Thiết bị Đóng cắt LS

Auxiliary switch ABS1003b-1204b ABS1003b-1204b -25%
450,000 VND
337,500 VND

Auxiliary switch ABS1003b-1204b

Auxiliary switch ABN/S400~800AF ABN/S400~800AF -25%
420,000 VND
315,000 VND

Auxiliary switch ABN/S400~800AF

Under vol. trip ABS1003b-1204b ABS1003b-1204b -25%
1,100,000 VND
825,000 VND

Under vol. trip ABS1003b-1204b

Under vol. trip LS ABN/S400~800AF ABN/S400~800AF -25%
970,000 VND
727,500 VND

Under vol. trip LS ABN/S400~800AF

Under vol. trip LS ABN/S50~250AF ABN/S50~250AF -25%
900,000 VND
675,000 VND

Under vol. trip LS ABN/S50~250AF

Shunt trip TS1000~1600 TS1000~1600 -25%
920,000 VND
690,000 VND

Shunt trip TS1000~1600

Shunt trip LS ABS1003b-1204b ABS1003b-1204b -25%
900,000 VND
675,000 VND

Shunt trip LS ABS1003b-1204b

Shunt trip LS ABN/S400~800AF ABN/S400~800AF -25%
850,000 VND
637,500 VND

Shunt trip LS ABN/S400~800AF

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 1600A 50KA TS1600N 4P -25%
56,000,000 VND
42,000,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 1600A 50KA TS1600N 4P

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 1250A 50KA TS1250N 4P -25%
50,000,000 VND
37,500,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 1250A 50KA TS1250N 4P

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 1000A 50KA TS1000N 4P -25%
47,000,000 VND
35,250,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 1000A 50KA TS1000N 4P

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 1200A 65KA ABS1204b -25%
28,500,000 VND
21,375,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 1200A 65KA ABS1204b

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 1000A 65KA ABS1004b -25%
26,500,000 VND
19,875,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 1000A 65KA ABS1004b

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 500A 75KA ABS804c -25%
14,300,000 VND
10,725,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 500A 75KA

3 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 250A 65KA ABS404c -25%
6,500,000 VND
4,875,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 250A 65KA

4 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 150A 42KA ABS204c -25%
2,800,000 VND
2,100,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 150A 42KA

5 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 20A 42KA ABS104c -25%
1,650,000 VND
1,237,500 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 20A 42KA

8 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 500A 45KA ABN804c -25%
10,800,000 VND
8,100,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 500A 45KA

4 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 250A 42KA ABN404c -25%
5,730,000 VND
4,297,500 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 250A 42KA

4 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 125A 30KA ABN204c -25%
2,375,000 VND
1,781,250 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 125A 30KA

6 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 15A 22KA ABN104c -25%
1,270,000 VND
952,500 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 15A 22KA

8 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện MCCB 3P 1000A 65KA ABS1003b -25%
23,200,000 VND
17,400,000 VND

Thiết bị đóng cắt chống rò điện MCCB 3P 1000A 65KA ABS1003b

Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 500A 75KA ABS803c -25%
11,500,000 VND
8,625,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 500A 75KA

4 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 250A 65KA ABS403c -25%
5,150,000 VND
3,862,500 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 250A 65KA

4 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 125A 42KA ABS203c -25%
2,340,000 VND
1,755,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 125A 42KA

6 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 15A 42KA ABS103c -25%
1,395,000 VND
1,046,250 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 15A 42KA

9 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 15A 22KA ABS53c -25%
865,000 VND
648,750 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 15A 22KA

5 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 5A 14KA ABS33c -25%
760,000 VND
570,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 5A 14KA

2 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 500A 45KA ABN803c -25%
9,300,000 VND
6,975,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 500A 45KA

4 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 250A 42KA ABN403c -25%
4,720,000 VND
3,540,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 250A 42KA

4 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 100A 30KA ABN203c -25%
1,880,000 VND
1,410,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 100A 30KA

7 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 22KA ABN103c -25%
990,000 VND
742,500 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 22KA

8 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 60A 18KA ABN63c -25%
870,000 VND
652,500 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 60A 18KA ABN63c

Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 15A 18KA ABN53c -25%
745,000 VND
558,750 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 15A 18KA 15/20/30/40/50A

5 mẫu
MCCB 2P 50A 85KA ABS102c -25%
1,195,000 VND
896,250 VND

MCCB 2P 50A 85KA

4 mẫu
MCCB 2P 10 ~ 30A 25KA ABS32c -25%
650,000 VND
487,500 VND

MCCB 2P 10 ~ 30A 25KA ABS32c

MCCB 2P 250A 50KA ABN402c -25%
3,890,000 VND
2,917,500 VND

MCCB 2P 250A 50KA

4 mẫu
MCCB 2P 125A 65KA ABN202c -25%
1,580,000 VND
1,185,000 VND

MCCB 2P 125A 65KA

6 mẫu
MCCB 2P 15A 35kA ABN102c -25%
858,000 VND
643,500 VND

MCCB 2P 15A 35kA 15/20/30/40/50/60/75/100A

8 mẫu
MCCB 2P 60A 30KA ABN62c -25%
755,000 VND
566,250 VND

MCCB 2P 60A 30KA ABN62c

Thương hiệu Thiết bị Đóng cắt

Thiết bị Đóng cắt Roman Thiết bị Đóng cắt DongA Electric Thiết bị Đóng cắt Atelec Thiết bị Đóng cắt Honeywell Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi Thiết bị Đóng cắt LS Thiết bị Đóng cắt Legrand Thiết bị Đóng cắt MPE Thiết bị Đóng cắt Nanoco Thiết bị Đóng cắt Sino Vanlock Thiết bị Đóng cắt Panasonic Thiết bị Đóng cắt Schneider
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Thiết bị Đóng cắt