Thiết bị điện LS

MCCB 2P 50A 85KA ABS102c -25%
1,195,000 VND
896,250 VND

MCCB 2P 50A 85KA

4 mẫu
MCCB 2P 10 ~ 30A 25KA ABS32c -25%
650,000 VND
487,500 VND

MCCB 2P 10 ~ 30A 25KA ABS32c

MCCB 2P 250A 50KA ABN402c -25%
4,000,000 VND
3,000,000 VND

MCCB 2P 250A 50KA

4 mẫu
MCCB 2P 125A 65KA ABN202c -25%
1,625,000 VND
1,218,750 VND

MCCB 2P 125A 65KA

6 mẫu
MCCB 2P 15A 35kA ABN102c -25%
885,000 VND
663,750 VND

MCCB 2P 15A 35kA 15/20/30/40/50/60/75/100A

8 mẫu
MCCB 2P 60A 30KA ABN62c -25%
778,000 VND
583,500 VND

MCCB 2P 60A 30KA ABN62c

MCCB 2P 15A 30KA ABN52c -25%
657,000 VND
492,750 VND

MCCB 2P 15A 30KA

5 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 125A 42KA ABS203c -25%
6 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 15A 42KA ABS103c -25%
9 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 15A 22KA ABS53c -25%
5 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 5A 14KA ABS33c -25%
2 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 1200A 65KA ABS1204b -25%
Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 1000A 65KA ABS1004b -25%
Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 500A 75KA ABS804c -25%
14,300,000 VND
10,725,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 500A 75KA

3 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 250A 65KA ABS404c -25%
4 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 150A 42KA ABS204c -25%
5 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 20A 42KA ABS104c -25%
8 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 500A 45KA ABN804c -25%
4 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 250A 42KA ABN404c -25%
4 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 125A 30KA ABN204c -25%
6 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 15A 22KA ABN104c -25%
8 mẫu
Thiết bị đóng cắt chống rò điện MCCB 3P 1000A 65KA ABS1003b -25%
Auxiliary switch ABS1003b-1204b ABS1003b-1204b -25%
450,000 VND
337,500 VND

Auxiliary switch ABS1003b-1204b

Auxiliary switch ABN/S400~800AF ABN/S400~800AF -25%
420,000 VND
315,000 VND

Auxiliary switch ABN/S400~800AF

Under vol. trip ABS1003b-1204b ABS1003b-1204b -25%
1,100,000 VND
825,000 VND

Under vol. trip ABS1003b-1204b

Under vol. trip LS ABN/S400~800AF ABN/S400~800AF -25%
970,000 VND
727,500 VND

Under vol. trip LS ABN/S400~800AF

Under vol. trip LS ABN/S50~250AF ABN/S50~250AF -25%
900,000 VND
675,000 VND

Under vol. trip LS ABN/S50~250AF

Shunt trip TS1000~1600 TS1000~1600 -25%
920,000 VND
690,000 VND

Shunt trip TS1000~1600

Shunt trip LS ABS1003b-1204b ABS1003b-1204b -25%
900,000 VND
675,000 VND

Shunt trip LS ABS1003b-1204b

Shunt trip LS ABN/S400~800AF ABN/S400~800AF -25%
850,000 VND
637,500 VND

Shunt trip LS ABN/S400~800AF

Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 22KA ABN103c -25%
8 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 60A 18KA ABN63c -25%
Busbar ABN/S803c (500A) ABN/S803c (500A) -25%
750,000 VND
562,500 VND

Busbar ABN/S803c (500A)

Busbar ABN/S803c (600A) ABN/S803c (600A) -25%
750,000 VND
562,500 VND

Busbar ABN/S803c (600A)

Busbar ABN/S803c (800A) ABN/S803c (800A) -25%
750,000 VND
562,500 VND

Busbar ABN/S803c (800A)

Tấm chắn pha ABN52~103c IB-13 -25%
Tấm chắn pha cho ABS103c~ABN/S203c IB-23 -25%
Busbar for ABN/S803c Busbar for ABN/S803c -25%
950,000 VND
712,500 VND

Busbar for ABN/S803c

MCCB 2P 30 ~ 50A 35KA ABS52c -25%
710,000 VND
532,500 VND

MCCB 2P 30 ~ 50A 35KA ABS52c

MCCB 2P 125A 85KA ABS202c -25%
1,755,000 VND
1,316,250 VND

MCCB 2P 125A 85KA 125/150/175/200/225/250A

6 mẫu