Thiết bị Quạt Roman

Quạt âm trần sải cánh 25cm RCF30T -25%
Quạt thông gió có màng che V25 RBV25 -25%
Quạt thông gió âm tường siêu mỏng có cánh 15cm RBVM15 -25%
Nắp hút quạt âm trần sải cánh 25 có lá Inox Roman VDQA040 -25%
Nắp hút quạt âm trần sải cánh 20 có lá Inox Roman VDQA038 -25%
Nắp hút quạt âm trần sải cánh 15 có lá Inox Roman VDQA036 -25%
Quạt âm trần sải cánh 20cm RCF25T -25%
Quạt âm trần sải cánh 15cm RCF20T -25%
Quạt thông gió có màng che V20 RBV20 -25%
Quạt thông gió có màng che V15 RBV15 -25%
Máy làm mát Roman 210W lưu lượng gió 6000m³/h HAC6000A3 -25%
Quạt sạc Roman công suất 24W HFR12A1 -25%
Máy làm mát Roman 290W lưu lượng gió 7000m³/h HAC7000A2 -25%
Máy làm mát Roman 210W lưu lượng gió 5500m³/h HAC5500A3 -25%
Máy làm mát Roman 160W lưu lượng gió 3600m³/h HAC3600A1 -25%
Máy làm mát Roman 115W lưu lượng gió 3200m³/h HAC3200A1 -25%
Máy làm mát Roman 100W lưu lượng gió 800m³/h RHC0800/1R -25%
Quạt sạc Roman công suất 22W HFR12B1 -25%
  • 1-18/18