
400,000 VND
260,000 VND

Cầu dao chống rò RCBO SOL68E 2P 16A 30mA SOL68E/2016/030 16/20/25/32/40/63A

Cầu dao chống rò RCCB 4P 16A 100mA SL68N/4016/100 -35%
545,000 VND
354,250 VND

Cầu dao chống rò RCCB 4P 16A 100mA SL68N/4016/100 16/20/25/32/40/63A

Cầu dao chống rò RCCB 4P 16A 30mA SL68N/4016/030 -35%
Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 100mA SL68N/2016/100 -35%
400,000 VND
260,000 VND

Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 100mA SL68N/2016/100 16/20/25/32/40/63A

Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 30mA SL68N/2016/030 -35%
Thiết bị đóng cắt MCB 4P 80A 10kA PS100H/4/D80 -35%
Thiết bị đóng cắt MCB 3P 80A 10kA PS100H/3/D80 -35%
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 80A 10KA PS100H/2/D80 -35%
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 80A 10kA PS100H/1/D80 -35%
Thiết bị đóng cắt MCB 4P 6A 6kA SC68N/C4006 -35%
Thiết bị đóng cắt MCB 3P 6A 415VAC 6kA SC68N/C3006 -35%
Cầu dao chống rò RCCB 4P 16A 30mA VLL45N/4016/030 -35%
Cầu dao chống rò RCCB 4P 16A 100mA VLL45N/4016/100 -35%
545,000 VND
354,250 VND

Cầu dao chống rò RCCB 4P 16A 100mA VLL45N/4016/100 16/20/25/32/40/63A

Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 30mA VLL45N/2016/030 -35%
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 6A 6kA PS45S/C2006 -35%
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6A 6kA PS45S/C1006 -35%
Thiết bị đóng cắt MCB 4P 6A 6kA PS45S/C4006 -35%
  • 1-30/30

Thương hiệu Thiết bị Đóng cắt

Thiết bị Đóng cắt Roman Thiết bị Đóng cắt DongA Electric Thiết bị Đóng cắt Honeywell Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi Thiết bị Đóng cắt LS Thiết bị Đóng cắt Legrand Thiết bị Đóng cắt MPE Thiết bị Đóng cắt Nanoco Thiết bị Đóng cắt Sino Vanlock Thiết bị Đóng cắt Panasonic Thiết bị Đóng cắt Schneider
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Thiết bị Đóng cắt