Ống luồn dây điện Roman

Ống luồn tròn Roman Ø32mm R9032W -25%
Ống luồn tròn Roman Ø16mm R9016W -25%
Ống luồn tròn Roman Ø25mm R9025W -25%
Ống luồn tròn Roman Ø40mm R9040W -25%
Ống luồn tròn Roman Ø50mm R9050W -25%
Khớp nối trơn Ø16mm RKN16 -25%
Khớp nối trơn Ø20mm RKN20 -25%
Khớp nối trơn Ø25mm RKN25 -25%
Khớp nối trơn Ø32mm RKN32 -25%
Khớp nối trơn Ø40mm RKN40 -25%
Hộp nối dây 185x80mm R81858 -25%
Hộp nối dây 160x80mm R80168 -25%
Hộp nối dây 110x80mm R80118 -25%
Hộp nối dây 110x50mm R80115 -25%
Nắp đậy hộp chia ngã RHN -25%
Hộp nối dây 80x50mm R80085 -25%
14,500 VND
10,875 VND

Hộp nối dây 80x50mm R80085

Lò xo uốn ống Ø32mm RLX32 -25%
181,000 VND
135,750 VND

Lò xo uốn ống Ø32mm RLX32

Lò xo uốn ống Ø25mm RLX25 -25%
143,000 VND
107,250 VND

Lò xo uốn ống Ø25mm RLX25

Lò xo uốn ống Ø20mm RLX20 -25%
99,000 VND
74,250 VND

Lò xo uốn ống Ø20mm RLX20

Lò xo uốn ống Ø16mm RLX16 -25%
85,800 VND
64,350 VND

Lò xo uốn ống Ø16mm RLX16

Kẹp đỡ ống Ø16mm RK40 -25%
Kẹp đỡ ống Ø16mm RK32 -25%
Kẹp đỡ ống Ø16mm RK25 -25%
Kẹp đỡ ống Ø16mm RK20 -25%
Kẹp đỡ ống Ø16mm RK16 -25%
Hộp chia ngã 4 đường Ø25mm RH25.4 -25%
Hộp chia ngã 4 đường Ø20mm RH20.4 -25%
Hộp chia ngã 4 đường Ø16mm RH16.4 -25%
Hộp chia ngã 3 đường Ø25mm RH25.3 -25%
Hộp nối dây 235x80mm R800235 -25%
Hộp chia ngã 3 đường Ø20mm RHV20.3 -25%
Hộp chia ngã 3 đường Ø16mm RHV16.3 -25%
Hộp chia ngã vuông 2 đường Ø25mm RHV25.2 -25%
Hộp chia ngã vuông 2 đường Ø20mm RHV20.2 -25%
Hộp chia ngã vuông 2 đường Ø16mm RHV16.2 -25%
Hộp chia ngã thẳng 2 đường Ø25mm RH25.2 -25%
Hộp chia ngã thẳng 2 đường Ø20mm RH20.2 -25%
Hộp chia ngã thẳng 2 đường Ø16mm RH16.2 -25%
Hộp chia ngã 1 đường Ø25mm RH25.1 -25%
Hộp chia ngã 1 đường Ø20mm RH20.1 -25%

Thương hiệu Ống luồn dây điện

Ống luồn dây điện Ống Nhựa Việt Nhật Ống luồn dây điện Roman Ống luồn dây điện Vega Ống luồn dây điện OSPEN Ống luồn dây điện HDV Ống luồn dây điện Legrand Ống luồn dây điện MPE Ống luồn dây điện Nanoco Ống luồn dây điện Sino Vanlock
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Ống luồn dây điện