Catalogue & Bảng giá MPE

Đèn năng lượng mặt trời MPE

Tấm Pin năng lượng mặt trời JKM390M-72 -15%
Bộ chuyển đổi Inverter 1 pha 3000W 750VDC SB-3000TL -5%
28,500,000 VND
27,075,000 VND

Bộ chuyển đổi Inverter 1 pha 3000W 750VDC bảo hành 5-10 năm

2 mẫu
Đèn đường Led năng lượng mặt trời MPE 60W Series LSS3 LSS3-60● -40%
26,900,000 VND
16,140,000 VND

Đèn đường Led năng lượng mặt trời MPE 60W Series LSS3 trắng/vàng/trung tính

3 mẫu
Đèn đường năng lượng mặt trời MPE 10W Series LSS2 LSS2-10● -40%
9,345,000 VND
5,607,000 VND

Đèn đường năng lượng mặt trời MPE 10W Series LSS2 trắng/vàng/trung tính

3 mẫu
Đèn đường năng lượng mặt trời MPE 20W Series LSS2 LSS2-20● -40%
11,855,000 VND
7,113,000 VND

Đèn đường năng lượng mặt trời MPE 20W Series LSS2 trắng/vàng/trung tính

3 mẫu
Đèn đường năng lượng mặt trời MPE 30W Series LSS2 LSS2-30● -40%
15,316,000 VND
9,189,600 VND

Đèn đường năng lượng mặt trời MPE 30W Series LSS2 trắng/vàng/trung tính

3 mẫu
Đèn đường năng lượng mặt trời MPE 40W Series LSS2 LSS2-40● -40%
18,950,000 VND
11,370,000 VND

Đèn đường năng lượng mặt trời MPE 40W Series LSS2 trắng/vàng/trung tính

3 mẫu
Đèn đường năng lượng mặt trời MPE 50W Series LSS2 LSS2-50● -40%
20,767,000 VND
12,460,200 VND

Đèn đường năng lượng mặt trời MPE 50W Series LSS2 trắng/vàng/trung tính

3 mẫu
Đèn đường năng lượng mặt trời MPE 12W Series LSS LSS-12● -40%
9,259,000 VND
5,555,400 VND

Đèn đường năng lượng mặt trời MPE 12W Series LSS trắng/vàng/trung tính

3 mẫu
Đèn đường năng lượng mặt trời MPE 18W Series LSS LSS-18● -40%
9,590,000 VND
5,754,000 VND

Đèn đường năng lượng mặt trời MPE 18W Series LSS trắng/vàng/trung tính

3 mẫu
Đèn đường năng lượng mặt trời MPE 24W Series LSS LSS-24● -40%
9,951,000 VND
5,970,600 VND

Đèn đường năng lượng mặt trời MPE 24W Series LSS trắng/vàng/trung tính

3 mẫu
Cáp DC dùng cho hệ thống năng lượng mặt trời Cap-DC
2 mẫu
Đèn led pha năng lượng mặt trời 300W SFLD-300T -40%
2 mẫu
Đèn led pha năng lượng mặt trời 200W SFLD-200T -40%
2 mẫu
Đèn led pha năng lượng mặt trời 100W SFLD-100T -40%
2 mẫu
Đèn led pha năng lượng mặt trời 50W SFLD-50T -40%
2 mẫu
Đèn led pha năng lượng mặt trời 30W SFLD-30T -40%
2 mẫu
Đèn led pha năng lượng mặt trời 20W SFLD-20T -40%
2 mẫu
Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 10000W 1000VDC STP-10.0-3AV -5%
68,000,000 VND
64,600,000 VND

Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 10000W 1000VDC bảo hành 5-10 năm

2 mẫu
Bộ chuyển đổi Inverter 1 pha 5000W 600VDC SB-5.0-1AV -5%
36,500,000 VND
34,675,000 VND

Bộ chuyển đổi Inverter 1 pha 5000W 600VDC bảo hành 5-10 năm

2 mẫu
Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 15000W 1000VDC STP-15000TL -5%
87,000,000 VND
82,650,000 VND

Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 15000W 1000VDC bảo hành 5-10 năm

2 mẫu
Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 20000W 1000VDC STP-20000TL -5%
92,500,000 VND
87,875,000 VND

Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 20000W 1000VDC bảo hành 5-10 năm

2 mẫu
Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 25000W 1000VDC STP-25000TL -5%
95,000,000 VND
90,250,000 VND

Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 25000W 1000VDC bảo hành 5-10 năm

2 mẫu
Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 50000W 1000VDC STP50-40 -5%
161,000,000 VND
152,950,000 VND

Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 50000W 1000VDC bảo hành 5-10 năm

2 mẫu
Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 75000W 1000VDC SHP75-10 -5%
165,000,000 VND
156,750,000 VND

Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 75000W 1000VDC bảo hành 5-10 năm

2 mẫu
  • 1-25/25