Catalogue & Bảng giá MPE

Phích cắm, Ổ cắm công nghiệp MPE

Ổ cắm gắn nổi 380-415V 3P+E IP67 -45%
918,000 VND
504,900 VND

Ổ cắm gắn nổi 380-415V 3P+E IP67 63A/125A

2 mẫu
Ổ cắm gắn nổi 240V - 2P+E - IP44 MPN-113 -45%
125,000 VND
68,750 VND

Ổ cắm gắn nổi 240V - 2P+E - IP44 16/32A

2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện loại xéo 3P+E 380/415V IP67 MPN-4342 -45%
2 mẫu
Ổ cắm gắn nổi 240V - 2P+E - IP67 MPN-1132 -45%
366,000 VND
201,300 VND

Ổ cắm gắn nổi 240V - 2P+E - IP67 16/32A

2 mẫu
MPN-1352 MPN-1352 -45%
999,000 VND
549,450 VND

MPN-1352

2 mẫu
Ổ cắm gắn nổi 3P+N+E IP67 MPN-1152 -45%
437,000 VND
240,350 VND

Ổ cắm gắn nổi 3P+N+E IP67 16A/32A

2 mẫu
Ổ cắm gắn nổi 3P+E IP67 MPN-1142 -45%
399,000 VND
219,450 VND

Ổ cắm gắn nổi 3P+E IP67 16/32A

2 mẫu
Ổ cắm di động có kẹp giữ dây 380-415V 3P+N+E IP67 -45%
2 mẫu
Ổ cắm di động có kẹp giữ dây 380-415V 3P+N IP67 -45%
2 mẫu
Ổ cắm nối 3P+N+E IP67 MPN-2152 -45%
335,000 VND
184,250 VND

Ổ cắm nối 3P+N+E IP67 16A/32A

2 mẫu
Ổ cắm nối 3P+E IP67 MPN-2142 -45%
264,000 VND
145,200 VND

Ổ cắm nối 3P+E IP67 16A/32A

2 mẫu
Ổ cắm di động có kẹp giữ dây 240V - 2P+E - IP67 MPN-2132 -45%
2 mẫu
Ổ cắm di động có kẹp giữ dây 240V - 2P+E - IP44 MPN-213 -45%
2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện 380/415V 3P+E IP67 MPN-4142 -45%
2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện loại xéo 380-415V-3P+E IP44 -45%
2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện loại xéo 220-240V-2P+E IP67 -45%
2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện loại xéo 220-240V-2P+E IP44 -45%
2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện 380/415V 3P+N+E IP67 MPN-3152 -45%
2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện 380V-415V 3P+E IP67 MPN-3142 -45%
2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện 240V 2P+E IP67 MPN-3132 -45%
2 mẫu
Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây 380/415V - 3P+E - IP67 MPN-0342 -45%
2 mẫu
Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây 3P+N+E - IP67 MPN-0252 -45%
4 mẫu
Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây 3P+E - IP67 MPN-0142 -45%
2 mẫu
Ổ cắm gắn nổi 380/415V - 3P+N+E - IP44 MPN-115 -45%
2 mẫu
Ổ cắm gắn nổi 380/415V - 3P+E - IP44 MPN-114 -45%
2 mẫu
Ổ cắm nối 3P+N+E IP44 MPN-215 -45%
143,000 VND
78,650 VND

Ổ cắm nối 3P+N+E IP44 16/32/63/125A

2 mẫu
Ổ cắm nối  3P+E  IP44 MPN-214 -45%
115,000 VND
63,250 VND

Ổ cắm nối 3P+E IP44 16A/32A

2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện 63A 380/415V 3P+N+E - IP67 MPN-3352 -45%
2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện 63A 380/415V - 3P+E - IP67 MPN-3342 -45%
2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện  380/415V - 3P+N+E IP44 MPN-315 -45%
2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện 380V-415V 3P+E IP44 MPN-314 -45%
2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện 240V 2P+E IP44 MPN-313 -45%
2 mẫu
Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây 3P+N+E-IP44 MPN-015 -45%
2 mẫu
Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây 3P+E - IP44 MPN-014 -45%
2 mẫu
Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây 2P+E - IP67 MPN-0132 -45%
2 mẫu

Thương hiệu Phích cắm, Ổ cắm công nghiệp

Phích cắm, Ổ cắm công nghiệp PCE Phích cắm, Ổ cắm công nghiệp Legrand Phích cắm, Ổ cắm công nghiệp MPE Phích cắm, Ổ cắm công nghiệp Panasonic Phích cắm, Ổ cắm công nghiệp Schneider
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Phích cắm, Ổ cắm công nghiệp