Thiết bị Đóng cắt Legrand

Cầu dao cách ly Isolator Switch AC23 3P 735310P-735313P -30%
943,000 VND
660,100 VND

Cầu dao cách ly Isolator Switch AC23 3P

4 mẫu
Cầu dao cách ly Isolator Switch AC23 2P 735300P-735303P -30%
724,000 VND
506,800 VND

Cầu dao cách ly Isolator Switch AC23 2P

4 mẫu
Cầu dao cách ly Isolator Switch AC22 4P 735320-735323 -30%
943,000 VND
660,100 VND

Cầu dao cách ly Isolator Switch AC22 4P

4 mẫu
Cầu dao cách ly Isolator Switch AC22 3P 735310-735313 -30%
849,000 VND
594,300 VND

Cầu dao cách ly Isolator Switch AC22 3P

4 mẫu
Cầu dao cách ly Isolator Switch AC22 2P 735300-735303 -30%
649,000 VND
454,300 VND

Cầu dao cách ly Isolator Switch AC22 2P

4 mẫu
Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 4P 100MA  402066-402068 -30%
1,125,960 VND
788,172 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 4P 100MA 25A/40A/63A AC

3 mẫu
Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 4P 300mA 402070-402072 -30%
1,125,960 VND
788,172 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 4P 300mA 25A/40A/63A AC

3 mẫu
Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 2P 300mA 402032-402034 -30%
894,300 VND
626,010 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 2P 300mA 25A/40A/63A AC

3 mẫu
Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 2P 100mA 402028-402030 -30%
864,600 VND
605,220 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 2P 100mA 25A/40A/63A AC

3 mẫu
Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 4P 6kA 419914-419923 -30%
720,720 VND
504,504 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 4P 6kA 6-63A

9 mẫu
Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 3P 6kA 419881-419890 -30%
211,500 VND
148,050 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 3P 6kA 6-63A

9 mẫu
Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 2P 6kA 419870-419879 -30%
283,800 VND
198,660 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 2P 6kA 6-63A

9 mẫu
Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 1P 6kA 419837-419846 -30%
122,760 VND
85,932 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 1P 6kA 6-63A

9 mẫu
Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 4P  30mA 402062-402064 -30%
1,125,960 VND
788,172 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 4P 30mA 25A/40A/63A AC

3 mẫu
Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 1P+N 6kA AC 30mA 410999-411006 -30%
1,500,000 VND
1,050,000 VND

Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 1P+N 6kA AC 30mA 6-40A

7 mẫu
Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 4P 6kA AC 30MA 411185-411192 -30%
5,214,000 VND
3,649,800 VND

Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 4P 6kA AC 30MA 10-63A

8 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 1600 - MT 3P 50KA 422263-422266 -30%
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 1600 - MT 3P 70KA 422275-422278 -30%
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 250TM 4P 50KA 420275-420279 -30%
5,223,000 VND
3,656,100 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 250TM 4P 50KA 420275-420279

Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 630 - MT 4P 36KA 422005-422009 -30%
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 1600 - MT 4P 70KA 422280-422283 -30%
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 1600 - MT 4P 50KA 422268-422271 -30%
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 1600 - MT 4P 36KA 422256-422259 -30%
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 630 - MT 4P 100KA 422047-422051 -30%
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 630 - MT 4P 70KA 422033-422037 -30%
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 630 - MT 4P 50KA 422019-422023 -30%
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 1600 - MT 3P 36KA 422251-422254 -30%
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 630 - MT 3P 70KA 422028-422032 -30%

Xem Thiết bị Đóng cắt các hãng khác

Thiết bị Đóng cắt Atelec Thiết bị Đóng cắt ABB Thiết bị Đóng cắt Honeywell Thiết bị Đóng cắt LS Thiết bị Đóng cắt Sino Vanlock Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi Thiết bị Đóng cắt Legrand Thiết bị Đóng cắt Panasonic Thiết bị Đóng cắt Schneider Thiết bị Đóng cắt MPE
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Thiết bị Đóng cắt