Catalogue & Bảng giá Kawasan

Công tắc - Ổ cắm Kawasan

Công tắc đơn Kawasan cảm ứng chạm điều khiển từ xa DK1S -20%
Bộ Combo công tắc điều khiển từ xa 3RF01D+RCT3 3RF01D+RCT3 -20%
Bộ Combo công tắc điều khiển từ xa 2RF01D+RCT2 2RF01D+RCT2 -20%
Bộ Combo công tắc điều khiển từ xa RF01D+RCT1 RF01D+RCT1 -20%
Remote điều khiển từ xa 12 nút, anten dài (100-1500m) RM12D -20%
Remote điều khiển cửa cuốn thang chuyền (anten 20-50m) RM3 -20%
Remote điều khiển từ xa 4 nút, anten dài (100-1500m) RM4D -20%
Remote điều khiển cửa cuốn (30-100m) RMC1 -20%
Remote điều khiển từ xa 4 nút, ABCD (50-100m) RM4C -20%
Remote điều khiển từ xa 2 nút anten dài 199-1500m RM2D -20%
Remote diều khiển từ xa 2 nút Anten dài RM4B -20%
Remote điều khiển từ xa 4 nút, ABCD Kawasan RM01 -20%
Công tắc điều khiển từ xa 4 kênh RF4K -20%
Công tắc điều khiển từ xa cho cửa cuốn RFC06-RMC1 -20%
Công tắc điều khiển tốc độ lên xuống dừng RF3DC-RMC1 -20%
Công tắc điều khiển từ xa 2 kênh RF2K-220V -20%
Công tắc điều khiển từ xa 2 kênh RF2K-12V -20%
Công tắc điều khiển từ xa có hẹn giờ Kawasan RF15BT -20%
Công tắc điều khiển từ xa Kawasan RF15 -20%
Ổ cắm điều khiển từ xa Kawasan TB02D -20%
Ổ cắm điều khiển từ xa Kawasan TB01D -20%
Ổ cắm điều khiển từ xa Kawasan 500W TB01D-RM01B -20%
Công tắc điều khiển từ xa 2 kênh 200w/kênh RF2K-12V-RM2C -20%
Công tắc điều khiển từ xa 2 kênh 350w/kênh RF2K-220V-RM2C -20%
Công tắc điều khiển từ xa 4 kênh 500w/kênh RF4K-RM4B -20%
Công tắc điều khiển từ xa Kawasan RF15B-RM4D -20%
Công tắc điều khiển từ xa có ăng ten RF15B-RM01 -20%
Bộ công tắc điều khiển từ xa 1500W RF15-RM01 -20%
Bộ công tắc điều khiển từ xa 500W RF01D-RM01 -20%
Bộ công tắc điều khiển từ xa công suất cao 500W RF01A-RM01 -20%
Ổ cắm điều khiển từ xa Kawasan 500W TB01C-RM01 -20%
Ổ cắm điều khiển từ xa Kawasan 1500W TB02D-RM2C -20%
Ổ cắm điều khiển từ xa Kawasan 1500W TB02D-RM01B -20%
Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số Kawasan TS18S -20%
Hệ thống chuông gọi phục vụ không dây CS4 -20%
Hệ thống chuông gọi phục vụ không dây Kawasan CS3 -20%
Hệ thống chuông gọi phục vụ không dây CS2 -20%
Hệ thống chuông gọi phục vụ không dây CS1B -20%
Hệ thống chuông gọi phục vụ không dây CS1 -20%