Thiết bị Đóng cắt Sino Vanlock

Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 100mA VLL45N/2016/100 35%
400,000 VND
260,000 VND

Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 100mA VLL45N/2016/100 16/20/25/32/40/63A

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6A 6kA SC68N/C1006 35%
62,000 VND
40,300 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6A 6kA SC68N/C1006

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 6A 4.5kA PS45N/C3006 35%
165,600 VND
107,640 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 6A 4.5kA PS45N/C3006

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 6A 4.5kA PS45N/C4006 35%
230,500 VND
149,825 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 6A 4.5kA PS45N/C4006

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6A 4.5kA PS45N/C1006 35%
48,000 VND
31,200 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6A 4.5kA PS45N/C1006

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 6A 4.5kA PS45N/C2006 35%
105,600 VND
68,640 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 6A 4.5kA PS45N/C2006

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 6A 6kA PS45S/C3006 35%
180,000 VND
117,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 6A 6kA PS45S/C3006

Cầu dao an toàn và cắt dòng rò RCBO-BL68N 30mA BL68N/10A
169,000 VND
169,000 VND

Cầu dao an toàn và cắt dòng rò RCBO-BL68N 30mA BL68N/10A

Cầu dao an toàn và cắt dòng rò seri 32 30mA TRL32/10A
158,000 VND
158,000 VND

Cầu dao an toàn và cắt dòng rò seri 32 30mA TRL32/10A

Cầu dao an toàn và hộp nổi BS68N BS68N/2P5A
45,800 VND
45,800 VND

Cầu dao an toàn và hộp nổi BS68N BS68N/2P5A

Cầu dao an toàn và hộp nổi BS121/5A
51,000 VND
51,000 VND

Cầu dao an toàn và hộp nổi BS121/5A

Cầu dao chống rò RCBO SOL45E 2P 16A 30mA SOL45E/2016/030 35%
400,000 VND
260,000 VND

Cầu dao chống rò RCBO SOL45E 2P 16A 30mA SOL45E/2016/030 16/20/25/32/40/63A

Cầu dao chống rò RCBO SOL68E 2P 16A 30mA SOL68E/2016/030 35%
400,000 VND
260,000 VND

Cầu dao chống rò RCBO SOL68E 2P 16A 30mA SOL68E/2016/030 16/20/25/32/40/63A

Cầu dao chống rò RCCB 4P 16A 100mA SL68N/4016/100 35%
545,000 VND
354,250 VND

Cầu dao chống rò RCCB 4P 16A 100mA SL68N/4016/100 16/20/25/32/40/63A

Cầu dao chống rò RCCB 4P 16A 30mA SL68N/4016/030 35%
545,000 VND
354,250 VND

Cầu dao chống rò RCCB 4P 16A 30mA SL68N/4016/030

Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 100mA SL68N/2016/100 35%
400,000 VND
260,000 VND

Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 100mA SL68N/2016/100 16/20/25/32/40/63A

Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 30mA SL68N/2016/030 35%
400,000 VND
260,000 VND

Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 30mA SL68N/2016/030

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 80A 10kA PS100H/4/D80 35%
1,435,500 VND
933,075 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 80A 10kA PS100H/4/D80

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 80A 10kA PS100H/3/D80 35%
870,000 VND
565,500 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 80A 10kA PS100H/3/D80

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 80A 10KA PS100H/2/D80 35%
570,000 VND
370,500 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 80A 10KA PS100H/2/D80

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 80A 10kA PS100H/1/D80 35%
377,000 VND
245,050 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 80A 10kA PS100H/1/D80

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 6A 6kA SC68N/C4006 35%
298,000 VND
193,700 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 6A 6kA SC68N/C4006

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 6A 240VAC - 10kA, 415V - 6kA SC68N/C2006 35%
Thiết bị đóng cắt MCB 3P 6A 415VAC 6kA SC68N/C3006 35%
208,000 VND
135,200 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 6A 415VAC 6kA SC68N/C3006

Cầu dao chống rò RCCB 4P 16A 30mA VLL45N/4016/030 35%
545,000 VND
354,250 VND

Cầu dao chống rò RCCB 4P 16A 30mA VLL45N/4016/030

Cầu dao chống rò RCCB 4P 16A 100mA VLL45N/4016/100 35%
545,000 VND
354,250 VND

Cầu dao chống rò RCCB 4P 16A 100mA VLL45N/4016/100 16/20/25/32/40/63A

Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 30mA VLL45N/2016/030 35%
400,000 VND
260,000 VND

Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 30mA VLL45N/2016/030

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 6A 6kA PS45S/C2006 35%
115,000 VND
74,750 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 6A 6kA PS45S/C2006

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6A 6kA PS45S/C1006 35%
52,000 VND
33,800 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6A 6kA PS45S/C1006

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 6A 6kA PS45S/C4006 35%
250,000 VND
162,500 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 6A 6kA PS45S/C4006

  • 1
1 đến 30 trong 30 records

Xem Thiết bị Đóng cắt các hãng khác

Thiết bị Đóng cắt Atelec Thiết bị Đóng cắt ABB Thiết bị Đóng cắt Honeywell Thiết bị Đóng cắt LS Thiết bị Đóng cắt Sino Vanlock Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi Thiết bị Đóng cắt Legrand Thiết bị Đóng cắt Panasonic Thiết bị Đóng cắt Schneider Thiết bị Đóng cắt MPE
XEM TÂT CẢ SẢN PHẨM Thiết bị Đóng cắt