Catalogue & Bảng giá MPE

Phích cắm, Ổ cắm công nghiệp MPE

Ổ cắm gắn nổi 380-415V 3P+E IP67 -40%
918,000 VND
550,800 VND

Ổ cắm gắn nổi 380-415V 3P+E IP67 63A/125A

2 mẫu
Ổ cắm gắn nổi 240V - 2P+E - IP44 MPN-113 -40%
125,000 VND
75,000 VND

Ổ cắm gắn nổi 240V - 2P+E - IP44 16/32A

2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện loại xéo 3P+E 380/415V IP67 MPN-4342 -40%
2 mẫu
Ổ cắm gắn nổi 240V - 2P+E - IP67 MPN-1132 -40%
366,000 VND
219,600 VND

Ổ cắm gắn nổi 240V - 2P+E - IP67 16/32A

2 mẫu
MPN-1352 MPN-1352 -40%
999,000 VND
599,400 VND

MPN-1352

2 mẫu
Ổ cắm gắn nổi 3P+N+E IP67 MPN-1152 -40%
437,000 VND
262,200 VND

Ổ cắm gắn nổi 3P+N+E IP67 16A/32A

2 mẫu
Ổ cắm gắn nổi 3P+E IP67 MPN-1142 -40%
399,000 VND
239,400 VND

Ổ cắm gắn nổi 3P+E IP67 16/32A

2 mẫu
Ổ cắm di động có kẹp giữ dây 380-415V 3P+N+E IP67 -40%
2 mẫu
Ổ cắm di động có kẹp giữ dây 380-415V 3P+N IP67 -40%
2 mẫu
Ổ cắm nối 3P+N+E IP67 MPN-2152 -40%
335,000 VND
201,000 VND

Ổ cắm nối 3P+N+E IP67 16A/32A

2 mẫu
Ổ cắm nối 3P+E IP67 MPN-2142 -40%
264,000 VND
158,400 VND

Ổ cắm nối 3P+E IP67 16A/32A

2 mẫu
Ổ cắm di động có kẹp giữ dây 240V - 2P+E - IP67 MPN-2132 -40%
2 mẫu
Ổ cắm di động có kẹp giữ dây 240V - 2P+E - IP44 MPN-213 -40%
2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện 380/415V 3P+E IP67 MPN-4142 -40%
2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện loại xéo 380-415V-3P+E IP44 -40%
2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện loại xéo 220-240V-2P+E IP67 -40%
2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện loại xéo 220-240V-2P+E IP44 -40%
2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện 380/415V 3P+N+E IP67 MPN-3152 -40%
2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện 380V-415V 3P+E IP67 MPN-3142 -40%
2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện 240V 2P+E IP67 MPN-3132 -40%
2 mẫu
Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây 380/415V - 3P+E - IP67 MPN-0342 -40%
2 mẫu
Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây 3P+N+E - IP67 MPN-0252 -40%
4 mẫu
Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây 3P+E - IP67 MPN-0142 -40%
2 mẫu
Ổ cắm gắn nổi 380/415V - 3P+N+E - IP44 MPN-115 -40%
2 mẫu
Ổ cắm gắn nổi 380/415V - 3P+E - IP44 MPN-114 -40%
2 mẫu
Ổ cắm nối 3P+N+E IP44 MPN-215 -40%
143,000 VND
85,800 VND

Ổ cắm nối 3P+N+E IP44 16/32/63/125A

2 mẫu
Ổ cắm nối  3P+E  IP44 MPN-214 -40%
115,000 VND
69,000 VND

Ổ cắm nối 3P+E IP44 16A/32A

2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện 63A 380/415V 3P+N+E - IP67 MPN-3352 -40%
2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện 63A 380/415V - 3P+E - IP67 MPN-3342 -40%
2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện  380/415V - 3P+N+E IP44 MPN-315 -40%
2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện 380V-415V 3P+E IP44 MPN-314 -40%
2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện 240V 2P+E IP44 MPN-313 -40%
2 mẫu
Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây 3P+N+E-IP44 MPN-015 -40%
2 mẫu
Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây 3P+E - IP44 MPN-014 -40%
2 mẫu
Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây 2P+E - IP67 MPN-0132 -40%
2 mẫu

Thương hiệu Phích cắm, Ổ cắm công nghiệp

Phích cắm, Ổ cắm công nghiệp PCE Phích cắm, Ổ cắm công nghiệp Legrand Phích cắm, Ổ cắm công nghiệp MPE Phích cắm, Ổ cắm công nghiệp Panasonic Phích cắm, Ổ cắm công nghiệp Schneider
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Phích cắm, Ổ cắm công nghiệp