Legrand

Ống luồn tròn Heavy Duty-màu đen 656506 LH
24,800 VND
24,800 VND

Ống luồn tròn Heavy Duty-màu đen 16/20/25/32/40/50mm

6 mẫu
Phích Cắm Công Nghiệp IP66/67 32A 3P+E 555438 555438 LH
Changover Switch DCX-M 4P (40A-1600A) 431120-431133 -30%
2,589,000 VND
1,812,300 VND

Changover Switch DCX-M 4P (40A-1600A)

14 mẫu
Changover Switch DCX-M 3P (40A-1600A) 431100-431113 -30%
2,279,000 VND
1,595,300 VND

Changover Switch DCX-M 3P (40A-1600A)

14 mẫu
Chống sét lan truyền SPD T1+T2 12.5 kA 3P+N 412275 -30%
Chống sét lan truyền SPD T1+T2 12.5 kA 3P 412272 -30%
Chống sét lan truyền SPD T1+T2 25 kA 3P+N 412283 -30%
Chống sét lan truyền SPD T1+T2 25 kA 3P 412282 -30%
Chống sét lan truyền SPD T2 40KA 3P+N NR 412247 -30%
Chống sét lan truyền SPD T2 40KA 3P +SD 412242 -30%
Chống sét lan truyền SPD T2 40KA 1P+N NR 412246 -30%
Chống sét lan truyền SPD T2 40KA 1P+N NL 412244 -30%
Chống sét lan truyền SPD T1+T2 12,5KA 3P+N NR +SD 412277 -30%
Chống sét lan truyền SPD T1+T2 12,5KA 3P+N NL +SD 412275 -30%
Chống sét lan truyền SPD T1+T2 12,5KA 3P +SD 412272 -30%
Chống sét lan truyền SPD T1+T2 12,5KA 1P+N NR +SD 412276 -30%
Chống sét lan truyền SPD T1+T2 12,5KA 1P+N NL +SD 412274 -30%
Motor protection circuit breakers MPX 100H MMS MT 417370-417379 -30%
10 mẫu
Motor protection circuit breakers MPX 63H MMS MT 417360-417368 -30%
9 mẫu
Motor protection circuit breakers MPX 32MA MMS M 417340-417355 -30%
16 mẫu
Motor protection circuit breakers MPX 32H MMS MT 417320-417335 -30%
16 mẫu
Motor protection circuit breakers MPX 32S MMS MT 417300-417315 -30%
16 mẫu
Máy cắt không khí ACB MX3 6300 L DEBRO 4POLES 100kA - Withdrawable 028962 -30%
Máy cắt không khí ACB MX3 4000 L DRAW-OUT 4P 100kA - Withdrawable 028777-028778 -30%
2 mẫu
Máy cắt không khí ACB MX3 2500 L DRAW-OUT 4P 100kA - Withdrawable 028771-028776 -30%
6 mẫu
Máy cắt không khí ACB DMX3 6300 L DEBRO 3POLES 100kA - Withdrawable 028952-028953 -30%
2 mẫu
Máy cắt không khí ACB DMX3 4000 L DRAW-OUT 3P 100kA - Withdrawable 028767-028768 -30%
2 mẫu
Máy cắt không khí ACB DMX3 6300 L FIXE 4POLES 100kA - Fixed 028960-028961 -30%
2 mẫu
Máy cắt không khí ACB DMX3 4000 L FIX. 4POLES 100kA - Fixed 028677-028678 -30%
2 mẫu
Máy cắt không khí ACB DMX3 2500 L FIX. 4POLES 100kA - Fixed 028671-028676 -30%
6 mẫu
Máy cắt không khí ACB DMX3 6300 L FIXE 3POLES 100kA - Fixed 028950 -30%
Máy cắt không khí ACB DMX3 4000 L FIX. 3POLES 100kA - Fixed 028667-028668 -30%
2 mẫu
Máy cắt không khí ACB DMX3 2500 L FIX. 3POLES 100kA - Fixed 028661-028666 -30%
6 mẫu
Máy cắt không khí ACB DEX 3200 4P 65kA - Fixed 668077-668078 -30%
2 mẫu
Máy cắt không khí ACB DEX 2000 4P 65kA - Fixed 668046-668051 -30%
6 mẫu
Máy cắt không khí ACB DEX 3200 3P 65kA - Fixed 668067-668068 -30%
2 mẫu
Máy cắt không khí ACB DEX 2000 3P 65kA - Fixed 668026-668031 -30%
6 mẫu
Máy cắt không khí ACB DEX 1600 4P 50kA - Withdrawable 668100-668104 -30%
5 mẫu
Máy cắt không khí ACB DEX 1600 3P 50kA - Withdrawable 668090-668094 -30%
5 mẫu