Catalogue & Bảng giá MPE

Ống luồn dây điện MPE

Ống luồn đàn hồi màu trắng MPE A90..-CT -40%
156,000 VND
93,600 VND

Ống luồn đàn hồi màu trắng MPE Ø16/Ø20/Ø25/Ø32

4 mẫu
Nẹp bán nguyệt MPE NBN40/13
3 mẫu
Ống luồn dẹp mpe MP 20/10 -40%
13,600 VND
8,160 VND

Ống luồn dẹp mpe

11 mẫu
Ống luồn đàn hồi MPE A9016 CM -40%
156,000 VND
93,600 VND

Ống luồn đàn hồi MPE Ø 16/20 50m/ Ø 25 40m/Ø 32 25m

4 mẫu
Kẹp đỡ ống MPE A280/16 -40%
1,190 VND
714 VND

Kẹp đỡ ống MPE 16/20/25/32 mm

4 mẫu
Hộp nối dây 4 đường A240/X/4 -40%
8,250 VND
4,950 VND

Hộp nối dây 4 đường Ø 20/25

4 mẫu
Hộp nối dây 1 đường A240/16/1 -40%
8,250 VND
4,950 VND

Hộp nối dây 1 đường Ø 16/20/25/32

4 mẫu
Hộp nối dây 2 đường A240/16/2 -40%
8,250 VND
4,950 VND

Hộp nối dây 2 đường Ø 16/20/25/32

4 mẫu
Hộp nối dây 3 đường Ø16 A240/X/3 -40%
8,250 VND
4,950 VND

Hộp nối dây 3 đường Ø16 Ø 16/20/25

4 mẫu
Hộp nối dây 2 đường ┴ Ø16 A240/X/2A -40%
8,250 VND
4,950 VND

Hộp nối dây 2 đường ┴ Ø16 Ø16/20/25

4 mẫu
Khớp nối trơn giảm mpe A242/20-16 -40%
5 mẫu
Khớp nối trơn mpe A242/16 -40%
1,000 VND
600 VND

Khớp nối trơn mpe 16/20/20-16/25/32 mm

4 mẫu
T nối trơn mpe A246/16 -40%
4,200 VND
2,520 VND

T nối trơn mpe 16/32 mm

4 mẫu
T nối có nắp mpe A246/20 -40%
8,300 VND
4,980 VND

T nối có nắp mpe 20/25 mm

2 mẫu
Nắp hộp nối tròn A240L -40%
Co nối MPE 16-32mm A244/16 -40%
1,160 VND
696 VND

Co nối MPE 16-32mm 16/20/25/32 mm

4 mẫu
Co nối mpe có nắp A244/20 -40%
5,700 VND
3,420 VND

Co nối mpe có nắp 20/25 mm

2 mẫu
Khớp nối răng mpe A258/16 -40%
3,000 VND
1,800 VND

Khớp nối răng mpe 16/20/25/32 mm

4 mẫu
Ống luồn loại Heavy 1250N A9020HV -40%
37,500 VND
22,500 VND

Ống luồn loại Heavy 1250N Ø 20/25/32

3 mẫu
Ống luồn MPE 320N A9016L -40%
18,600 VND
11,160 VND

Ống luồn MPE 320N Ø 16/20/25/32

4 mẫu
Ống luồn MPE 750N A9016 -40%
20,600 VND
12,360 VND

Ống luồn MPE 750N Ø 16/20/25/32

4 mẫu
Ống luồn đàn hồi PVC MPE Ax CT
liên hệ

Ống luồn đàn hồi PVC MPE Ax CT Ø 16/20 50m/ Ø 25 40m/Ø 32 25m

Hộp nối dây 4 đường phi 32 A242/32/3 -40%
Hộp nối dây 3 đường phi 32 A242/32/3 -40%
Hộp nối dây 2 đường  vuông phi 32 A242/32/2A -40%
Hộp nối dây 2 đường phi 32 A242/32/2 -40%
Hộp nối dây 1 đường phi 32 A242/32/1 -40%
Lò xo uốn ống mpe BS-16 -40%
98,000 VND
58,800 VND

Lò xo uốn ống mpe Ø 16/20/25/32

4 mẫu
  • 1-28/28