Phích cắm, Ổ cắm công nghiệp PCE

Ổ cắm công nghiệp kèm công tắc 3P 230V/ 5P 400V 6H IP67 F61132-6 -30%
2 mẫu
Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng nghiêng IP44 16A/ 32A F41X-6 -30%
3 mẫu
Ổ cắm gắn nổi loại kín nước(IP67) 32A F12X2-6 -30%
3 mẫu
Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng 32A-IP44 F32X-6 -30%
3 mẫu
Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng IP44 F31X-6 -30%
3 mẫu
Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước IP44 F12X-6 -30%
3 mẫu
Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước IP44 F11X-6 -30%
3 mẫu
Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng(IP67) 3P F3132-6 -30%
4 mẫu
Phích cắm di động loại kín nước IP67 32A F02X2-6 -30%
3 mẫu
Phích cắm di động loại kín nước IP67 125A F04X-6 -30%
3 mẫu
Phích cắm di động loại kín nước 16A IP67 F01X2-6 -30%
3 mẫu
Ổ cắm gắn âm 16A/32A- 6H - IP67 - Dạng nghiêng F4XX2-6F78 -30%
235,000 VND
164,500 VND

Ổ cắm gắn âm 16A/32A- 6H - IP67 - Dạng nghiêng 3P - 230V/4P/5P - 400V

5 mẫu
Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng nghiêng 16A F41X-6 -30%
3 mẫu
ổ cắm nối bằng nhựa 2P + E, 16A. 250V, IP20 F2510-SR -30%
Phích cắm bằng nhựa 2P + E, 250V-16A, IP54 F0511-SR -30%
Tụ điện phân phối IP44 NDB313-232 -30%
Bộ tủ điện phân phối 3 ổ cắm 3P 16A IP44 PCE NDB313 -30%
Phích cắm di động loại kín nước IP67 63A F03X-6 -30%
Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng (IP67) 63A F43X-6.. -30%
Ổ cắm gắn nổi loại kín nước(IP67) 63A F13X-6 -30%
Ổ cắm gắn nổi loại kín nước(IP67) 125A F14X-6 -30%
Ổ cắm gắn nổi loại kín nước(IP67) 16A F11X2-6 -30%
Ổ cắm nối loại kín nước(IP67) 125A F24X-6 LH
Ổ cắm nối loại kín nước(IP67) 63A F23X-6 LH
Ổ cắm nối loại kín nước(IP67) 32A F22X2-6 -30%
Ổ cắm nối loại kín nước(IP67) 16A F21X2-6 -30%
Ổ cắm nối chia 3 ngã loại không kín nước IP44 16A 3P F9432006 -30%
Đế nổi cho ổ cắm âm không kín nước IP44 F106-0 -30%