Legrand

Thiết bị đóng cắt MCCB DRX125 4P Icu = 36kA 027070 -30%
2,437,000 VND
1,705,900 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB DRX125 4P Icu = 36kA

10 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX125 3P 10kA 1574000
1,087,500 VND
1,087,500 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB DRX125 3P 10kA 15-100A

10 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX250 3P 25kA 027112-0271117 -30%
3,381,000 VND
2,366,700 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB DRX250 3P 25kA

7 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX 250 4P 36kA 027130 -30%
5,242,000 VND
3,669,400 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB DRX 250 4P 36kA

7 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX250 4P 25kA 027119-027123 -30%
4,888,000 VND
3,421,600 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB DRX250 4P 25kA

7 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX250 3P 36kA 027124-027129 -30%
3,883,000 VND
2,718,100 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB DRX250 3P 36kA

7 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX250 3P 18kA 027100 -30%
3,252,000 VND
2,276,400 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB DRX250 3P 18kA

7 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX250 4P 18kA 027106 -30%
5,048,000 VND
3,533,600 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB DRX250 4P 18kA

8 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX125 3P 20kA 027020-027221 -30%
1,796,000 VND
1,257,200 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB DRX125 3P 20kA

10 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX125 36kA 027060-027225 -30%
2,233,000 VND
1,563,100 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB DRX125 36kA

10 mẫu
Cầu dao cách ly Isolator Switch AC23 3P 735310P-735313P -30%
943,000 VND
660,100 VND

Cầu dao cách ly Isolator Switch AC23 3P

4 mẫu
Cầu dao cách ly Isolator Switch AC23 2P 735300P-735303P -30%
724,000 VND
506,800 VND

Cầu dao cách ly Isolator Switch AC23 2P

4 mẫu
Cầu dao cách ly Isolator Switch AC22 4P 735320-735323 -30%
943,000 VND
660,100 VND

Cầu dao cách ly Isolator Switch AC22 4P

4 mẫu
Cầu dao cách ly Isolator Switch AC22 3P 735310-735313 -30%
849,000 VND
594,300 VND

Cầu dao cách ly Isolator Switch AC22 3P

4 mẫu
Cầu dao cách ly Isolator Switch AC22 2P 735300-735303 -30%
649,000 VND
454,300 VND

Cầu dao cách ly Isolator Switch AC22 2P

4 mẫu
Cầu nối dây 601290
138,600 VND
138,600 VND

Cầu nối dây 601290

Tủ điện 36 modun 601114
1,285,800 VND
1,285,800 VND

Tủ điện 36 modun 601114

Tủ điện 24 modun 601113
1,088,880 VND
1,088,880 VND

Tủ điện 24 modun 601113

Tủ điện 12 modun 601112
645,960 VND
645,960 VND

Tủ điện 12 modun 601112

Tủ điện 8 mô-đun 601111
456,600 VND
456,600 VND

Tủ điện 8 mô-đun 601111

Tủ điện 6 modun 601110
388,920 VND
388,920 VND

Tủ điện 6 modun 601110

Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 4P 100MA  402066-402068 -30%
1,125,960 VND
788,172 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 4P 100MA 25A/40A/63A AC

3 mẫu
Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 4P 300mA 402070-402072 -30%
1,125,960 VND
788,172 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 4P 300mA 25A/40A/63A AC

3 mẫu
Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 2P 300mA 402032-402034 -30%
894,300 VND
626,010 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 2P 300mA 25A/40A/63A AC

3 mẫu
Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 2P 100mA 402028-402030 -30%
864,600 VND
605,220 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 2P 100mA 25A/40A/63A AC

3 mẫu
Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 4P 6kA 419914-419923 -30%
720,720 VND
504,504 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 4P 6kA 6-63A

9 mẫu
Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 3P 6kA 419881-419890 -30%
211,500 VND
148,050 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 3P 6kA 6-63A

9 mẫu
Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 2P 6kA 419870-419879 -30%
283,800 VND
198,660 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 2P 6kA 6-63A

9 mẫu
Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 1P 6kA 419837-419846 -30%
122,760 VND
85,932 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 1P 6kA 6-63A

9 mẫu
Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 4P  30mA 402062-402064 -30%
1,125,960 VND
788,172 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 4P 30mA 25A/40A/63A AC

3 mẫu
Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 1P+N 6kA AC 30mA 410999-411006 -30%
1,500,000 VND
1,050,000 VND

Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 1P+N 6kA AC 30mA 6-40A

7 mẫu
Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 4P 6kA AC 30MA 411185-411192 -30%
5,214,000 VND
3,649,800 VND

Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 4P 6kA AC 30MA 10-63A

8 mẫu
Phím che 0.5 mô-đun 654342 -30%
11,400 VND
7,980 VND

Phím che 0.5 mô-đun 654342

Ổ cắm cạo râu tiêu chuẩn BS 61558, 115/230V - 20 VA - 50/60 Hz 617068 -30%
Công tắc thẻ 16A-230V (hộp vuông) 617012 -30%
896,900 VND
627,830 VND

Công tắc thẻ 16A-230V (hộp vuông) 617012

Mặt che 6 mô-đun 654366 -30%
37,800 VND
26,460 VND

Mặt che 6 mô-đun 654366

Mặt che 5 mô-đun 654365 -30%
37,800 VND
26,460 VND

Mặt che 5 mô-đun 654365

Mặt che 4 mô-đun 654364 -30%
37,800 VND
26,460 VND

Mặt che 4 mô-đun 654364

Mặt che + khung đỡ cho cầu dao an toàn 654367 -30%
19,000 VND
13,300 VND

Mặt che + khung đỡ cho cầu dao an toàn 654367

Mặt che cho MCB 1 cực 654354 -30%
19,000 VND
13,300 VND

Mặt che cho MCB 1 cực 654354