Thiết bị Đóng cắt Honeywell

RCD 4 cực 30mA (25A-63A) HWL -40%
800,000 VND
480,000 VND

RCD 4 cực 30mA (25A-63A) HWL

RCD 2 cực 30mA (25A-63A) HWL -40%
579,000 VND
347,400 VND

RCD 2 cực 30mA (25A-63A) HWL

MCB 4 cực-6kA (3A-63A) HWMC -40%
500,000 VND
300,000 VND

MCB 4 cực-6kA (3A-63A) HWMC

MCB 3 cực 6kA (3A-63A) HWMC -40%
360,000 VND
216,000 VND

MCB 3 cực 6kA (3A-63A) HWMC

MCB 2 cực 6kA (3A-63A) HWMC -40%
220,000 VND
132,000 VND

MCB 2 cực 6kA (3A-63A) HWMC

MCB 1 cực 6kA (3A-63A) HWMC -40%
79,000 VND
47,400 VND

MCB 1 cực 6kA (3A-63A) HWMC

Isolator 2P 20A M4418-22 -40%
499,000 VND
299,400 VND

Isolator 2P 20A M4418-22

Isolator 4P 20A M4414-22 -40%
739,000 VND
443,400 VND

Isolator 4P 20A M4414-22

Isolator 2P 32A M4417-22 -40%
699,000 VND
419,400 VND

Isolator 2P 32A M4417-22

Isolator 4P 32A M4413-22 -40%
949,000 VND
569,400 VND

Isolator 4P 32A M4413-22

Isolator 2P 45A M4419-22 -40%
909,000 VND
545,400 VND

Isolator 2P 45A M4419-22

Isolator 4P 45A M4420-22 -40%
1,179,000 VND
707,400 VND

Isolator 4P 45A M4420-22

Isolator 2P 60A M4421-22 -40%
1,069,000 VND
641,400 VND

Isolator 2P 60A M4421-22

Isolator 4P 60A M4422-22 -40%
1,649,000 VND
989,400 VND

Isolator 4P 60A M4422-22

  • 1-14/14

Thương hiệu Thiết bị Đóng cắt

Thiết bị Đóng cắt Roman Thiết bị Đóng cắt DongA Electric Thiết bị Đóng cắt Honeywell Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi Thiết bị Đóng cắt LS Thiết bị Đóng cắt Legrand Thiết bị Đóng cắt MPE Thiết bị Đóng cắt Nanoco Thiết bị Đóng cắt Sino Vanlock Thiết bị Đóng cắt Panasonic Thiết bị Đóng cắt Schneider
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Thiết bị Đóng cắt