RCBO Legrand

Thiết bị Đóng cắt Legrand

Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 4P 6000A HPI 30MA 4M(C16-C32) 411244-411247 -30%
4 mẫu
Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 4P 6000A A 300MA 4M (C10-C32) 411238-411242 -30%
5 mẫu
Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 4P 6000A A 30MA 4M (C10-C32) 411233-411237 -30%
5 mẫu
Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 4P 6000A AC 300MA 4M (C10-C63) 411204-411211 -30%
8 mẫu
Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 4P 6kA AC 30MA 411185-411192 -30%
5,214,000 VND
3,649,800 VND

Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 4P 6kA AC 30MA 10-63A

8 mẫu
Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 2P 6000A AC 300MA 4M (C10-C63) 411171-411178 -30%
8 mẫu
Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 2P 6000A AC 30MA 4M (C10-C63) 411157-411164 -30%
8 mẫu
Thiết bị đóng cắt CBO DX3 1P+NR 6000A AC 300MA (C6-C40) 411021-411028 -30%
12 mẫu
Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 1P+N 6kA AC 30mA 410999-411006 -30%
7 mẫu
  • 1-9/9