Ống luồn dây điện Sino Vanlock

Ống luồn đàn hồi (Ruột Gà) - Loại Tự Chống Cháy SP90xxCM -35%
6 mẫu
Ống luồn dây điện 320N (dài 2.92m/Cây) ///SP (BS 6099-2-2; EN 50086-2-1) SP90xxL LH
6 mẫu
Đầu + Khớp Nối Ren E258+281/xx -5%
2,200 VND
2,090 VND

Đầu + Khớp Nối Ren

6 mẫu
Ống luồn dây điện 1250N (dài 2.92m/Cây) ///SP (BS 6099-2-2; EN 50086-2-1) SP90xxH LH
6 mẫu
Ống luồn dây điện 750N (dài 2.92m/Cây) ///SP (BS 6099-2-2; EN 50086-2-1) SP90xx LH
7 mẫu
Cút chữ L dẹt góc tròn 24*14-60*40mm AE24/T -5%
4,900 VND
4,655 VND

Cút chữ L dẹt góc tròn 24*14-60*40mm 24*14mm-60*40mm

4 mẫu
Cút chữ L dẹt góc ngoài 15*10-100*40mm AE15/A -5%
2,860 VND
2,717 VND

Cút chữ L dẹt góc ngoài 15*10-100*40mm 15*10mm-100*40mm

8 mẫu
Máng Ghen Luồn Dây Điện Có Nắp 14*8mm/120*40mm GA14 LH
Cút chữ L dẹt góc vuông 15*10-100*40mm AE15 -5%
2,320 VND
2,204 VND

Cút chữ L dẹt góc vuông 15*10-100*40mm 15*10mm-100*40mm

7 mẫu
Lo xo uốn ống điện - dùng cho ống lắp chìm Ø16-Ø50 LSS -5%
6 mẫu
Cút chữ L dẹt góc trong 15*10mm-100*40mm AE15/B -5%
2,320 VND
2,204 VND

Cút chữ L dẹt góc trong 15*10mm-100*40mm 15*10mm-100*40mm

8 mẫu
Cút chữ L có nắp Ø16-Ø32 E244 -5%
3,380 VND
3,211 VND

Cút chữ L có nắp Ø16-Ø32 Ø16-Ø32

4 mẫu
Cút chữ L không nắp Ø16-Ø50 E244 -5%
3,000 VND
2,850 VND

Cút chữ L không nắp Ø16-Ø50 Ø16-Ø50

6 mẫu
Cút cong có đầu nong Ø16-Ø32 E247 -5%
10,140 VND
9,633 VND

Cút cong có đầu nong Ø16-Ø32 Ø16-Ø32

4 mẫu
Cút Chữ T Không Nắp Ø16-Ø50 E246 -5%
4,350 VND
4,133 VND

Cút Chữ T Không Nắp Ø16-Ø50 Ø16-Ø50

6 mẫu
Cút chữ T có nắp Ø16-Ø32 E246 -5%
4,900 VND
4,655 VND

Cút chữ T có nắp Ø16-Ø32 Ø16-Ø32

4 mẫu
Khớp Nối Trơn Sino Vanlock Ø16-Ø63 E242 -5%
7 mẫu
Cút thu Sino Vanlock 20/16-40/32 LSB -5%
2,200 VND
2,090 VND

Cút thu Sino Vanlock 20/16-40/32 20/16-40/32

4 mẫu
Nút bịt ống SPB -5%
1,050 VND
998 VND

Nút bịt ống

3 mẫu
Hộp chia ngã 1 đường E240/xx/1 -5%
6,120 VND
5,814 VND

Hộp chia ngã 1 đường

3 mẫu
Hộp chia ngã 2 đường, dạng thẳng E240/xx/2 -5%
3 mẫu
Hộp chia ngã 2 đường, dạng vuông E240/xx/2A -5%
3 mẫu
Hộp chia ngã 3 đường E240/xx/3 -5%
6,120 VND
5,814 VND

Hộp chia ngã 3 đường

3 mẫu
Hộp chia ngã 4 đường E240/xx/4 -5%
6,120 VND
5,814 VND

Hộp chia ngã 4 đường

3 mẫu
Nắp đậy hộp chia ngã E240LS -5%
Kẹp đỡ ống Sino E280/xx -5%
1,180 VND
1,121 VND

Kẹp đỡ ống Sino

6 mẫu
Nút bịt ống SPBC -5%
1,280 VND
1,216 VND

Nút bịt ống

2 mẫu
Hộp chia ngã 1 đường loại cao E240/xx/1D -5%
3 mẫu
Hộp chia ngã 2 đường, dạng thẳng loại cao E240/xx/2D -5%
3 mẫu
Hộp chia ngã 2 đường, dạng vuông loại cao E240/xx/2AD -5%
3 mẫu
Hộp chia ngã 3 đường loại cao E240/xx/3D -5%
3 mẫu
Hộp chia ngã 4 đường loại cao E240/xx/4D -5%
3 mẫu
  • 1-39/39