Catalogue & Bảng giá Euroto

Đèn năng lượng mặt trời Euroto

Đèn Đường NLMT 90W - L230*W60*H520, Tấm Pin: 6V-10W SOLAR-17 -35%
Đèn Đường NLMT 120W - L250*W60*H635, Tấm Pin: 6V-15W SOLAR-18 -35%
Đèn Đường NLMT 180W - L255*W60*H735, Tấm Pin: 6V-20W SOLAR-19 -35%
Đèn Đường NLMT 120W - L280*W80*H680, Tấm Pin: 6V-20W SOLAR-51 -35%
Đèn Đường NLMT 180W - L300*W90*H790, Tấm Pin: 6V-30W SOLAR-52 -35%
Đèn Đường 200W - L210*W60*H510, Tấm Pin: 6V-35W (L350*H650) SOLAR-56 -35%
Đèn Pha NLMT 60W - L215*W50*H235, Tấm Pin: 6V-8W (L220*H340) SOLAR-57 -35%
Đèn Pha NLMTv 100W - L215*W50*H235, Tấm Pin: 6V-15W (L220*H340) SOLAR-58 -35%
Đèn Pha NLMT 60W - L215*W50*H235, Tấm Pin: 6V-8W (L220*H340) SOLAR-59 -35%
Đèn Pha NLMT 100W - L215*W50*H235, Tấm Pin: 6V-15W (L220*H340) SOLAR-60 -35%
Đèn Pha NLMT 30W - L180*W20*H125, Tấm Pin: 6V-30W (L360*H470) SOLAR-61 -35%
Đèn Pha NLMT 50W - L250*W20*H140, Tấm Pin: 6V-50W (L515*H515) SOLAR-62 -35%
Đèn trụ ngoài trời Euroto 6V-20W, Sạc 18AH SOLAR- TRỤ 160 -35%
Đèn trụ ngoài trời Euroto 6V-20W, Sạc 18AH SOLAR- TRỤ 159 -35%
Đèn trụ ngoài trời Euroto 6V-40W, Sạc 30AH SOLAR- TRỤ 158 -35%
Đèn trụ ngoài trời Euroto 6V-18W, Sạc 20AH SOLAR- TRỤ 157 -35%
Đèn trụ ngoài trời Euroto 6V-18W, Sạc 20AH SOLAR- TRỤ 156 -35%
Đèn trụ ngoài trời Euroto 6V-12W, Sạc 15AH SOLAR- TRỤ 155 -35%
Đèn Trụ Lối Đi Euroto 5W, BNL 6W SOLAR- TRỤ 26x -35%
5,100,000 VND
3,315,000 VND

Đèn Trụ Lối Đi Euroto 5W, BNL 6W Ás.Trắng/Vàng

4 mẫu
Đèn Trụ Lối Đi Euroto 5W, BNL 4W SOLAR- TRỤ 26x -35%
4,950,000 VND
3,217,500 VND

Đèn Trụ Lối Đi Euroto 5W, BNL 4W Ás.Trắng/Vàng

4 mẫu
Đèn trụ sân vườn năng lượng mặt trời - SOLAR TRU 093 - LED 300w SOLAR TRU 093 -35%