Phụ kiện Legrand

Thiết bị Đóng cắt Legrand

Phụ kiện MCCB DPX3 F/R TERM. PLUG-IN 3P160 421040 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 FLAT REAR TERM. FOR 4P250 421039 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 FLAT REAR TERM. FOR 3P250 421038 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 FLAT REAR TERMINALS 4P160 421037 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 FLAT REAR TERMINALS 3P160 421036 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 FRONT SPREADERS 4P250 (4) 421035 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 FRONT SPREADERS 3P250 (3) 421034 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 FRONT SPREADERS 4P160 (4) 421033 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 FRONT SPREADERS 3P160 (3) 421032 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 TERMINALS 421031 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 TERMINALS 421030 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 RACK SCREW AND NUT (4) 421029 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 RACK SCREW AND NUT (3) 421028 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 TERMINALS 421027 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 TERMINALS 421026 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 UVR - 440-480 VAC 421025 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 UVR - 380-415 VAC 421024 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 UVR - 277 VAC 421023 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 UVR - 200-240 VAC 421022 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 UVR - 110 VAC/DC 421021 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 UVR - 48 VAC/DC 421020 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 UVR - 24 VAC/DC 421019 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 UVR - 12 VAC/DC 421018 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 SHUNT TRIP 380-480 VAC/DC 421017 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 SHUNT TRIP 200-277 VAC/DC 421016 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 SHUNT TRIP 110-130 VAC/DC 421015 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 SHUNT TRIP - 48 VAC/DC 421014 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 SHUNT TRIP - 24 VAC/DC 421013 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 SHUNT TRIP - 12 VAC/DC 421012 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 AUX CONTACTS 421011 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 AUX CONTACTS FOR RHS 421010 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 LOCK V. D. R. H. - PROFA 421009 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 LOCK V. D. R. H. - RONIS 421008 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 LOCK DIR. R. H. - PROFAL 421007 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 LOCK DIR. R. H. - RONIS 421006 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 VARI DEPTH RH ELE 421005 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 VARI DEPTH RH 421004 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 EMERG. DIRECT RH ELE 421003 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 EMERG. DIRECT RH 421002 -30%
Phụ kiện MCCB DPX3 DIRECT RH ELE 421001 -30%