RCDs

Thiết bị Đóng cắt Legrand

Thiết bị đóng cắt chống rò RCD 4P 400V 300mA 25A 602152
1,298,250 VND
1,298,250 VND

Thiết bị đóng cắt chống rò RCD 4P 400V 300mA 25A 602152 25A/40A

Thiết bị đóng cắt chống rò RCD 4P 400V 100mA 25A 602150
1,316,250 VND
1,316,250 VND

Thiết bị đóng cắt chống rò RCD 4P 400V 100mA 25A 602150 25A/40A

Thiết bị đóng cắt chống rò RCD 4P 400V 30mA 25A 602146
948,000 VND
948,000 VND

Thiết bị đóng cắt chống rò RCD 4P 400V 30mA 25A 602146 25A/40A

Thiết bị đóng cắt chống rò RCD  2P 230V 300mA 25A 402032
690,000 VND
690,000 VND

Thiết bị đóng cắt chống rò RCD 2P 230V 300mA 25A 402032 25A/40A/63A

Thiết bị đóng cắt chống rò RCD  2P 230V 100mA 25A 402028
694,500 VND
694,500 VND

Thiết bị đóng cắt chống rò RCD 2P 230V 100mA 25A 402028 25A/40A/63A

Thiết bị đóng cắt chống rò RCD  2P 230V 30mA 25A 402024
567,000 VND
567,000 VND

Thiết bị đóng cắt chống rò RCD 2P 230V 30mA 25A 402024 25A/40A/63A/80A

  • 1
1 đến 6 trong 6 records

Thiết bị Đóng cắt các hãng khác

Thiết bị Đóng cắt Atelec Thiết bị Đóng cắt ABB Thiết bị Đóng cắt Honeywell Thiết bị Đóng cắt LS Thiết bị Đóng cắt Sino Vanlock Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi Thiết bị Đóng cắt Legrand Thiết bị Đóng cắt Panasonic Thiết bị Đóng cắt Schneider Thiết bị Đóng cắt MPE
XEM TÂT CẢ SẢN PHẨM Thiết bị Đóng cắt