Phụ kiện Legrand

Thiết bị Đóng cắt Legrand

TIMER ON DELAY 1-30S 24-48V 416870 -30%
1,288,000 VND
901,600 VND

TIMER ON DELAY 1-30S 24-48V 416870

TERMINAL COVER UNIT CTX400 3P 416843 -30%
Simple lock devices DCX-M KEY LOCK SIMPL 1000-1250 431173 -30%
BUSBAR FOR 2 MPX 32S 32H 32MA 417471 -30%
Direct adaptor ADAPT MPX 32S FOR CTX 40DC 417453 -30%
Phụ kiện ACB DMX3 Transf.Kit/Drawout VER.2500 3P 28909 -30%
Phụ kiện ACB DMX3 Ronis open position (KEY) 28831 -30%
Phụ kiện MCCB DRX 250 CACHE-BORNES PLOMBABLE 27185 -30%
Phụ kiện MCCB DRX 100 SET OF 4 CAGE TERMINAL 27172 -30%
Phụ kiện MCCB DPX36301600AUTO AUX CONT. D/O. 422230 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 TERM. SHIELD FRONT 160 4P 421055 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 F/R TERM. PLUG-IN 4P160 421041 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 DIRECT RH 421000 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 DIRECT RH ELE 421001 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 EMERG. DIRECT RH 421002 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 EMERG. DIRECT RH ELE 421003 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 VARI DEPTH RH 421004 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 VARI DEPTH RH ELE 421005 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 LOCK DIR. R. H. - RONIS 421006 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 LOCK DIR. R. H. - PROFAL 421007 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 LOCK V. D. R. H. - RONIS 421008 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 LOCK V. D. R. H. - PROFA 421009 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 AUX CONTACTS FOR RHS 421010 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 AUX CONTACTS 421011 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 SHUNT TRIP - 12 VAC/DC 421012 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 SHUNT TRIP - 24 VAC/DC 421013 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 SHUNT TRIP - 48 VAC/DC 421014 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 SHUNT TRIP 110-130 VAC/DC 421015 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 SHUNT TRIP 200-277 VAC/DC 421016 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 SHUNT TRIP 380-480 VAC/DC 421017 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 UVR - 12 VAC/DC 421018 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 UVR - 24 VAC/DC 421019 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 UVR - 48 VAC/DC 421020 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 UVR - 110 VAC/DC 421021 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 UVR - 200-240 VAC 421022 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 UVR - 277 VAC 421023 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 UVR - 380-415 VAC 421024 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 UVR - 440-480 VAC 421025 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 TERMINALS 421026 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 TERMINALS 421027 -30%

Thương hiệu Thiết bị Đóng cắt

Thiết bị Đóng cắt Roman Thiết bị Đóng cắt DongA Electric Thiết bị Đóng cắt Honeywell Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi Thiết bị Đóng cắt LS Thiết bị Đóng cắt Legrand Thiết bị Đóng cắt MPE Thiết bị Đóng cắt Nanoco Thiết bị Đóng cắt Sino Vanlock Thiết bị Đóng cắt Panasonic Thiết bị Đóng cắt Schneider
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Thiết bị Đóng cắt