Catalogue & Bảng giá MPE

Thiết bị đóng cắt thông minh MPE

Thiết Bị Smart Home MPE

Thiết bị đóng cắt bảo vệ dòng rò thông minh RCBO 2P 30mA 6kA RCBOS-2xx/30 -30%
3 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò thông minh RCBOS 4P 30mA 6kA RCBOS-4xx/xx -30%
3 mẫu
Thiết bị đóng cắt thông minh MCB 4P MCBS-4xx -30%
7,727,000 VND
5,408,900 VND

Thiết bị đóng cắt thông minh MCB 4P 32A / 63A/ 80A

3 mẫu
Thiết bị đóng cắt thông minh MCB 3P MCBS-3xx -30%
6,615,800 VND
4,631,060 VND

Thiết bị đóng cắt thông minh MCB 3P 32A / 63A/ 80A

3 mẫu
Thiết bị đóng cắt thông minh MCB 2P MCBS-2xx -30%
4,363,600 VND
3,054,520 VND

Thiết bị đóng cắt thông minh MCB 2P 32A / 63A/ 80A

3 mẫu
Thiết bị đóng cắt thông minh MCB 1P MCBS-1xx -30%
1,731,400 VND
1,211,980 VND

Thiết bị đóng cắt thông minh MCB 1P 20A / 32A/ 63A

3 mẫu
  • 1-6/6