Công tắc - Ổ cắm LiOA

Ổ cắm kéo dài quay tay Rulo LiOa cuộn dây và ổ cắm 1 pha 3 dây 16A QT1P16CCA QT1P16CCA -20%
2 mẫu
Ổ cắm kéo dài quay tay Rulo LiOa cuộn dây và ổ cắm 1 pha 3 dây 25A QT1P25CCA QT1P25CCA -20%
2 mẫu
Ổ cắm kéo dài quay tay Rulo LiOA cuộn dây và ổ cắm 1 pha 3 dây 25A QN1P25CCA QN1P25CCA -20%
2 mẫu
Ổ cắm kéo dài quay tay kiểu RULO LiOA, loại chống xoắn dây QTX2025 -20%
2 mẫu
Ổ cắm kéo dài quay tay kiểu RULO LiOA, loại dùng cho công trường QT2025 -20%
2 mẫu
Ổ cắm kéo dài quay tay kiểu RULO LiOA, loại phổ thông QT30-2-10A -20%
5 mẫu
Ổ cắm kéo dài quay tay kiểu RULO LiOA, loại phổ thông QN20-2-10A -20%
5 mẫu
Ổ cắm kéo dài quay tay LiOA cuộn dây kín, kiểu xách tay XTD10-2-10A -20%
6 mẫu
Ổ cắm kéo dài quay tay LiOA cuộn dây kín, kiểu đĩa bay DB32-15A -20%
5 mẫu
Ổ cắm kéo dài quay tay LiOA cuộn dây kín 3 mét 10A OQMN3-3	-20%
Cáp công trường LiOA 15A 50 mét, loại quay tay, không chân QTX5015 -20%
Cáp công trường LiOA 15A (10-15 mét) CCT10-2-15A -20%
2 mẫu
Ổ cắm công trường đa năng LiOA 15A (5-15 mét) S2TH5-2 -20%
3 mẫu
Cáp nối dài công suất 15A (3m-15m) C3-2-15A -20%
4 mẫu
Cáp nối dài công suất 10A (3m-15m) C3-2-10A -20%
4 mẫu
Ổ cắm kéo dài tiêu chuẩn Mỹ-Nhật, 8 ổ cắm 3 mét LiOa 8UC 8UC -20%
2 mẫu
Ổ cắm kéo dài tiêu chuẩn Mỹ-Nhật, 6 ổ cắm 3 mét LiOa 6UC 6UC -20%
2 mẫu
Ổ cắm kéo dài tiêu chuẩn Mỹ-Nhật, 6 ổ cắm 3 mét LiOa 6U 6U -20%
2 mẫu
Ổ cắm kéo dài tiêu chuẩn Mỹ-Nhật, 6 ổ cắm 3 mét LiOa 6UBC 6UBC -20%
2 mẫu
Ổ cắm kéo dài đa năng xoay LiOa 6 ổ cắm, màu trắng 6D33○2X -20%
3 mẫu
Ổ cắm kéo dài đa năng xoay LiOa 6 ổ cắm, màu đen 6D32N2X -20%
3 mẫu
Ổ cắm kéo dài đa năng xoay LiOa 4 ổ cắm màu trắng 4D32WN2X -20%
3 mẫu