Công tắc - Ổ cắm Sino Vanlock

Ổ cắm 2 chấu và 1 ổ 3 chấu kiểu Úc S98/10US 35%
66,500 VND
43,225 VND

Ổ cắm 2 chấu và 1 ổ 3 chấu kiểu Úc S98/10US

Ổ cắm đa năng có màn che S18UAM 35%
41,800 VND
27,170 VND

Ổ cắm đa năng có màn che S18UAM

Hộp nối dây tự chống cháy 110x110x50 (4x4x2) E265/2 30%
18,200 VND
12,740 VND

Hộp nối dây tự chống cháy 110x110x50 (4x4x2) E265/2

Ổ cắm 2 chấu và 1 ổ 3 chấu kiểu Úc S18/10US 35%
66,500 VND
43,225 VND

Ổ cắm 2 chấu và 1 ổ 3 chấu kiểu Úc S18/10US

Đế nổi nhựa chữ nhật tự chông cháy dùng cho kiểu S18A, S19, SC CK1578RH 30%
Đế âm tự chống cháy dùng cho mặt chữ nhật S2157 30%
Hộp đậy phòng thấm nước dùng cho mặt công tắc chữ  S323V 30%
Hộp đậy phòng thấm nước dùng cho mặt ổ cắm chữ nhật S323DV 30%
Đế âm sắt dùng cho mặt chữ nhật S157R 30%
7,800 VND
5,460 VND

Đế âm sắt dùng cho mặt chữ nhật S157R

Đế âm tự chống cháy loại sâu dùng cho mặt chữ nhật S2157H 30%
Đế âm sắt dùng cho S18/2727, S1825SN, S68G25N ST2157 30%
25,500 VND
17,850 VND

Đế âm sắt dùng cho S18/2727, S1825SN, S68G25N ST2157

Đế nổi nhựa loại đôi dùng cho kiểu S9,S18,S186 CK157/D 30%
Đế âm tự chống cháy dùng cho mặt át HA, HB S2157/HA/HB 30%
Đế nổi nhựa chữ nhật thấp S18; S186 CK157RL 30%
5,060 VND
3,500 VND

Đế nổi nhựa chữ nhật thấp S18; S186 CK157RL

Hộp nối dây 235x235x80mm ( 9x9x3) E265/53 30%
104,000 VND
72,800 VND

Hộp nối dây 235x235x80mm ( 9x9x3) E265/53

Đế âm nhựa dùng cho mặt át kiểu A và B SG100/HA/HB 30%
Đế âm tự chống cháy loại đặc chủng dùng cho mặt ổ cắm  S2157R 30%
Đế nổi nhựa dùng cho S1825SN, S18/2727 ET238 30%
41,800 VND
29,260 VND

Đế nổi nhựa dùng cho S1825SN, S18/2727 ET238

Đế nổi nhựa chữ nhật cao S18; S186 CK157RH 30%
5,599 VND
3,850 VND

Đế nổi nhựa chữ nhật cao S18; S186 CK157RH

Đế âm nhựa tự chống cháy loại đôi dùng cho mặt chữ nhật S2157/D 30%
Đế âm tự chống cháy loại đôi, dùng mặt chữ nhật S2157/D 40%
Hộp nối dây ( loại có lỗ chờ sẵn) 160x160x50 (6x6x2) E265/3X 30%
Hộp nối dây ( loại có lỗ chờ sẵn) 110x110x50 (4x4x2) E265/2X 30%
Hộp nối dây ( loại có lỗ chờ sẵn) 80x80x50 (3x3x2) E265/1X 30%
Hộp nối dây 185x185x80mm ( 7x7x3) E265/43 30%
68,000 VND
47,600 VND

Hộp nối dây 185x185x80mm ( 7x7x3) E265/43

Hộp nối dây chống thấm tự chống cháy 80 x 80 x40 E265/1GY 30%
Hộp nối dây tự chống cháy 160x160x80 (6x6x3) E265/33 30%
56,800 VND
39,760 VND

Hộp nối dây tự chống cháy 160x160x80 (6x6x3) E265/33

Hộp nối dây tự chống cháy 110x110x80 (4x4x3) E265/23 30%
27,500 VND
19,250 VND

Hộp nối dây tự chống cháy 110x110x80 (4x4x3) E265/23

Hộp nối dây tự chống cháy 80x80x50 (3x3x2) E265/1 30%
14,200 VND
9,940 VND

Hộp nối dây tự chống cháy 80x80x50 (3x3x2) E265/1

Đế âm nhựa dùng cho mặt át kiểu M SG100/M 30%
3,320 VND
2,310 VND

Đế âm nhựa dùng cho mặt át kiểu M SG100/M

Đế âm chứa át cài MCB loại rộng FC2-63 30%
5,280 VND
3,640 VND

Đế âm chứa át cài MCB loại rộng FC2-63

Hộp nối dây tự chống cháy 160x160x50 (6x6x2) E265/3 30%
37,600 VND
26,320 VND

Hộp nối dây tự chống cháy 160x160x50 (6x6x2) E265/3

1 đến 32 trong 231 sản phẩm

Công tắc - Ổ cắm các hãng khác

Công tắc - Ổ cắm Kawasan Công tắc - Ổ cắm Sonata Công tắc - Ổ cắm LONON Công tắc - Ổ cắm ABB Công tắc - Ổ cắm Honeywell Công tắc - Ổ cắm Sino Vanlock Công tắc - Ổ cắm Legrand Công tắc - Ổ cắm Panasonic/Nanoco Công tắc - Ổ cắm Panasonic Công tắc - Ổ cắm Schneider Công tắc - Ổ cắm MPE Công tắc - Ổ cắm MEVAL