Thiết bị Đóng cắt Legrand

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P A 300MA (25 - 80A A) 411569-411572 30%
791,000 VND
553,700 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P A 300MA (25 - 80A A) 411569-411572 25/40/63/80A A

Thiết bị đóng cắt MCCB DRX 36kA loại điều chỉnh - DRX 250HP - TM adj, 3P, Icu = 36kA 669020-669032 30%
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX 36kA loại điều chỉnh - DRX 250HP - TM adj, 4P, Icu = 36kA 669020-669032 30%
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX 50kA loại điều chỉnh - DRX 250HP - TM adj, 3P, Icu = 50kA 669080-669092 30%
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX 50kA loại điều chỉnh - DRX 250HP - TM adj, 4P, Icu = 50kA 669100-669112 30%
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 1600 - MT 3P 50KA 422263-422266 30%
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 1600 - MT 3P 70KA 422275-422278 30%
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 250TM 4P 50KA 420275-420279 30%
5,223,000 VND
3,656,100 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 250TM 4P 50KA 420275-420279

Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 630 - MT 4P 36KA 422005-422009 30%
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 1600 - MT 4P 70KA 422280-422283 30%
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 1600 - MT 4P 50KA 422268-422271 30%
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 1600 - MT 4P 36KA 422256-422259 30%
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 630 - MT 4P 100KA 422047-422051 30%
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 630 - MT 4P 70KA 422033-422037 30%
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 630 - MT 4P 50KA 422019-422023 30%
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 1600 - MT 3P 36KA 422251-422254 30%
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 630 - MT 3P 70KA 422028-422032 30%
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 250TM 4P 36KA 420245-420249 30%
4,821,000 VND
3,374,700 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 250TM 4P 36KA 420245-420249

Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 250TM 4P 25KA 420215-420219 30%
4,420,000 VND
3,094,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 250TM 4P 25KA 420215-420219

Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 160 TM 4P 36KA 420090-420097 30%
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 160 TM 4P 25KA 420050-420057 30%
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 1600 - MT 3P 100KA 422287-422290 30%
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 630 - MT 3P 100KA 422042-422046 30%
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 630 - MT 3P 50KA 422014-422018 30%
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 630 - MT 3P 36KA 422000-422004 30%
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 250TM 3P 25KA 420205-420209 30%
3,829,000 VND
2,680,300 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 250TM 3P 25KA 420205-420209

Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 160 TM 3P 36KA 420080-420087 30%
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 160 TM 3P 25KA 420040-420047 30%
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 250TM 3P 50KA 420265-420269 30%
3,832,000 VND
2,682,400 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 250TM 3P 50KA 420265-420269

Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 250TM 3P 36KA 420235-420239 30%
3,829,000 VND
2,680,300 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 250TM 3P 36KA 420235-420239

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P 16A A 10MA 411550 30%
1,029,000 VND
720,300 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P 16A A 10MA 411550

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P 16A AC 10MA 411500 30%
1-32/598 sản phẩm

Xem Thiết bị Đóng cắt các hãng khác

Thiết bị Đóng cắt Atelec Thiết bị Đóng cắt ABB Thiết bị Đóng cắt Honeywell Thiết bị Đóng cắt LS Thiết bị Đóng cắt Sino Vanlock Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi Thiết bị Đóng cắt Legrand Thiết bị Đóng cắt Panasonic Thiết bị Đóng cắt Schneider Thiết bị Đóng cắt MPE
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Thiết bị Đóng cắt