Ống luồn dây điện Roman

Ống luồn tròn Roman Ø32mm R9032W -25%
Hộp nối dây 110x50mm R80115 -25%
Co nối chữ L Ø16mm RL16 -25%
3,000 VND
2,250 VND

Co nối chữ L Ø16mm RL16

Co nối chữ L Ø20mm RL20 -25%
4,000 VND
3,000 VND

Co nối chữ L Ø20mm RL20

Co nối chữ L Ø25mm RL25 -25%
7,000 VND
5,250 VND

Co nối chữ L Ø25mm RL25

Co nối chữ L Ø32mm RL32 -25%
10,000 VND
7,500 VND

Co nối chữ L Ø32mm RL32

Co nối chữ L Ø40mm RL40 -25%
18,000 VND
13,500 VND

Co nối chữ L Ø40mm RL40

Co nối chữ L Ø50mm RL50 -25%
24,000 VND
18,000 VND

Co nối chữ L Ø50mm RL50

Co nối chữ L có nắp Ø20mm RLN20 -25%
Co nối chữ L có nắp Ø25mm RLN25 -25%
Co nối chữ L có nắp Ø32mm RLN32 -25%
Co nối chữ L có nắp Ø40mm RLN40 -25%
Co nối chữ L có nắp Ø50mm RLN50 -25%
Nối ống chữ T Ø32mm có nắp RTN32 -25%
Nối ống chữ T Ø25mm có nắp RTN25 -25%
Nối ống chữ T Ø20mm có nắp RTN20 -25%
Nối ống chữ T Ø16mm RTC16 -25%
Nối ống chữ T Ø20mm RTC20 -25%
Nối ống chữ T Ø25mm RTC25 -25%
Nối ống chữ T Ø32mm RTC32 -25%
Nối ống chữ T Ø40mm RTC40 -25%
Nối ống chữ T Ø50mm RTC50 -25%
Măng sông thu Ø20-16mm RM2016 -25%
Măng sông thu Ø25-20mm RM2520 -25%
Măng sông thu Ø32-25mm RM3225 -25%
Măng sông thu Ø40-32mm RM4032 -25%
Măng sông thu Ø50-40mm RM5040 -25%
Khớp nối răng Ø16mm RR16 -25%
Khớp nối răng Ø20mm RR20 -25%
Khớp nối răng Ø25mm RR25 -25%
Khớp nối răng Ø32mm RR32 -25%
Hộp chia ngã 1 đường Ø16mm RH16.1 -25%
Hộp chia ngã 1 đường Ø20mm RH20.1 -25%
Hộp chia ngã 1 đường Ø25mm RH25.1 -25%
Hộp chia ngã thẳng 2 đường Ø16mm RH16.2 -25%
Hộp chia ngã thẳng 2 đường Ø20mm RH20.2 -25%
Hộp chia ngã thẳng 2 đường Ø25mm RH25.2 -25%
Hộp chia ngã vuông 2 đường Ø16mm RHV16.2 -25%
Hộp chia ngã vuông 2 đường Ø20mm RHV20.2 -25%
Hộp chia ngã vuông 2 đường Ø25mm RHV25.2 -25%

Thương hiệu Ống luồn dây điện

Ống luồn dây điện Ống Nhựa Việt Nhật Ống luồn dây điện Roman Ống luồn dây điện Vega Ống luồn dây điện OSPEN Ống luồn dây điện HDV Ống luồn dây điện Legrand Ống luồn dây điện MPE Ống luồn dây điện Nanoco Ống luồn dây điện Sino Vanlock
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Ống luồn dây điện