Thiết bị Đóng cắt Legrand

Changover Switch DCX-M 4P (40A-1600A) 431120-431133 -30%
2,589,000 VND
1,812,300 VND

Changover Switch DCX-M 4P (40A-1600A)

14 mẫu
Changover Switch DCX-M 3P (40A-1600A) 431100-431113 -30%
2,279,000 VND
1,595,300 VND

Changover Switch DCX-M 3P (40A-1600A)

14 mẫu
Chống sét lan truyền SPD T1+T2 12.5 kA 3P+N 412275 -30%
Chống sét lan truyền SPD T1+T2 12.5 kA 3P 412272 -30%
Chống sét lan truyền SPD T1+T2 25 kA 3P+N 412283 -30%
Chống sét lan truyền SPD T1+T2 25 kA 3P 412282 -30%
Chống sét lan truyền SPD T2 40KA 3P+N NR 412247 -30%
Chống sét lan truyền SPD T2 40KA 3P +SD 412242 -30%
Chống sét lan truyền SPD T2 40KA 1P+N NR 412246 -30%
Chống sét lan truyền SPD T2 40KA 1P+N NL 412244 -30%
Chống sét lan truyền SPD T1+T2 12,5KA 3P+N NR +SD 412277 -30%
Chống sét lan truyền SPD T1+T2 12,5KA 3P+N NL +SD 412275 -30%
Chống sét lan truyền SPD T1+T2 12,5KA 3P +SD 412272 -30%
Chống sét lan truyền SPD T1+T2 12,5KA 1P+N NR +SD 412276 -30%
Chống sét lan truyền SPD T1+T2 12,5KA 1P+N NL +SD 412274 -30%
Motor protection circuit breakers MPX 100H MMS MT 417370-417379 -30%
10 mẫu
Motor protection circuit breakers MPX 63H MMS MT 417360-417368 -30%
9 mẫu
Motor protection circuit breakers MPX 32MA MMS M 417340-417355 -30%
16 mẫu
Motor protection circuit breakers MPX 32H MMS MT 417320-417335 -30%
16 mẫu
Motor protection circuit breakers MPX 32S MMS MT 417300-417315 -30%
16 mẫu
Máy cắt không khí ACB MX3 6300 L DEBRO 4POLES 100kA - Withdrawable 028962 -30%
Máy cắt không khí ACB MX3 4000 L DRAW-OUT 4P 100kA - Withdrawable 028777-028778 -30%
2 mẫu
Máy cắt không khí ACB MX3 2500 L DRAW-OUT 4P 100kA - Withdrawable 028771-028776 -30%
6 mẫu
Máy cắt không khí ACB DMX3 6300 L DEBRO 3POLES 100kA - Withdrawable 028952-028953 -30%
2 mẫu
Máy cắt không khí ACB DMX3 4000 L DRAW-OUT 3P 100kA - Withdrawable 028767-028768 -30%
2 mẫu
Máy cắt không khí ACB DMX3 6300 L FIXE 4POLES 100kA - Fixed 028960-028961 -30%
2 mẫu
Máy cắt không khí ACB DMX3 4000 L FIX. 4POLES 100kA - Fixed 028677-028678 -30%
2 mẫu
Máy cắt không khí ACB DMX3 2500 L FIX. 4POLES 100kA - Fixed 028671-028676 -30%
6 mẫu
Máy cắt không khí ACB DMX3 6300 L FIXE 3POLES 100kA - Fixed 028950 -30%
Máy cắt không khí ACB DMX3 4000 L FIX. 3POLES 100kA - Fixed 028667-028668 -30%
2 mẫu
Máy cắt không khí ACB DMX3 2500 L FIX. 3POLES 100kA - Fixed 028661-028666 -30%
6 mẫu
Máy cắt không khí ACB DEX 3200 4P 65kA - Fixed 668077-668078 -30%
2 mẫu
Máy cắt không khí ACB DEX 2000 4P 65kA - Fixed 668046-668051 -30%
6 mẫu
Máy cắt không khí ACB DEX 3200 3P 65kA - Fixed 668067-668068 -30%
2 mẫu
Máy cắt không khí ACB DEX 2000 3P 65kA - Fixed 668026-668031 -30%
6 mẫu
Máy cắt không khí ACB DEX 1600 4P 50kA - Withdrawable 668100-668104 -30%
5 mẫu
Máy cắt không khí ACB DEX 1600 3P 50kA - Withdrawable 668090-668094 -30%
5 mẫu
Máy cắt không khí ACB DEX 1600 4P 50kA - Fixed 668010-668014 -30%
5 mẫu
Máy cắt không khí ACB DEX 1600 3P 50kA - Fixed 668000-668004 -30%
5 mẫu
Máy cắt không khí ACB DMX3 2500 L DRAW-OUT 3P 100kA - Withdrawable 028761-028766 -30%
6 mẫu

Thương hiệu Thiết bị Đóng cắt

Thiết bị Đóng cắt Roman Thiết bị Đóng cắt DongA Electric Thiết bị Đóng cắt Honeywell Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi Thiết bị Đóng cắt LS Thiết bị Đóng cắt Legrand Thiết bị Đóng cắt MPE Thiết bị Đóng cắt Nanoco Thiết bị Đóng cắt Sino Vanlock Thiết bị Đóng cắt Panasonic Thiết bị Đóng cắt Schneider
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Thiết bị Đóng cắt