Thiết bị công trình

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Tags:
Bộ chuyển đổi Inverter 1 pha 3000W 750VDC SB-3000TL -5%
31,350,000 VND
29,782,500 VND

Bộ chuyển đổi Inverter 1 pha 3000W 750VDC bảo hành 5-10 năm

2 mẫu
Tấm Pin năng lượng mặt trời JKM460M-7RL3-V -15%
Tấm Pin năng lượng mặt trời JKM445M-78H-V -15%
Tấm Pin năng lượng mặt trời JKM410M-72H-V -15%
Tấm Pin năng lượng mặt trời JKM390M-72-V -15%
Tụ bù VarPluscan 33.9 KVAR 480V BLRCH339A407B48 -35%
Current transformer tropicalised double output for bars 54x102 METSECT5DE100 -35%
4 mẫu
Current transformer tropicalised double output for bars 34 x 84 METSECT5DD100 -35%
3 mẫu
Current transformer tropicalised for bars 55x165 METSECT5VV500 -35%
2 mẫu
Biến áp điện lực 3 pha ngâm dầu LiOA 3D501H4NM1Y1 3D501H4NM1Y1 -30%
17 mẫu
Biến áp điện lực 3 pha ngâm dầu LiOA 3D301H2TM1Y1 3D301H2TM1Y1 -30%
18 mẫu
Biến áp điện lực 3 pha ngâm dầu LiOA 3D301M3YM1Y1 3D301M3YM1Y1 -30%
18 mẫu
Biến áp điện lực 3 pha ngâm dầu LiOA 3D301M1YM1Y1 3D301M1YM1Y1 -30%
18 mẫu
Ổn áp 3 pha ngâm dâu điều chỉnh chung LiOA -30%
11 mẫu
Ổn áp 3 pha Khô điều chỉnh độc lập LiOA DR3-KII 160V~430V DR3-KII -30%
10 mẫu
Ổn áp 3 pha Khô điều chỉnh độc lập LiOA SH3-KII 260V~430V SH3-○KII -30%
19 mẫu
Ổn áp 3 pha Khô điều chỉnh độc lập LiOA NM-KII 304V~420V NM-●KII -30%
10 mẫu
Ổn áp 1 pha LiOA SH-II SH-II -30%
1,573,000 VND
1,101,100 VND

Ổn áp 1 pha LiOA SH-II

12 mẫu
Biến áp vô cấp 3 pha 380V 50/60HZ, điện áp ra 5 ~ 430V S3-4375 -30%
6 mẫu
Biến áp vô cấp 1 pha 220V 50/60HZ, điện áp ra 2~ 250V SD-2575 -30%
6 mẫu
Biến áp vô cấp 3 pha 380V 50/60HZ, điện áp ra 0 ~ 430V S3-435 -30%
6 mẫu
Biến áp vô cấp 1 pha 220V 50/60HZ, điện áp ra 0 ~ 250V SD-255 -30%
6 mẫu
Thiết bị kiểm tra ắc quy TBDAQ -30%
Nguồn 1 chiều DC (Máy nạp ắc quy) BC1815 -30%
2,260,000 VND
1,582,000 VND

Nguồn 1 chiều DC (Máy nạp ắc quy) 15 - 30 A

4 mẫu
Biến áp đổi nguồn hạ áp 3 pha Lioa, loại cách ly 3K630M2DH5YC -30%
16 mẫu
Biến áp đổi nguồn hạ áp 3 pha Lioa, loại tự ngẫu 3K101M2YH5YT -30%
14 mẫu
Biến áp đổi nguồn hạ áp 1 pha Lioa DN○○ -30%
333,000 VND
233,100 VND

Biến áp đổi nguồn hạ áp 1 pha Lioa 0,2 - 3.0 kVA

8 mẫu
Ổn áp 1 pha LiOA DRII-II DRII-II -30%
2,233,000 VND
1,563,100 VND

Ổn áp 1 pha LiOA DRII-II

8 mẫu
Ổn áp 1 pha LiOA DRI-II DRI-II -30%
1,661,000 VND
1,162,700 VND

Ổn áp 1 pha LiOA DRI-II

10 mẫu
TỤ BÙ BLRCS500A120B44 -35%
3,055,800 VND
1,986,270 VND

TỤ BÙ

8 mẫu
Data Manager (Dùng cho inverter 110kW) EDMM-10 -5%
40,700,000 VND
38,665,000 VND

Data Manager (Dùng cho inverter 110kW)

2 mẫu
DC Combinerbox (Dùng cho Inverter 75kW) DCC-14 -5%
35,200,000 VND
33,440,000 VND

DC Combinerbox (Dùng cho Inverter 75kW)

2 mẫu
Inverter Manager (Dùng cho Inverter 75kW & 110kW) IM-20 -5%
2 mẫu
Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 110000W 1000VDC STP110-60 -5%
264,000,000 VND
250,800,000 VND

Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 110000W 1000VDC bảo hành 5-10 năm

2 mẫu
Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 75000W 1000VDC SHP75-10 -5%
181,500,000 VND
172,425,000 VND

Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 75000W 1000VDC bảo hành 5-10 năm

2 mẫu
Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 50000W 1000VDC STP50-40 -5%
177,100,000 VND
168,245,000 VND

Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 50000W 1000VDC bảo hành 5-10 năm

2 mẫu
Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 25000W 1000VDC STP-25000TL -5%
104,500,000 VND
99,275,000 VND

Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 25000W 1000VDC bảo hành 5-10 năm

2 mẫu
Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 20000W 1000VDC STP-20000TL -5%
101,750,000 VND
96,662,500 VND

Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 20000W 1000VDC bảo hành 5-10 năm

2 mẫu
Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 15000W 1000VDC STP-15000TL -5%
95,700,000 VND
90,915,000 VND

Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 15000W 1000VDC bảo hành 5-10 năm

2 mẫu
Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 10000W 1000VDC STP-10.0-3AV -5%
74,800,000 VND
71,060,000 VND

Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 10000W 1000VDC bảo hành 5-10 năm

2 mẫu
Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 5000W 1000VDC STP-5000TL -5%
50,600,000 VND
48,070,000 VND

Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 5000W 1000VDC bảo hành 5-10 năm

2 mẫu
Tấm pin năng lượng mặt trời Hufa 370W
Bộ chuyển đổi Inverter Sofar HUFA
Cáp DC dùng cho hệ thống năng lượng mặt trời Cap-DC
2 mẫu