Thiết bị Đóng cắt Legrand

Thiết bị đóng cắt MCB 6000 4P 6A 402343 LH
529,500 VND
529,500 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 6000 4P 6A 402343 6A/10A/16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A

Thiết bị đóng cắt MCB 4500 4P 6A 402205 LH
513,750 VND
513,750 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4500 4P 6A 402205 6A/10A/16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A

Thiết bị đóng cắt MCB 6000 3P 6A 402332 LH
333,750 VND
333,750 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 6000 3P 6A 402332 6A/10A/16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A

Thiết bị đóng cắt MCB 4500 3P 16A 402197 LH
323,250 VND
323,250 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4500 3P 16A 402197 16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A

Thiết bị đóng cắt MCB 4500 3P 6A 402195 LH
323,250 VND
323,250 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4500 3P 6A 402195 6A/10A

Thiết bị đóng cắt MCB 6000 2P 32A 402327 LH
246,000 VND
246,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 6000 2P 32A 402327 32A/40A/50A/63A

Thiết bị đóng cắt MCB 6000 2P 6A 402321 LH
208,500 VND
208,500 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 6000 2P 6A 402321 6A/10A/16A/20A/25A

Thiết bị đóng cắt MCB 4500 2P 6A 402183 LH
269,000 VND
269,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4500 2P 6A 402183 6A/10A/16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A

Thiết bị đóng cắt MCB 6000 1P 6A 402310 LH
98,000 VND
98,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 6000 1P 6A 402310 6A/10A/16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A

Thiết bị đóng cắt MCB 4500 1P 6A 402152 LH
95,000 VND
95,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4500 1P 6A 402152 6A/10A/16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A

Thiết bị đóng cắt MCB DX3 4P 50KA (C10-C63) 410173-410180 -30%
5,560,000 VND
3,892,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB DX3 4P 50KA (C10-C63) 410173-410180 C10/16/20/25/32/40/50/63

Thiết bị đóng cắt MCB DX3 3P 50KA (C10-C63) 410160-4410167 -30%
4,170,000 VND
2,919,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB DX3 3P 50KA (C10-C63) 410160-4410167 C10/16/20/25/32/40/50/63

Thiết bị đóng cắt MCB DX3 2P 50KA (C10-C63) 410147-410154 -30%
2,527,000 VND
1,768,900 VND

Thiết bị đóng cắt MCB DX3 2P 50KA (C10-C63) 410147-410154 C10/16/20/25/32/40/50/63

Thiết bị đóng cắt MCB DX3 1P 50KA (C10-C63) 410134-410141 -30%
1,474,000 VND
1,031,800 VND

Thiết bị đóng cắt MCB DX3 1P 50KA (C10-C63) 410134-410141 C10/16/20/25/32/40/50/63

Thiết bị đóng cắt MCB DX3 4P 25KA (C2-C125) 409791-409803 -30%
1,853,000 VND
1,297,100 VND

Thiết bị đóng cắt MCB DX3 4P 25KA (C2-C125) 409791-409803 C2/6/10/16/20/25/32/40/50/63/80/100/125

Thiết bị đóng cắt MCB DX3 3P 25KA (C2-C125) 409778-409790 -30%
1,390,000 VND
973,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB DX3 3P 25KA (C2-C125) 409778-409790 C2/6/10/16/20/25/32/40/50/63/80/100/125

Thiết bị đóng cắt MCB DX3 2P 25KA (C2-C125) 409765-409777 -30%
842,000 VND
589,400 VND

Thiết bị đóng cắt MCB DX3 2P 25KA (C2-C125) 409765-409777 C2/6/10/16/20/25/32/40/50/63/80/100/125

Thiết bị đóng cắt MCB DX3 1P 25KA (C2-C125) 409752-409764 -30%
421,000 VND
294,700 VND

Thiết bị đóng cắt MCB DX3 1P 25KA (C2-C125) 409752-409764 C2/6/10/16/20/25/32/40/50/63/80/100/125

Thiết bị đóng cắt MCB DX3 DC 2P 16KA (C0.5-C63) 409559-409574 -30%
729,000 VND
510,300 VND

Thiết bị đóng cắt MCB DX3 DC 2P 16KA (C0.5-C63) 409559-409574 C0.5/1/1.6/2/3/4/6/8/10/16/20/15/30/32/40/50/63

Thiết bị đóng cắt TX3 MCB 4P 10000A BIC (C2-C63)  404249-404262 -30%
706,000 VND
494,200 VND

Thiết bị đóng cắt TX3 MCB 4P 10000A BIC (C2-C63) 404249-404262 C2/C6/C10/C13/C16/C20/C25/C32/C40/C50/C63

Thiết bị đóng cắt TX3 MCB 3P 10000A BIC (C2-C63)  404215-404228 -30%
529,000 VND
370,300 VND

Thiết bị đóng cắt TX3 MCB 3P 10000A BIC (C2-C63) 404215-404228 C2/C6/C10/C13/C16/C20/C25/C32/C40/C50/C63

Thiết bị đóng cắt TX3 MCB 2P 10000A BIC (C2-C63)  404198-404211 -30%
353,000 VND
247,100 VND

Thiết bị đóng cắt TX3 MCB 2P 10000A BIC (C2-C63) 404198-404211 C2/C6/C10/C13/C16/C20/C25/C32/C40/C50/C63

Thiết bị đóng cắt TX3 MCB 1P 10000A BIC (C2-C63)  404164-404177 -30%
168,000 VND
117,600 VND

Thiết bị đóng cắt TX3 MCB 1P 10000A BIC (C2-C63) 404164-404177 C2/C6/C10/C13/C16/C20/C25/C32/C40/C50/C63

Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 4P 6kA 419914-419923 -30%
720,720 VND
504,504 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 4P 6kA 6-63A

9 mẫu
Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 3P 6kA 419881-419890 -30%
211,500 VND
148,050 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 3P 6kA 6-63A

9 mẫu
Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 2P 6kA 419870-419879 -30%
283,800 VND
198,660 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 2P 6kA 6-63A

9 mẫu
Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 1P 6kA 419837-419846 -30%
122,760 VND
85,932 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 1P 6kA 6-63A

9 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò RCD 4P 400V 300mA 25A 602152 LH
1,298,250 VND
1,298,250 VND

Thiết bị đóng cắt chống rò RCD 4P 400V 300mA 25A 602152 25A/40A

Thiết bị đóng cắt chống rò RCD 4P 400V 100mA 25A 602150 LH
1,316,250 VND
1,316,250 VND

Thiết bị đóng cắt chống rò RCD 4P 400V 100mA 25A 602150 25A/40A

Thiết bị đóng cắt chống rò RCD 4P 400V 30mA 25A 602146 LH
948,000 VND
948,000 VND

Thiết bị đóng cắt chống rò RCD 4P 400V 30mA 25A 602146 25A/40A

Thiết bị đóng cắt chống rò RCD  2P 230V 30mA 25A 402024 LH
567,000 VND
567,000 VND

Thiết bị đóng cắt chống rò RCD 2P 230V 30mA 25A 402024 25A/40A/63A/80A

Thiết bị đóng cắt MCCB DRX125 3P 10kA 1574000 LH
1,087,500 VND
1,087,500 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB DRX125 3P 10kA 15-100A

10 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX125 3P 20kA 027020-027221 -30%
1,796,000 VND
1,257,200 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB DRX125 3P 20kA

10 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX125 36kA 027060-027225 -30%
2,233,000 VND
1,563,100 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB DRX125 36kA

10 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX125 4P Icu = 36kA 027070 -30%
2,437,000 VND
1,705,900 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB DRX125 4P Icu = 36kA

10 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX250 3P 36kA 027124-027129 -30%
3,883,000 VND
2,718,100 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB DRX250 3P 36kA

7 mẫu

Thương hiệu Thiết bị Đóng cắt

Thiết bị Đóng cắt Roman Thiết bị Đóng cắt DongA Electric Thiết bị Đóng cắt Atelec Thiết bị Đóng cắt Honeywell Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi Thiết bị Đóng cắt LS Thiết bị Đóng cắt Legrand Thiết bị Đóng cắt MPE Thiết bị Đóng cắt Nanoco Thiết bị Đóng cắt Sino Vanlock Thiết bị Đóng cắt Panasonic Thiết bị Đóng cắt Schneider
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Thiết bị Đóng cắt