RCBO

Thiết bị Đóng cắt Legrand

Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 1P+NR 6000A AC 30MA (C3-C40) 410997-411006 30%
Thiết bị đóng cắt CBO DX3 1P+NR 6000A AC 300MA (C6-C40) 411021-411028 30%
1,466,000 VND
1,026,200 VND

Thiết bị đóng cắt CBO DX3 1P+NR 6000A AC 300MA (C6-C40) 411021-411028 C6-C40

Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 2P  6000A AC 30MA 4M (C10-C63) 411157-411164 30%
1,814,000 VND
1,269,800 VND

Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 2P 6000A AC 30MA 4M (C10-C63) 411157-411164 C10-C63

Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 2P 6000A AC 300MA 4M (C10-C63) 411171-411178 30%
2,225,000 VND
1,557,500 VND

Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 2P 6000A AC 300MA 4M (C10-C63) 411171-411178 C10-C63

Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 4P 6000A AC 30MA 4M (C10-C63) 411185-411192 30%
3,257,000 VND
2,279,900 VND

Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 4P 6000A AC 30MA 4M (C10-C63) 411185-411192 C10-C63

Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 4P 6000A AC 300MA 4M (C10-C63) 411204-411211 30%
3,257,000 VND
2,279,900 VND

Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 4P 6000A AC 300MA 4M (C10-C63) 411204-411211 C10-C63

Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 4P 6000A A 30MA 4M (C10-C32) 411233-411237 30%
4,653,000 VND
3,257,100 VND

Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 4P 6000A A 30MA 4M (C10-C32) 411233-411237 C10-C32

Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 4P 6000A A 300MA 4M (C10-C32) 411238-411242 30%
4,653,000 VND
3,257,100 VND

Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 4P 6000A A 300MA 4M (C10-C32) 411238-411242 C10-C32

Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 4P 6000A HPI 30MA 4M(C16-C32) 411244-411247 30%
5,235,000 VND
3,664,500 VND

Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 4P 6000A HPI 30MA 4M(C16-C32) 411244-411247 C16-C32

  • 1
1 đến 9 trong 9 records

Thiết bị Đóng cắt các hãng khác

Thiết bị Đóng cắt Atelec Thiết bị Đóng cắt ABB Thiết bị Đóng cắt Honeywell Thiết bị Đóng cắt LS Thiết bị Đóng cắt Sino Vanlock Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi Thiết bị Đóng cắt Legrand Thiết bị Đóng cắt Panasonic Thiết bị Đóng cắt Schneider Thiết bị Đóng cắt MPE
XEM TÂT CẢ SẢN PHẨM Thiết bị Đóng cắt