MCCB Legrand

Thiết bị Đóng cắt Legrand

Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 1600 - MT 3P 50KA 422263-422266 -30%
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 1600 - MT 3P 70KA 422275-422278 -30%
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 250TM 4P 50KA 420275-420279 -30%
5,223,000 VND
3,656,100 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 250TM 4P 50KA 420275-420279

Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 630 - MT 4P 36KA 422005-422009 -30%
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 1600 - MT 4P 70KA 422280-422283 -30%
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 1600 - MT 4P 50KA 422268-422271 -30%
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 1600 - MT 4P 36KA 422256-422259 -30%
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 630 - MT 4P 100KA 422047-422051 -30%
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 630 - MT 4P 70KA 422033-422037 -30%
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 630 - MT 4P 50KA 422019-422023 -30%
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 1600 - MT 3P 36KA 422251-422254 -30%
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 630 - MT 3P 70KA 422028-422032 -30%
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 250TM 4P 36KA 420245-420249 -30%
4,821,000 VND
3,374,700 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 250TM 4P 36KA 420245-420249

Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 250TM 4P 25KA 420215-420219 -30%
4,420,000 VND
3,094,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 250TM 4P 25KA 420215-420219

Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 160 TM 4P 36KA 420090-420097 -30%
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 160 TM 4P 25KA 420050-420057 -30%
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 1600 - MT 3P 100KA 422287-422290 -30%
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 630 - MT 3P 100KA 422042-422046 -30%
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 630 - MT 3P 50KA 422014-422018 -30%
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 630 - MT 3P 36KA 422000-422004 -30%
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 250TM 3P 25KA 420205-420209 -30%
3,829,000 VND
2,680,300 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 250TM 3P 25KA 420205-420209

Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 160 TM 3P 36KA 420080-420087 -30%
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 160 TM 3P 25KA 420040-420047 -30%
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 250TM 3P 50KA 420265-420269 -30%
3,832,000 VND
2,682,400 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 250TM 3P 50KA 420265-420269

Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 250TM 3P 36KA 420235-420239 -30%
3,829,000 VND
2,680,300 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 250TM 3P 36KA 420235-420239

Thiết bị đóng cắt MCCB DRX125 3P 20kA 027020-027221 -30%
1,031,000 VND
721,700 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB DRX125 3P 20kA 027020-027221

Thiết bị đóng cắt MCCB DRX250 3P 25kA 427112-427117 -30%
1,896,000 VND
1,327,200 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB DRX250 3P 25kA 427112-427117

Thiết bị đóng cắt MCCB DRX630 3P 36kA 027234-027237 -30%
6,805,000 VND
4,763,500 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB DRX630 3P 36kA 027234-027237

Thiết bị Đóng cắt các hãng khác

Thiết bị Đóng cắt Atelec Thiết bị Đóng cắt ABB Thiết bị Đóng cắt Honeywell Thiết bị Đóng cắt LS Thiết bị Đóng cắt Sino Vanlock Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi Thiết bị Đóng cắt Legrand Thiết bị Đóng cắt Panasonic Thiết bị Đóng cắt Schneider Thiết bị Đóng cắt MPE
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Thiết bị Đóng cắt