MCCB Legrand

Thiết bị Đóng cắt Legrand

Thiết bị đóng cắt MCCB DRX125 4P Icu = 36kA 027070 -30%
2,437,000 VND
1,705,900 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB DRX125 4P Icu = 36kA

10 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX125 3P 10kA 1574000
1,087,500 VND
1,087,500 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB DRX125 3P 10kA 15-100A

10 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX250 3P 25kA 027112-0271117 -30%
3,381,000 VND
2,366,700 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB DRX250 3P 25kA

7 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX 250 4P 36kA 027130 -30%
5,242,000 VND
3,669,400 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB DRX 250 4P 36kA

7 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX250 4P 25kA 027119-027123 -30%
4,888,000 VND
3,421,600 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB DRX250 4P 25kA

7 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX250 3P 36kA 027124-027129 -30%
3,883,000 VND
2,718,100 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB DRX250 3P 36kA

7 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX250 3P 18kA 027100 -30%
3,252,000 VND
2,276,400 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB DRX250 3P 18kA

7 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX250 4P 18kA 027106 -30%
5,048,000 VND
3,533,600 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB DRX250 4P 18kA

8 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX125 3P 20kA 027020-027221 -30%
1,796,000 VND
1,257,200 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB DRX125 3P 20kA

10 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX125 36kA 027060-027225 -30%
2,233,000 VND
1,563,100 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB DRX125 36kA

10 mẫu
  • 1-14/14
  • 1

Thương hiệu Thiết bị Đóng cắt

Thiết bị Đóng cắt Atelec Thiết bị Đóng cắt ABB Thiết bị Đóng cắt Honeywell Thiết bị Đóng cắt LS Thiết bị Đóng cắt Sino Vanlock Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi Thiết bị Đóng cắt Legrand Thiết bị Đóng cắt Panasonic Thiết bị Đóng cắt Schneider Thiết bị Đóng cắt MPE
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Thiết bị Đóng cắt