RCCB Legrand

Thiết bị Đóng cắt Legrand

Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 4P 100MA 402066-402068 -30%
1,125,960 VND
788,172 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 4P 100MA 25A/40A/63A AC

3 mẫu
Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 4P 300mA 402070-402072 -30%
1,125,960 VND
788,172 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 4P 300mA 25A/40A/63A AC

3 mẫu
Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 2P 300mA 402032-402034 -30%
894,300 VND
626,010 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 2P 300mA 25A/40A/63A AC

3 mẫu
Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 2P 100mA 402028-402030 -30%
864,600 VND
605,220 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 2P 100mA 25A/40A/63A AC

3 mẫu
Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 4P 30mA 402062-402064 -30%
1,125,960 VND
788,172 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 4P 30mA 25A/40A/63A AC

3 mẫu
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR 63A AC-S 300MA 411746 -30%
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P 30MA (25 - 100A AC) 411504-411508 -30%
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P 100MA (25 - 100A AC) 411514-411517 -30%
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P 100A AC-S 100MA 411537 -30%
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P 63A AC-S 300MA 411543 -30%
Thiết bị đóng cắt DX3-ID 2P 25A AC 300MA (25 - 100A AC) 411524-411528 -30%
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR 40A AC-S 300MA 411745 -30%
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR 40A A-S 300MA 411800 -30%
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR 63A A-S 300MA 411801 -30%
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P A 30MA (25 - 80A A) 411554-411557 -30%
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P HPI 30MA (25 - 63A) 411590-411592 -30%
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR AC 30MA (25 - 80A AC) 411702-411705 -30%
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR AC 100MA (25 - 80A AC) 411712-411715 -30%
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR AC 300MA (25 - 80A AC) 411722-411725 -30%
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR AC 500MA (25 - 80A AC) 411732-411735 -30%
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR A 30MA (25 - 100A A) 411759-411763 -30%
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR A 100MA (25 - 100A A) 411769-411773 -30%
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR A 300MA (25 - 100A A) 411779-411783 -30%
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR A 500MA (25 - 100A A) 411789-411793 -30%
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P B 30MA (40 - 63A) 411842-411843 -30%
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P B 300MA (40 - 63A) 411844-411845 -30%
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4P B 30MA (40 - 63A) 411846-411847 -30%
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4P B 300MA (40 - 63A) 411848-411849 -30%
 • 1-28/28

Thương hiệu Thiết bị Đóng cắt

Thiết bị Đóng cắt Roman Thiết bị Đóng cắt DongA Electric Thiết bị Đóng cắt Honeywell Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi Thiết bị Đóng cắt LS Thiết bị Đóng cắt Legrand Thiết bị Đóng cắt MPE Thiết bị Đóng cắt Nanoco Thiết bị Đóng cắt Sino Vanlock Thiết bị Đóng cắt Panasonic Thiết bị Đóng cắt Schneider
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Thiết bị Đóng cắt