Thiết bị Đóng cắt Honeywell

RCD 4 cực 30mA (25A-63A) HWL 35%
800,000 VND
520,000 VND

RCD 4 cực 30mA (25A-63A) HWL

RCD 2 cực 30mA (25A-63A) HWL 35%
579,000 VND
376,350 VND

RCD 2 cực 30mA (25A-63A) HWL

MCB 4 cực-6kA (3A-63A) HWMC 35%
500,000 VND
325,000 VND

MCB 4 cực-6kA (3A-63A) HWMC

MCB 3 cực 6kA (3A-63A) HWMC 35%
360,000 VND
234,000 VND

MCB 3 cực 6kA (3A-63A) HWMC

MCB 2 cực 6kA (3A-63A) HWMC 35%
220,000 VND
143,000 VND

MCB 2 cực 6kA (3A-63A) HWMC

MCB 1 cực 6kA (3A-63A) HWMC 35%
79,000 VND
51,350 VND

MCB 1 cực 6kA (3A-63A) HWMC

Isolator 2P 20A M4418-22 35%
499,000 VND
324,350 VND

Isolator 2P 20A M4418-22

Isolator 4P 20A M4414-22 35%
739,000 VND
480,350 VND

Isolator 4P 20A M4414-22

Isolator 2P 32A M4417-22 35%
699,000 VND
454,350 VND

Isolator 2P 32A M4417-22

Isolator 4P 32A M4413-22 35%
949,000 VND
616,850 VND

Isolator 4P 32A M4413-22

Isolator 2P 45A M4419-22 35%
909,000 VND
590,850 VND

Isolator 2P 45A M4419-22

Isolator 4P 45A M4420-22 35%
1,179,000 VND
766,350 VND

Isolator 4P 45A M4420-22

Isolator 2P 60A M4421-22 35%
1,069,000 VND
694,850 VND

Isolator 2P 60A M4421-22

Isolator 4P 60A M4422-22 35%
1,649,000 VND
1,071,850 VND

Isolator 4P 60A M4422-22

  • 1
1 đến 14 trong 14 records

Thiết bị Đóng cắt các hãng khác

Thiết bị đóng cắt ABB Thiết bị đóng cắt Honeywell Thiết bị đóng cắt LS Thiết bị đóng cắt Sino Vanlock Thiết bị đóng cắt Mitsubishi Thiết bị đóng cắt Legrand Thiết bị đóng cắt Panasonic Thiết bị đóng cắt Schneider Thiết bị đóng cắt MPE