RCCB

Thiết bị Đóng cắt Legrand

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P A 300MA (25 - 80A A) 411569-411572 30%
791,000 VND
553,700 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P A 300MA (25 - 80A A) 411569-411572 25/40/63/80A A

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P 16A A 10MA 411550 30%
1,029,000 VND
720,300 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P 16A A 10MA 411550

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P 16A AC 10MA 411500 30%
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR 63A AC-S 300MA 411746 30%
Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 2P 30MA (25A AC -80A AC) 402024-402027 30%
551,000 VND
385,700 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 2P 30MA (25A AC -80A AC) 402024-402027 25A/40A/63A/80A

Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 2P 100MA (25A AC -63A AC) 402028-402030 30%
579,000 VND
405,300 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 2P 100MA (25A AC -63A AC) 402028-402030 25A/40A/63A AC

Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 2P 300MA (25A AC -63A AC) 402032-402034 30%
575,000 VND
402,500 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 2P 300MA (25A AC -63A AC) 402032-402034 25A/40A/63A AC

Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 4PR 30MA (25A AC -63A AC) 402062-402064 30%
713,000 VND
499,100 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 4PR 30MA (25A AC -63A AC) 402062-402064 25A/40A/63A AC

Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 4PR 100MA (25A AC -63A AC) 402066-402068 30%
713,000 VND
499,100 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 4PR 100MA (25A AC -63A AC) 402066-402068 25A/40A/63A AC

Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 4PR 300MA (25A AC -63A AC) 402070-402072 30%
713,000 VND
499,100 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 4PR 300MA (25A AC -63A AC) 402070-402072 25A/40A/63A AC

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P 30MA (25 - 100A AC) 411504-411508 30%
899,000 VND
629,300 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P 30MA (25 - 100A AC) 411504-411508 25/40/63/80/100A AC

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P 100MA (25 - 100A AC) 411514-411517 30%
1,042,000 VND
729,400 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P 100MA (25 - 100A AC) 411514-411517 25/40/63/80/100A AC

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P 100A AC-S 100MA 411537 30%
1,212,000 VND
848,400 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P 100A AC-S 100MA 411537

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P 63A AC-S 300MA 411543 30%
1,455,000 VND
1,018,500 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P 63A AC-S 300MA 411543

Thiết bị đóng cắt DX3-ID 2P 25A AC 300MA (25 - 100A AC) 411524-411528 30%
1,042,000 VND
729,400 VND

Thiết bị đóng cắt DX3-ID 2P 25A AC 300MA (25 - 100A AC) 411524-411528 25/40/63/80/100A AC

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR 40A AC-S 300MA 411745 30%
1,418,000 VND
992,600 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR 40A AC-S 300MA 411745

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR 40A A-S 300MA 411800 30%
1,662,000 VND
1,163,400 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR 40A A-S 300MA 411800

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR 63A A-S 300MA 411801 30%
1,911,000 VND
1,337,700 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR 63A A-S 300MA 411801

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P A 30MA (25 - 80A A) 411554-411557 30%
791,000 VND
553,700 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P A 30MA (25 - 80A A) 411554-411557 25/40/63/80A A

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P HPI 30MA (25 - 63A) 411590-411592 30%
1,121,000 VND
784,700 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P HPI 30MA (25 - 63A) 411590-411592 25A/40A/63A

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR AC 30MA (25 - 80A AC) 411702-411705 30%
1,085,000 VND
759,500 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR AC 30MA (25 - 80A AC) 411702-411705 25/40/63/80A AC

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR AC 100MA (25 - 80A AC) 411712-411715 30%
1,147,000 VND
802,900 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR AC 100MA (25 - 80A AC) 411712-411715 25/40/63/80A AC

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR AC 300MA (25 - 80A AC) 411722-411725 30%
1,155,000 VND
808,500 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR AC 300MA (25 - 80A AC) 411722-411725 25/40/63/80A AC

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR AC 500MA (25 - 80A AC) 411732-411735 30%
2,042,000 VND
1,429,400 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR AC 500MA (25 - 80A AC) 411732-411735 25/40/63/80A AC

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR A 30MA (25 - 100A A) 411759-411763 30%
1,187,000 VND
830,900 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR A 30MA (25 - 100A A) 411759-411763 25/40/63/80/100A A

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR A 100MA (25 - 100A A) 411769-411773 30%
1,128,000 VND
789,600 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR A 100MA (25 - 100A A) 411769-411773 25/40/63/80/100A A

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR A 300MA (25 - 100A A) 411779-411783 30%
1,187,000 VND
830,900 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR A 300MA (25 - 100A A) 411779-411783 25/40/63/80/100A A

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR A 500MA (25 - 100A A) 411789-411793 30%
1,424,000 VND
996,800 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR A 500MA (25 - 100A A) 411789-411793 25/40/63/80/100A A

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P B 30MA (40 - 63A) 411842-411843 30%
18,853,000 VND
13,197,100 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P B 30MA (40 - 63A) 411842-411843 40A/63A

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P B 300MA (40 - 63A) 411844-411845 30%
16,950,000 VND
11,865,000 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P B 300MA (40 - 63A) 411844-411845 40A/63A

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4P B 30MA (40 - 63A) 411846-411847 30%
21,875,000 VND
15,312,500 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4P B 30MA (40 - 63A) 411846-411847 40A/63A

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4P B 300MA (40 - 63A) 411848-411849 30%
21,875,000 VND
15,312,500 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4P B 300MA (40 - 63A) 411848-411849 40A/63A

 • 1
1 đến 32 trong 32 records

Thiết bị Đóng cắt các hãng khác

Thiết bị Đóng cắt Atelec Thiết bị Đóng cắt ABB Thiết bị Đóng cắt Honeywell Thiết bị Đóng cắt LS Thiết bị Đóng cắt Sino Vanlock Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi Thiết bị Đóng cắt Legrand Thiết bị Đóng cắt Panasonic Thiết bị Đóng cắt Schneider Thiết bị Đóng cắt MPE
XEM TÂT CẢ SẢN PHẨM Thiết bị Đóng cắt