Phụ kiện Legrand

Thiết bị Đóng cắt Legrand

TIMER ON DELAY 1-30S 24-48V 416870 -30%
1,288,000 VND
901,600 VND

TIMER ON DELAY 1-30S 24-48V 416870

TERMINAL COVER UNIT  CTX400 3P 416843 -30%
165,000 VND
115,500 VND

TERMINAL COVER UNIT CTX400 3P 416843

Simple lock devices DCX-M KEY LOCK SIMPL 1000-1250 431173 -30%
4,350,000 VND
3,045,000 VND

Simple lock devices DCX-M KEY LOCK SIMPL 1000-1250 431173

BUSBAR FOR 2 MPX 32S 32H 32MA 417471 -30%
219,000 VND
153,300 VND

BUSBAR FOR 2 MPX 32S 32H 32MA 417471

Direct adaptor ADAPT MPX 32S FOR CTX 40DC 417453 -30%
238,000 VND
166,600 VND

Direct adaptor ADAPT MPX 32S FOR CTX 40DC 417453

Phụ kiện ACB DMX3 Transf.Kit/Drawout VER.2500 3P 28909 -30%
34,676,000 VND
24,273,200 VND

Phụ kiện ACB DMX3 Transf.Kit/Drawout VER.2500 3P 28909

Phụ kiện ACB DMX3 Ronis open position (KEY) 28831 -30%
10,669,000 VND
7,468,300 VND

Phụ kiện ACB DMX3 Ronis open position (KEY) 28831

Phụ kiện MCCB DRX 250 CACHE-BORNES PLOMBABLE 27185 -30%
385,000 VND
269,500 VND

Phụ kiện MCCB DRX 250 CACHE-BORNES PLOMBABLE 27185

Phụ kiện MCCB DRX 100 SET OF 4 CAGE TERMINAL 27172 -30%
372,000 VND
260,400 VND

Phụ kiện MCCB DRX 100 SET OF 4 CAGE TERMINAL 27172

Phụ kiện MCCB DPX36301600AUTO AUX CONT. D/O. 422230 -30%
1,684,000 VND
1,178,800 VND

Phụ kiện MCCB DPX36301600AUTO AUX CONT. D/O. 422230

Phụ kiện MCCB DPX3 TERM. SHIELD FRONT 160 4P 421055 -30%
529,000 VND
370,300 VND

Phụ kiện MCCB DPX3 TERM. SHIELD FRONT 160 4P 421055

Phụ kiện MCCB DPX3 F/R TERM. PLUG-IN 4P160 421041 -30%
6,616,000 VND
4,631,200 VND

Phụ kiện MCCB DPX3 F/R TERM. PLUG-IN 4P160 421041

Phụ kiện MCCB DPX3 DIRECT RH 421000 -30%
812,000 VND
568,400 VND

Phụ kiện MCCB DPX3 DIRECT RH 421000

Phụ kiện MCCB DPX3 DIRECT RH ELE 421001 -30%
989,000 VND
692,300 VND

Phụ kiện MCCB DPX3 DIRECT RH ELE 421001

Phụ kiện MCCB DPX3 EMERG. DIRECT RH 421002 -30%
1,054,000 VND
737,800 VND

Phụ kiện MCCB DPX3 EMERG. DIRECT RH 421002

Phụ kiện MCCB DPX3 EMERG. DIRECT RH ELE 421003 -30%
1,261,000 VND
882,700 VND

Phụ kiện MCCB DPX3 EMERG. DIRECT RH ELE 421003

Phụ kiện MCCB DPX3 VARI DEPTH RH 421004 -30%
2,238,000 VND
1,566,600 VND

Phụ kiện MCCB DPX3 VARI DEPTH RH 421004

Phụ kiện MCCB DPX3 VARI DEPTH RH ELE 421005 -30%
2,825,000 VND
1,977,500 VND

Phụ kiện MCCB DPX3 VARI DEPTH RH ELE 421005

Phụ kiện MCCB DPX3 LOCK  DIR. R. H. - RONIS 421006 -30%
3,007,000 VND
2,104,900 VND

Phụ kiện MCCB DPX3 LOCK DIR. R. H. - RONIS 421006

Phụ kiện MCCB DPX3 LOCK  DIR. R. H. - PROFAL 421007 -30%
3,007,000 VND
2,104,900 VND

Phụ kiện MCCB DPX3 LOCK DIR. R. H. - PROFAL 421007

Phụ kiện MCCB DPX3 LOCK  V. D. R. H. - RONIS 421008 -30%
4,811,000 VND
3,367,700 VND

Phụ kiện MCCB DPX3 LOCK V. D. R. H. - RONIS 421008

Phụ kiện MCCB DPX3 LOCK  V. D. R. H. - PROFA 421009 -30%
4,811,000 VND
3,367,700 VND

Phụ kiện MCCB DPX3 LOCK V. D. R. H. - PROFA 421009

Phụ kiện MCCB DPX3 AUX CONTACTS FOR RHS 421010 -30%
962,000 VND
673,400 VND

Phụ kiện MCCB DPX3 AUX CONTACTS FOR RHS 421010

Phụ kiện MCCB DPX3 AUX CONTACTS 421011 -30%
481,000 VND
336,700 VND

Phụ kiện MCCB DPX3 AUX CONTACTS 421011

Phụ kiện MCCB DPX3 SHUNT TRIP -  12 VAC/DC 421012 -30%
541,000 VND
378,700 VND

Phụ kiện MCCB DPX3 SHUNT TRIP - 12 VAC/DC 421012

Phụ kiện MCCB DPX3 SHUNT TRIP -  24 VAC/DC 421013 -30%
541,000 VND
378,700 VND

Phụ kiện MCCB DPX3 SHUNT TRIP - 24 VAC/DC 421013

Phụ kiện MCCB DPX3 SHUNT TRIP -  48 VAC/DC 421014 -30%
541,000 VND
378,700 VND

Phụ kiện MCCB DPX3 SHUNT TRIP - 48 VAC/DC 421014

Phụ kiện MCCB DPX3 SHUNT TRIP 110-130 VAC/DC 421015 -30%
541,000 VND
378,700 VND

Phụ kiện MCCB DPX3 SHUNT TRIP 110-130 VAC/DC 421015

Phụ kiện MCCB DPX3 SHUNT TRIP 200-277 VAC/DC 421016 -30%
541,000 VND
378,700 VND

Phụ kiện MCCB DPX3 SHUNT TRIP 200-277 VAC/DC 421016

Phụ kiện MCCB DPX3 SHUNT TRIP 380-480 VAC/DC 421017 -30%
541,000 VND
378,700 VND

Phụ kiện MCCB DPX3 SHUNT TRIP 380-480 VAC/DC 421017

Phụ kiện MCCB DPX3 UVR -  12 VAC/DC 421018 -30%
1,684,000 VND
1,178,800 VND

Phụ kiện MCCB DPX3 UVR - 12 VAC/DC 421018

Phụ kiện MCCB DPX3 UVR -  24 VAC/DC 421019 -30%
1,684,000 VND
1,178,800 VND

Phụ kiện MCCB DPX3 UVR - 24 VAC/DC 421019

Thiết bị Đóng cắt các hãng khác

Thiết bị Đóng cắt Atelec Thiết bị Đóng cắt ABB Thiết bị Đóng cắt Honeywell Thiết bị Đóng cắt LS Thiết bị Đóng cắt Sino Vanlock Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi Thiết bị Đóng cắt Legrand Thiết bị Đóng cắt Panasonic Thiết bị Đóng cắt Schneider Thiết bị Đóng cắt MPE
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Thiết bị Đóng cắt