Thiết bị đóng cắt LS

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 5000A 100KA (loại FIXED) AS-50F4-50H 25%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 350A 37KA EBN404c 25%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 20A 37KA EBS104c 25%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 40A 18KA EBN104c 25%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 350A 37KA EBN403c 25%
Cầu dao chống rò RCCB 2P 25A RKN 2P 25%
510,000 VND
382,500 VND

Cầu dao chống rò RCCB 2P 25A RKN 2P

Thiết bị đóng cắt chống rò điện MCCB 2P 15A 1.5KA BS32c W/C 25%
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 6a 10KA BKN-b 2P 25%
225,000 VND
168,750 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 6a 10KA BKN-b 2P 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 63A 6KA BKN 2P 25%
154,000 VND
115,500 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 63A 6KA BKN 2P

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 10A 6KA BKN 2P 25%
151,000 VND
113,250 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 10A 6KA BKN 2P

Thiết bị đóng cắt chống rò điện MCCB 3P 80A 25KA loại chỉnh dòng (0.8~1) x In max ABS103G
Thiết bị đóng cắt chống rò điện MCCB 4P 250A 42KA ABN404c 25%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện MCCB 4P 125A 30KA ABN204c 25%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện MCCB 3P 5A 14KA ABS33c 25%
Thiết bị cắt mạch Insolator 4P 100A BKD 4P
315,000 VND
315,000 VND

Thiết bị cắt mạch Insolator 4P 100A BKD 4P

Thiết bị cắt mạch Insolator 4P 80A BKD 4P
315,000 VND
315,000 VND

Thiết bị cắt mạch Insolator 4P 80A BKD 4P

Thiết bị cắt mạch Insolator 4P 63A BKD 4P
315,000 VND
315,000 VND

Thiết bị cắt mạch Insolator 4P 63A BKD 4P

Thiết bị cắt mạch Insolator 4P 50A BKD 4P
315,000 VND
315,000 VND

Thiết bị cắt mạch Insolator 4P 50A BKD 4P

Thiết bị cắt mạch Insolator 4P 40A BKD 4P
315,000 VND
315,000 VND

Thiết bị cắt mạch Insolator 4P 40A BKD 4P

Thiết bị cắt mạch Insolator 3P 100A BKD 3P
225,000 VND
225,000 VND

Thiết bị cắt mạch Insolator 3P 100A BKD 3P

Thiết bị cắt mạch Insolator 3P 80A BKD 3P
225,000 VND
225,000 VND

Thiết bị cắt mạch Insolator 3P 80A BKD 3P

Thiết bị cắt mạch Insolator 3P 63A BKD 3P
225,000 VND
225,000 VND

Thiết bị cắt mạch Insolator 3P 63A BKD 3P

Thiết bị cắt mạch Insolator 3P 50A BKD 3P
225,000 VND
225,000 VND

Thiết bị cắt mạch Insolator 3P 50A BKD 3P

Thiết bị cắt mạch Insolator 3P 40A BKD 3P
225,000 VND
225,000 VND

Thiết bị cắt mạch Insolator 3P 40A BKD 3P

Thiết bị cắt mạch Insolator 2P 100A BKD 2P
140,000 VND
140,000 VND

Thiết bị cắt mạch Insolator 2P 100A BKD 2P

Thiết bị cắt mạch Insolator 2P 80A BKD 2P
140,000 VND
140,000 VND

Thiết bị cắt mạch Insolator 2P 80A BKD 2P

Thiết bị cắt mạch Insolator 2P 63A BKD 2P
140,000 VND
140,000 VND

Thiết bị cắt mạch Insolator 2P 63A BKD 2P

Thiết bị cắt mạch Insolator 2P 50A BKD 2P
140,000 VND
140,000 VND

Thiết bị cắt mạch Insolator 2P 50A BKD 2P

Thiết bị cắt mạch Insolator 2P 40A BKD 2P
140,000 VND
140,000 VND

Thiết bị cắt mạch Insolator 2P 40A BKD 2P

Thiết bị cắt mạch Insolator 1P 40A BKD 1P
69,000 VND
69,000 VND

Thiết bị cắt mạch Insolator 1P 40A BKD 1P

1 đến 32 trong 377 sản phẩm

Thiết bị đóng cắt các hãng khác

Thiết bị đóng cắt ABB Thiết bị đóng cắt Honeywell Thiết bị đóng cắt LS Thiết bị đóng cắt Sino Vanlock Thiết bị đóng cắt Mitsubishi Thiết bị đóng cắt Legrand Thiết bị đóng cắt Panasonic Thiết bị đóng cắt Schneider Thiết bị đóng cắt MPE