Thiết bị Công trình LiOA

Biến áp vô cấp 3 pha 380V 50/60HZ, điện áp ra 5 ~ 430V S3-4375 -30%
6 mẫu
Biến áp vô cấp 3 pha 380V 50/60HZ, điện áp ra 0 ~ 430V S3-435 -30%
6 mẫu
Biến áp vô cấp 1 pha 220V 50/60HZ, điện áp ra 2~ 250V SD-2575 -30%
6 mẫu
Biến áp vô cấp 1 pha 220V 50/60HZ, điện áp ra 0 ~ 250V SD-255 -30%
6 mẫu
Nguồn 1 chiều DC (Máy nạp ắc quy) BC1815 -30%
1,903,000 VND
1,332,100 VND

Nguồn 1 chiều DC (Máy nạp ắc quy) 15 - 30 A

4 mẫu
Biến áp đổi nguồn hạ áp 3 pha Lioa, loại cách ly 3K630M2DH5YC -30%
16 mẫu
Biến áp đổi nguồn hạ áp 3 pha Lioa, loại tự ngẫu 3K101M2YH5YT -30%
14 mẫu
Biến áp đổi nguồn hạ áp 1 pha Lioa DN○○ -30%
333,000 VND
233,100 VND

Biến áp đổi nguồn hạ áp 1 pha Lioa 0,2 - 3.0 kVA

8 mẫu
Máy biến áp điện lực tự động ổn định điện áp LiOA 3B422C -30%
Biến áp điện lực 3 pha ngâm dầu LiOA 3D501H4NM1Y1 3D501H4NM1Y1 -30%
Biến áp điện lực 3 pha ngâm dầu LiOA 3D301H2TM1Y1 3D301H2TM1Y1 -30%
Biến áp điện lực 3 pha ngâm dầu LiOA 3D301M3YM1Y1 3D301M3YM1Y1 -30%
Biến áp điện lực 3 pha ngâm dầu LiOA 3D301M1YM1Y1 3D301M1YM1Y1 -30%
Thiết bị kiểm tra ắc quy TBDAQ -30%
Ổn áp 1 pha LiOA SH-II SH-II -30%
1,110,000 VND
777,000 VND

Ổn áp 1 pha LiOA SH-II

12 mẫu
Ổn áp 3 pha Khô điều chỉnh độc lập LiOA DR3-KII 160V~430V DR3-KII -30%
10 mẫu
Ổn áp 3 pha Khô điều chỉnh độc lập LiOA SH3-KII 260V~430V SH3-○KII -30%
18 mẫu
Ổn áp 3 pha Khô điều chỉnh độc lập LiOA NM-KII 304V~420V NM-●KII -30%
10 mẫu
Ổn áp 3 pha ngâm dâu điều chỉnh chung LiOA -30%
11 mẫu
Ổn áp 1 pha LiOA DRII-II DRII-II -30%
1,780,000 VND
1,246,000 VND

Ổn áp 1 pha LiOA DRII-II

8 mẫu
Ổn áp 1 pha LiOA DRI-II DRI-II -30%
1,280,000 VND
896,000 VND

Ổn áp 1 pha LiOA DRI-II

10 mẫu
  • 1-22/22