RCBO Legrand

Thiết bị Đóng cắt Legrand

Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 1P+N 6kA AC 30mA 410999-411006 -30%
1,500,000 VND
1,050,000 VND

Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 1P+N 6kA AC 30mA 6-40A

7 mẫu
Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 4P 6kA AC 30MA 411185-411192 -30%
5,214,000 VND
3,649,800 VND

Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 4P 6kA AC 30MA 10-63A

8 mẫu
Thiết bị đóng cắt CBO DX3 1P+NR 6000A AC 300MA (C6-C40) 411021-411028 -30%
1,466,000 VND
1,026,200 VND

Thiết bị đóng cắt CBO DX3 1P+NR 6000A AC 300MA (C6-C40) 411021-411028 C6-C40

Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 2P  6000A AC 30MA 4M (C10-C63) 411157-411164 -30%
1,814,000 VND
1,269,800 VND

Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 2P 6000A AC 30MA 4M (C10-C63) 411157-411164 C10-C63

Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 2P 6000A AC 300MA 4M (C10-C63) 411171-411178 -30%
2,225,000 VND
1,557,500 VND

Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 2P 6000A AC 300MA 4M (C10-C63) 411171-411178 C10-C63

Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 4P 6000A AC 300MA 4M (C10-C63) 411204-411211 -30%
3,257,000 VND
2,279,900 VND

Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 4P 6000A AC 300MA 4M (C10-C63) 411204-411211 C10-C63

Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 4P 6000A A 30MA 4M (C10-C32) 411233-411237 -30%
4,653,000 VND
3,257,100 VND

Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 4P 6000A A 30MA 4M (C10-C32) 411233-411237 C10-C32

Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 4P 6000A A 300MA 4M (C10-C32) 411238-411242 -30%
4,653,000 VND
3,257,100 VND

Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 4P 6000A A 300MA 4M (C10-C32) 411238-411242 C10-C32

Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 4P 6000A HPI 30MA 4M(C16-C32) 411244-411247 -30%
5,235,000 VND
3,664,500 VND

Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 4P 6000A HPI 30MA 4M(C16-C32) 411244-411247 C16-C32

  • 1-9/9
  • 1

Thương hiệu Thiết bị Đóng cắt

Thiết bị Đóng cắt Atelec Thiết bị Đóng cắt ABB Thiết bị Đóng cắt Honeywell Thiết bị Đóng cắt LS Thiết bị Đóng cắt Sino Vanlock Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi Thiết bị Đóng cắt Legrand Thiết bị Đóng cắt Panasonic Thiết bị Đóng cắt Schneider Thiết bị Đóng cắt MPE
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Thiết bị Đóng cắt