Phụ kiện tủ điện

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Phụ kiện ZBY2101 -35%
44,000 VND
28,600 VND

Phụ kiện ZBY2101

Biến dòng bảo vệ PCT OMEGA loại đúc chữ nhật 15VA PCT 800/5A, CL. 5P10, 15VA -15%
11 mẫu
Biến dòng bảo vệ PCT OMEGA loại đúc tròn 15VA PCT 150/5A, CL. 5P10, 15VA -15%
18 mẫu
Biến dòng bảo vệ PCT OMEGA loại đúc tròn 5VA (loại không đế) PCT 100/5A, CL. 5P10, 5VA -15%
8 mẫu
Biến dòng đo lường MCT OMEGA loại đúc chữ nhật 15VA MCT 800/5A; CL. 1; 15VA -15%
11 mẫu
Biến dòng đo lường MCT OMEGA loại đúc tròn 15VA MCT 200/5A; CL. 1; 15VA -15%
17 mẫu
Biến dòng đo lường MCT OMEGA loại đúc tròn MCT 200/5A; CL. 1; 10VA -15%
6 mẫu
Biến dòng đo lường OMEGA loại đúc tròn MCT 100/5A; CL. 1; 5VA MCT 100/5A; CL. 1; 5VA -15%
8 mẫu
Biến dòng đo lường OMEGA loại đúc tròn, có busbar MCT 50/5A; CL. 1; 5VA -15%
2 mẫu
Biến dòng đo lường MCT OMEGA loại đúc tròn MCT 50/5A; CL. 3; 5VA -15%
2 mẫu
Biến dòng đo lường MCT OMEGA loại đúc chũ nhật (ghi chú kích thước) MCT 800/5A; CL0.5; 15VA -15%
10 mẫu
Biến dòng đo lường MCT OMEGA loại đúc tròn (ghi chú kích thước) MCT 800/5A; CL0.5; 15VA -15%
11 mẫu
Biến dòng đo lường MCT OMEGA loại đúc tròn (không đế) MCT 100/5A; CL0.5; 5VA -15%
8 mẫu
Biến dòng đo lường MCT OMEGA loại đúc tròn có Busbar MCT 50/5A; CL0.5; 5VA -15%
5 mẫu
Biến dòng đo lường MCT OMEGA loại đúc tròn (có đế)  MCT 150/5A; CL0.5; 10VA -15%
5 mẫu
Điện trở sấy Schneider NSYCR10WU●C NSYCR10WU●C -35%
2 mẫu
Cảm biến nhiệt độ điện tử Schneider NSYCCOTHI -35%
Cảm biến nhiệt độ điện tử Schneider NSYCCOTHD -35%
Cảm biến nhiệt độ điện tử Schneider NSYCCOTHO -35%
Cảm biến nhiệt độ điện tử Schneider NSYCCOTHC NSYCCOTHC● -35%
2 mẫu
Quạt hút kèm lọc gió Schneider NSYCVF●● -35%
1,870,000 VND
1,215,500 VND

Quạt hút kèm lọc gió Schneider

17 mẫu
Điện trở sấy Schneider có quạt NSYCR●W230VV -35%
4,563,900 VND
2,966,535 VND

Điện trở sấy Schneider có quạt NSYCR●W230VV 250W/400W

Điện trở sấy Schneider NSYCR170W230VVC -35%
Điện trở sấy Schneider NSYCR●WU2C -35%
8,636,100 VND
5,613,465 VND

Điện trở sấy Schneider 50W/150W

2 mẫu
Cảm biến nhiệt độ điện tử Schneider NSYCCOHYT●VID -35%
2 mẫu
Cảm biến nhiệt độ điện tử Schneider NSYCCOHY230VID -35%
Cảm biến nhiệt độ điện tử Schneider NSYCCOTH●VID -35%
2 mẫu
Cooling units - Bộ làm mát Schneider NSYCUHD● -35%
83,593,400 VND
54,335,710 VND

Cooling units - Bộ làm mát Schneider

4 mẫu
Cooling units - Bộ làm mát Schneider NSYCU● -35%
69,175,700 VND
44,964,205 VND

Cooling units - Bộ làm mát Schneider

4 mẫu
Điện trở sấy Schneider NSYCR●WU● -35%
916,300 VND
595,595 VND

Điện trở sấy Schneider 10W/150W

6 mẫu
PHỤ KIỆN DÙNG CHO HỌ XA2 ZA2EE.... -35%
26,400 VND
17,160 VND

PHỤ KIỆN DÙNG CHO HỌ XA2

2 mẫu
Biến dòng bảo vệ OMEGA loại đúc tròn PCT 100/5A, CL. 5P10, 10VA PCT 100/5A, CL. 5P10, 10VA -15%
Bộ nguồn ABL2K 24VDC chuyển đổi điện áp tự động -35%
2 mẫu
Bộ nguồn ABL2K 24VDC chuyển đổi điện áp bằng tay -35%
657,800 VND
427,570 VND

Bộ nguồn ABL2K 24VDC chuyển đổi điện áp bằng tay 100/150/200/250/300W

5 mẫu