Ống luồn dây điện Roman

Ống luồn tròn Roman Ø50mm R9050W -25%
115,000 VND
86,250 VND

Ống luồn tròn Roman Ø50mm R9050W

Ống luồn tròn Roman Ø40mm R9040W -25%
98,000 VND
73,500 VND

Ống luồn tròn Roman Ø40mm R9040W

Ống luồn tròn Roman Ø20mm R9020W -25%
24,900 VND
18,675 VND

Ống luồn tròn Roman Ø20mm R9020W

Ống luồn tròn Roman Ø16mm R9016W -25%
17,800 VND
13,350 VND

Ống luồn tròn Roman Ø16mm R9016W

Ống luồn tròn Roman Ø25mm R9025W -25%
36,000 VND
27,000 VND

Ống luồn tròn Roman Ø25mm R9025W

Kẹp đỡ ống Ø16mm RK20 -25%
1,350 VND
1,013 VND

Kẹp đỡ ống Ø16mm RK20

Kẹp đỡ ống Ø16mm RK16 -25%
1,300 VND
975 VND

Kẹp đỡ ống Ø16mm RK16

Hộp chia ngã 4 đường Ø25mm RHV25.4 -25%
7,500 VND
5,625 VND

Hộp chia ngã 4 đường Ø25mm RHV25.4

Hộp chia ngã 4 đường Ø20mm RHV20.4 -25%
6,500 VND
4,875 VND

Hộp chia ngã 4 đường Ø20mm RHV20.4

Hộp chia ngã 4 đường Ø16mm RHV16.4 -25%
6,400 VND
4,800 VND

Hộp chia ngã 4 đường Ø16mm RHV16.4

Hộp chia ngã 3 đường Ø25mm RHV25.3 -25%
7,500 VND
5,625 VND

Hộp chia ngã 3 đường Ø25mm RHV25.3

Hộp chia ngã 3 đường Ø20mm RHV20.3 -25%
6,500 VND
4,875 VND

Hộp chia ngã 3 đường Ø20mm RHV20.3

Hộp chia ngã 3 đường Ø16mm RHV16.3 -25%
6,400 VND
4,800 VND

Hộp chia ngã 3 đường Ø16mm RHV16.3

Co nối chữ L Ø25mm RL25 -25%
7,000 VND
5,250 VND

Co nối chữ L Ø25mm RL25

Co nối chữ L Ø20mm RL20 -25%
4,000 VND
3,000 VND

Co nối chữ L Ø20mm RL20

Hộp chia ngã vuông 2 đường Ø25mm RHV25.2 -25%
7,100 VND
5,325 VND

Hộp chia ngã vuông 2 đường Ø25mm RHV25.2

Hộp chia ngã vuông 2 đường Ø20mm RHV20.2 -25%
6,400 VND
4,800 VND

Hộp chia ngã vuông 2 đường Ø20mm RHV20.2

Hộp chia ngã vuông 2 đường Ø16mm RHV16.2 -25%
6,000 VND
4,500 VND

Hộp chia ngã vuông 2 đường Ø16mm RHV16.2

Hộp chia ngã thẳng 2 đường Ø25mm RH25.2 -25%
7,300 VND
5,475 VND

Hộp chia ngã thẳng 2 đường Ø25mm RH25.2

Hộp chia ngã thẳng 2 đường Ø20mm RH20.2 -25%
6,400 VND
4,800 VND

Hộp chia ngã thẳng 2 đường Ø20mm RH20.2

Co nối chữ L Ø16mm RL16 -25%
3,000 VND
2,250 VND

Co nối chữ L Ø16mm RL16

Khớp nối trơn Ø40mm RKN40 -25%
9,600 VND
7,200 VND

Khớp nối trơn Ø40mm RKN40

Hộp chia ngã thẳng 2 đường Ø16mm RH16.2 -25%
6,000 VND
4,500 VND

Hộp chia ngã thẳng 2 đường Ø16mm RH16.2

Hộp chia ngã 1 đường Ø25mm RH25.1 -25%
7,300 VND
5,475 VND

Hộp chia ngã 1 đường Ø25mm RH25.1

Khớp nối trơn Ø32mm RKN32 -25%
2,500 VND
1,875 VND

Khớp nối trơn Ø32mm RKN32

Khớp nối trơn Ø25mm RKN25 -25%
1,700 VND
1,275 VND

Khớp nối trơn Ø25mm RKN25

Hộp chia ngã 1 đường Ø20mm RH20.1 -25%
6,400 VND
4,800 VND

Hộp chia ngã 1 đường Ø20mm RH20.1

Hộp chia ngã 1 đường Ø16mm RH16.1 -25%
6,000 VND
4,500 VND

Hộp chia ngã 1 đường Ø16mm RH16.1

Khớp nối trơn Ø20mm RKN20 -25%
1,000 VND
750 VND

Khớp nối trơn Ø20mm RKN20

Khớp nối trơn Ø16mm RKN16 -25%
950 VND
713 VND

Khớp nối trơn Ø16mm RKN16

Khớp nối răng Ø32mm RR32 -25%
5,100 VND
3,825 VND

Khớp nối răng Ø32mm RR32

Khớp nối răng Ø25mm RR25 -25%
3,000 VND
2,250 VND

Khớp nối răng Ø25mm RR25

Măng sông thu Ø50-40mm RM5040 -25%
11,500 VND
8,625 VND

Măng sông thu Ø50-40mm RM5040

Măng sông thu Ø40-32mm RM4032 -25%
8,500 VND
6,375 VND

Măng sông thu Ø40-32mm RM4032

Hộp nối dây 235x80mm R800235 -25%
98,000 VND
73,500 VND

Hộp nối dây 235x80mm R800235

Hộp nối dây 185x80mm R81858 -25%
65,000 VND
48,750 VND

Hộp nối dây 185x80mm R81858

Măng sông thu Ø32-25mm RM3225 -25%
3,400 VND
2,550 VND

Măng sông thu Ø32-25mm RM3225

Măng sông thu Ø25-20mm RM2520 -25%
3,000 VND
2,250 VND

Măng sông thu Ø25-20mm RM2520

Khớp nối răng Ø20mm RR20 -25%
2,450 VND
1,838 VND

Khớp nối răng Ø20mm RR20

Khớp nối răng Ø16mm RR16 -25%
2,200 VND
1,650 VND

Khớp nối răng Ø16mm RR16

Thương hiệu Ống luồn dây điện

Ống luồn dây điện Ống Nhựa Việt Nhật Ống luồn dây điện Roman Ống luồn dây điện Vega Ống luồn dây điện OSPEN Ống luồn dây điện HDV Ống luồn dây điện Legrand Ống luồn dây điện MPE Ống luồn dây điện Nanoco Ống luồn dây điện Sino Vanlock
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Ống luồn dây điện