Nút nhấn

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Nút Nhấn nhả Ø 22, Màu Xanh Lá, trắng, đen, vàng, xanh dương, đỏ XA2 -35%
6 mẫu
Tiếp điểm phụ 1 NO- ZBE101 ZBE101 LH
Tiếp điểm phụ 1 NC- ZBE102 ZBE102 LH
Dòng XB4 - Nút nhấn nhả XB4BD21 XB4BD21 LH
Dòng XB4 - Nút nhấn nhả XB4BJ53 XB4BJ53 LH
Dòng XB4 - Nút nhấn nhả XB4BG61 XB4BG61 LH
Dòng XB5 - Nút nhấn nhả XB5AD21 XB5AD21 LH
Dòng XB4 - Nút nhấn nhả XB4BA61 XB4BA61 LH
Dòng XB4 - Thân công tắc ZB4BZ103 ZB4BZ103 LH
Dòng XB5 - Nút nhấn nhả XB5AA21 XB5AA21 LH
Dòng XB5 - Nút nhấn nhả XB5AVM4 XB5AVM4 LH
Dòng XB5 - Nút nhấn nhả XB5AD25 XB5AD25 LH
Dòng XB5 - Nút nhấn nhả XB5AD53 XB5AD53 LH
Dòng XB5 - Nút nhấn nhả XB5AVB3 XB5AVB3 LH
Dòng XB5 - Nút nhấn nhả XB5AS9442 XB5AS9442 LH
Dòng XB5 - Nút nhấn nhả XB5AS8442 XB5AS8442 LH
Dòng XB5 - Nút nhấn nhả XB5AT842 XB5AT842 LH
Dòng XB5 - Nút nhấn nhả ZB5AW343 ZB5AW343 LH
Dòng XB5 - Nút nhấn nhả XB5AW33B5 XB5AW33B5 LH
Dòng XB4 - Nút Dừng khẩn cấp XB4BS9445 XB4BS9445 LH
Dòng XB4 - Nút nhấn nhả XB4BS8442 XB4BS8442 LH
Dòng XB4 - Nút nhấn nhả XB4BT842 XB4BT842 LH
Dòng XB4 - Nút nhấn nhả XB4BA21 XB4BA21 LH
Ống co nhiệt, loại xanh/vàng OHS 0.6/1KV OHS-8/GY -15%
18 mẫu
Ống co nhiệt, loại đơn màu OHS 0.6/1KV OHS-8/R (Y, B, BK, G) -15%
20 mẫu
Hộp nút nhấn Ø22 OMG-BB -15%
75,000 VND
63,750 VND

Hộp nút nhấn Ø22

8 mẫu
Nắp bảo vệ cho nút nhấn khẩn cấp Ø22 OMG-EC3 -15%
Nhãn tên cho nút nhấn khẩn cấp Ø22 OMG-ER60 -15%
Nắp bảo vệ cho nút nhấn Ø22 OMG-EB22P -15%
Nhãn tên cho nút nhấn Ø22 OMG-EH2208 -15%
Nhãn tên cho nút nhấn Ø25 OMG-EH2206 -15%
Khối tiếp điểm: phụ kiện cho nút nhấn loại OMG-PBH OMG-PBH-B-10 -15%
4 mẫu
Khối đèn báo 220~240V AC: phụ kiện cho nút nhấn loại OMG-PBH OMG-PBH-B-D/R31 -15%
2 mẫu
Đèn báo LED: Phụ kiện cho nút nhấn OMG-PBX OMG-PBX-L -15%
9 mẫu
Khối tiếp điểm: Phụ kiện cho nút nhấn OMG-PBX OMG-PBX-A-10 -15%
2 mẫu
Nút nhấn Ø22 IP65 OMEGA (có đèn báo LED) OMG-PBH-10HFD -15%
5 mẫu
Nút nhấn Ø22 IP65 OMEGA (có đèn báo LED) OMG-PBH-10D -15%
5 mẫu
Contact xoay Ø22 IP65 OMEGA OMG-PBH-10Y -15%
65,000 VND
55,250 VND

Contact xoay Ø22 IP65 OMEGA

2 mẫu
Contact xoay Ø22 IP65 OMEGA OMG-PBH-10X -15%
40,000 VND
34,000 VND

Contact xoay Ø22 IP65 OMEGA

2 mẫu
Nút nhấn nhả Ø22 IP65 OMEGA núm phẳng có ký hiệu ON/OFF OMG-PBH-10B -15%
5 mẫu
Nút nhấn nhả Ø22 IP65 OMEGA núm phẳng OMG-PBH-10 -15%
5 mẫu
Contact xoay Ø22 IP40 OMEGA OMG-PBE-10X -15%
35,000 VND
29,750 VND

Contact xoay Ø22 IP40 OMEGA

2 mẫu
Nút nhấn khẩn cấp 1NO+1NC OMEGA OMG-PBE-11ZS -15%