MCCB Legrand

Thiết bị Đóng cắt Legrand

Thiết bị đóng cắt MCCB DRX250 4P 18kA 027106-027111 -30%
8 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX250 3P 18kA 027100-027105 -30%
7 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 1600 - MT 4P 100KA 422292-422295 -30%
4 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 1600 - MT 4P 70KA 422280-422283 -30%
4 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 1600 - MT 4P 50KA 422268-422271 -30%
4 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 1600 - MT 4P 36KA 422256-422259 -30%
4 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 630 - MT 4P 100KA 422047-422051 -30%
5 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 630 - MT 4P 70KA 422033-422037 -30%
5 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 630 - MT 4P 50KA 422019-422023 -30%
5 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 630 - MT 4P 36KA 422005-422009 -30%
5 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 250TM 4P 50KA 420275-420279 -30%
4 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 250TM 4P 36KA 420245-420249 -30%
4 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 250TM 4P 25KA 420215-420219 -30%
4 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX 250 4P 36kA 027130-027135 -30%
7 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX250 4P 25kA 027119-027123 -30%
7 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 1600 - MT 3P 100KA 422287-422290 -30%
4 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 1600 - MT 3P 70KA 422275-422278 -30%
4 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 1600 - MT 3P 50KA 422263-422266 -30%
4 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 1600 - MT 3P 36KA 422251-422254 -30%
4 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 630 - MT 3P 100KA 422042-422046 -30%
5 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 630 - MT 3P 70KA 422028-422032 -30%
5 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 630 - MT 3P 50KA 422014-422018 -30%
5 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 630 - MT 3P 36KA 422000-422004 -30%
5 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 250TM 3P 50KA 420265-420269 -30%
4 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 250TM 3P 36KA 420235-420239 -30%
4 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX125 3P 20kA 027020-027221 -30%
10 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX125 3P 10kA 027000-027255 LH
1,087,500 VND
1,087,500 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB DRX125 3P 10kA 15-100A

10 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 160 TM 3P 25KA 420040-420047 -30%
8 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX125 4P Icu = 36kA 027030 -30%
10 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX100H 2P 36kA 27050-27058 -30%
9 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX100H 1P 36kA 27040-27048 -30%
9 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX125 36kA 027060-027225 -30%
10 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX250 3P 25kA 027112-0271117 -30%
7 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX250 3P 36kA 027124-027129 -30%
7 mẫu
  • 1-40/40