Catalogue & Bảng giá MPE

Công tắc thông minh MPE

Thiết Bị Smart Home MPE

Mặt 3 công tắc vuông Zigbee SWV3/ZB -30%
Mặt 2 công tắc vuông Zigbee SWV2/ZB -30%
Mặt 1 công tắc vuông Zigbee SWV1/ZB -30%
Mặt 3 công tắc chữ nhật Zigbee SW3/ZB -30%
Mặt 2 công tắc chữ nhật Zigbee SW2/ZB -30%
Mặt 1 công tắc chữ nhật Zigbee SW1/ZB -30%
Mặt 3 công tắc wifi (vuông) SWV3/SC -30%
Mặt 2 công tắc wifi (vuông) SWV2/SC -30%
Mặt 1 công tắc wifi (vuông) SWV1/SC -30%
Dimmer đèn DIM1/SC -30%
1,446,100 VND
1,012,270 VND

Dimmer đèn DIM1/SC

Mặt 3 công tắc chữ nhật SW3/SC -30%
Mặt 2 công tắc chữ nhật SW2/SC -30%
Mặt 1 công tắc chữ nhật SW1/SC -30%
Công tắc rèm cửa CSW/SC -30%
1,195,500 VND
836,850 VND

Công tắc rèm cửa CSW/SC

Mặt 3 công tắc chữ nhật SW4/SC -30%
1,491,200 VND
1,043,840 VND

Mặt 3 công tắc chữ nhật SW4/SC

  • 1-15/15