Catalogue & Bảng giá hãng MPE

Thiết bị Quạt MPE

Quạt hút âm trần có mặt che bảo vệ AFC-130 40%
465,000 VND
279,000 VND

Quạt hút âm trần có mặt che bảo vệ AFC-130

Quạt hút âm tường có mặt che bảo vệ AFx AF-150 40%
380,000 VND
228,000 VND

Quạt hút âm tường có mặt che bảo vệ AFx AF-150 150/200/250mm

  • 1
1-2/2 sản phẩm

Xem Thiết bị Quạt các hãng khác

Thiết bị Quạt SENKO Thiết bị Quạt Sinwa Thiết bị Quạt Panasonic/Nanoco Thiết bị Quạt Panasonic Thiết bị Quạt MPE
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Thiết bị Quạt