Ống luồn dây điện Sino Vanlock

Ống luồn dây điện 750N (dài 2.92m/Cây) ///SP (BS EN 61386-21; IEC 61386-21) SP90xxMS
4 mẫu
Ống luồn dây điện 1250N (dài 2.92m/Cây) ///SP (BS 6099-2-2; EN 50086-2-1) SP90xxH
6 mẫu
Ống luồn dây điện 320N (dài 2.92m/Cây) ///SP (BS EN 61386-21; IEC 61386-21) SP90xxLS
4 mẫu
Ống luồn dây điện 750N (dài 2.92m/Cây) ///SP (BS 6099-2-2; EN 50086-2-1) SP90xx
7 mẫu
Ống luồn dây điện 320N (dài 2.92m/Cây) ///SP (BS 6099-2-2; EN 50086-2-1) SP90xxL
6 mẫu
Cút chữ L dẹt góc tròn 24*14-60*40mm AE24/T
4,900 VND
4,900 VND

Cút chữ L dẹt góc tròn 24*14-60*40mm AE24/T 24*14mm-60*40mm

Cút chữ L dẹt góc ngoài 15*10-100*40mm AE15/A
2,860 VND
2,860 VND

Cút chữ L dẹt góc ngoài 15*10-100*40mm AE15/A 15*10mm-100*40mm

Máng Ghen Luồn Dây Điện Có Nắp 14*8mm/120*40mm GA14
8,000 VND
8,000 VND

Máng Ghen Luồn Dây Điện Có Nắp 14*8mm/120*40mm GA14 14*8mm/120*40mm

Cút chữ L dẹt góc vuông 15*10-100*40mm AE15
2,320 VND
2,320 VND

Cút chữ L dẹt góc vuông 15*10-100*40mm AE15 15*10mm-100*40mm

Lo xo uốn ống điện - dùng cho ống lắp chìm Ø16-Ø50 LSS
63,600 VND
63,600 VND

Lo xo uốn ống điện - dùng cho ống lắp chìm Ø16-Ø50 LSS Ø16-Ø50

Cút chữ L dẹt góc trong 15*10mm-100*40mm AE15/B
2,320 VND
2,320 VND

Cút chữ L dẹt góc trong 15*10mm-100*40mm AE15/B 15*10mm-100*40mm

Cút chữ L có nắp Ø16-Ø32 E244
3,380 VND
3,380 VND

Cút chữ L có nắp Ø16-Ø32 E244 Ø16-Ø32

Cút chữ L không nắp Ø16-Ø50 E244
3,000 VND
3,000 VND

Cút chữ L không nắp Ø16-Ø50 E244 Ø16-Ø50

Cút cong có đầu nong Ø16-Ø32 E247
10,140 VND
10,140 VND

Cút cong có đầu nong Ø16-Ø32 E247 Ø16-Ø32

Cút Chữ T Không Nắp Ø16-Ø50 E246
4,350 VND
4,350 VND

Cút Chữ T Không Nắp Ø16-Ø50 E246 Ø16-Ø50

Cút chữ T có nắp Ø16-Ø32 E246
4,900 VND
4,900 VND

Cút chữ T có nắp Ø16-Ø32 E246 Ø16-Ø32

Khớp Nối Trơn Sino Vanlock Ø16-Ø63 E242
900 VND
900 VND

Khớp Nối Trơn Sino Vanlock Ø16-Ø63 E242 Ø16-Ø63

Cút thu Sino Vanlock 20/16-40/32 LSB
2,200 VND
2,200 VND

Cút thu Sino Vanlock 20/16-40/32 LSB 20/16-40/32

Ống luồn dây điện 320N (dài 2.92m/Cây) VANLOCK (BS 6099-2-2; BS EN 50086-2-1) VL90xx
Ống luồn dây điện 750N (dài 2.92m/Cây) VANLOCK (BS 6099-2-2; BS EN 50086-2-1) VL90xxM
Ống luồn dây điện 1250N (dài 2.92m/Cây) VANLOCK (BS 6099-2-2; BS EN 50086-2-1) VL90xxH
Ống luồn dây điện 320N (dài 2.92m/Cây) VANLOCK (BS EN 61386-21; IEC 61386-21) VL90xxLS
Nút bịt ống SPB
1,050 VND
1,050 VND

Nút bịt ống SPB

Hộp chia ngã 1 đường E240/xx/1
6,120 VND
6,120 VND

Hộp chia ngã 1 đường E240/xx/1

Hộp chia ngã 2 đường, dạng thẳng E240/xx/2
6,120 VND
6,120 VND

Hộp chia ngã 2 đường, dạng thẳng E240/xx/2

Hộp chia ngã 2 đường, dạng vuông E240/xx/2A
6,120 VND
6,120 VND

Hộp chia ngã 2 đường, dạng vuông E240/xx/2A

Hộp chia ngã 3 đường E240/xx/3
6,120 VND
6,120 VND

Hộp chia ngã 3 đường E240/xx/3

Hộp chia ngã 4 đường E240/xx/4
6,120 VND
6,120 VND

Hộp chia ngã 4 đường E240/xx/4

Nắp đậy hộp chia ngã E240LS
1,600 VND
1,600 VND

Nắp đậy hộp chia ngã E240LS

Kẹp đỡ ống Sino E280/xx
1,180 VND
1,180 VND

Kẹp đỡ ống Sino E280/xx

Nút bịt ống SPBC
1,280 VND
1,280 VND

Nút bịt ống SPBC

Hộp chia ngã 1 đường loại cao E240/xx/1D
17,800 VND
17,800 VND

Hộp chia ngã 1 đường loại cao E240/xx/1D

Xem Ống luồn dây điện các hãng khác

Ống luồn dây điện Vega Ống luồn dây điện OSPEN Ống luồn dây điện HDV Ống luồn dây điện Sino Vanlock Ống luồn dây điện Legrand Ống luồn dây điện Panasonic/Nanoco Ống luồn dây điện MPE
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Ống luồn dây điện