Ống luồn dây điện Ống Nhựa Việt Nhật

Ống xoắn nhựa HDPE Việt nhật Ø 250/320 TFP Ø 250/320 -20%
Ống xoắn nhựa HDPE Việt nhật Ø 200/260 TFP Ø 200/260 -20%
Ống xoắn nhựa HDPE Việt nhật Ø 175/230 TFP Ø 175/230 -20%
Ống xoắn nhựa HDPE Việt nhật Ø 160/210 TFP Ø 160/210 -20%
Ống xoắn nhựa HDPE Việt nhật Ø 150/195 TFP Ø 150/195 -20%
Ống xoắn nhựa HDPE Việt nhật Ø 125/160 TFP Ø 125/160 -20%
Ống xoắn nhựa HDPE Việt nhật Ø 110/130 TFP Ø 110/130 -20%
Ống xoắn nhựa HDPE Việt nhật Ø 90/110 TFP Ø 90/110 -20%
Ống xoắn nhựa HDPE Việt nhật Ø 80/105 TFP Ø 80/105 -20%
Ống xoắn nhựa HDPE Việt nhật Ø 70/90 TFP Ø 70/90 -20%
Ống xoắn nhựa HDPE Việt nhật Ø 65/85 TFP Ø 65/85 -20%
Ống xoắn nhựa HDPE Việt nhật Ø 50/65 TFP Ø 50/65 -20%
Ống xoắn nhựa HDPE Việt nhật Ø 40/50 TFP Ø 40/50 -20%
Ống xoắn nhựa HDPE Việt nhật Ø 30/40 TFP Ø 30/40 -20%
Ống xoắn nhựa HDPE Việt nhật Ø 25/32 TFP Ø 25/32 -20%
  • 1-15/15