SPD - Chống sét lan truyền Legrand

Thiết bị Đóng cắt Legrand

Chống sét lan truyền SPD T1+T2 12,5KA 1P+N NL +SD 412274 -30%
1,649,000 VND
1,154,300 VND

Chống sét lan truyền SPD T1+T2 12,5KA 1P+N NL +SD 412274

Chống sét lan truyền SPD T1+T2 12,5KA 1P+N NR +SD 412276 -30%
1,649,000 VND
1,154,300 VND

Chống sét lan truyền SPD T1+T2 12,5KA 1P+N NR +SD 412276

Chống sét lan truyền SPD T1+T2 12,5KA 3P +SD 412272 -30%
2,190,000 VND
1,533,000 VND

Chống sét lan truyền SPD T1+T2 12,5KA 3P +SD 412272

Chống sét lan truyền SPD T1+T2 12,5KA 3P+N NL +SD 412275 -30%
3,787,000 VND
2,650,900 VND

Chống sét lan truyền SPD T1+T2 12,5KA 3P+N NL +SD 412275

Chống sét lan truyền SPD T1+T2 12,5KA 3P+N NR +SD 412277 -30%
3,787,000 VND
2,650,900 VND

Chống sét lan truyền SPD T1+T2 12,5KA 3P+N NR +SD 412277

Chống sét lan truyền SPD T2 40KA 1P+N NL 412244 -30%
1,031,000 VND
721,700 VND

Chống sét lan truyền SPD T2 40KA 1P+N NL 412244

Chống sét lan truyền SPD T2 40KA 1P+N NR 412246 -30%
1,035,000 VND
724,500 VND

Chống sét lan truyền SPD T2 40KA 1P+N NR 412246

Chống sét lan truyền SPD T2 40KA 3P +SD 412242 -30%
1,350,000 VND
945,000 VND

Chống sét lan truyền SPD T2 40KA 3P +SD 412242

Chống sét lan truyền SPD T2 40KA 3P+N NL 412245 -30%
1,719,000 VND
1,203,300 VND

Chống sét lan truyền SPD T2 40KA 3P+N NL 412245

Chống sét lan truyền SPD T2 40KA 3P+N NR 412247 -30%
1,723,000 VND
1,206,100 VND

Chống sét lan truyền SPD T2 40KA 3P+N NR 412247

Chống sét lan truyền SPD T1+T2 25 kA 3P 412282 -30%
16,435,000 VND
11,504,500 VND

Chống sét lan truyền SPD T1+T2 25 kA 3P 412282

Chống sét lan truyền SPD T1+T2 25 kA 3P+N 412283 -30%
17,851,000 VND
12,495,700 VND

Chống sét lan truyền SPD T1+T2 25 kA 3P+N 412283

Chống sét lan truyền SPD T1+T2 12.5 kA 3P 412272 -30%
2,190,000 VND
1,533,000 VND

Chống sét lan truyền SPD T1+T2 12.5 kA 3P 412272

Chống sét lan truyền SPD T1+T2 12.5 kA 3P+N 412275 -30%
3,787,000 VND
2,650,900 VND

Chống sét lan truyền SPD T1+T2 12.5 kA 3P+N 412275

  • 1-14/14
  • 1

Thương hiệu Thiết bị Đóng cắt

Thiết bị Đóng cắt Atelec Thiết bị Đóng cắt ABB Thiết bị Đóng cắt Honeywell Thiết bị Đóng cắt LS Thiết bị Đóng cắt Sino Vanlock Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi Thiết bị Đóng cắt Legrand Thiết bị Đóng cắt Panasonic Thiết bị Đóng cắt Schneider Thiết bị Đóng cắt MPE
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Thiết bị Đóng cắt