Phụ kiện MCCB, ELCB Mitsubishi

Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi

Tay vặn xoay kiểu F cho MCCB và ELCB F-4S LN-DF -68%
9 mẫu
Motor nạp vận hành điện cho MCCB MDSAD240 -68%
30,478,000 VND
9,752,960 VND

Motor nạp vận hành điện cho MCCB

8 mẫu
Tay vặn xoay kiểu V cho MCCB và ELCB -68%
9 mẫu
Liên động cơ khí cho MCCB 2P/3P/4P MI -68%
3,780,000 VND
1,209,600 VND

Liên động cơ khí cho MCCB 2P/3P/4P

12 mẫu
Relay thấp áp cho MCCB và ELCB Mitsubishi -68%
13 mẫu
Tiếp điểm phụ cho 4P-PHẢI, NF1000,1250,1600SEW AX-10SWRF1AX -68%
Tiếp điểm cảnh báo AL kiểu đấu dây flying lead AL-05SVLS -68%
Tiếp điểm cảnh báo AL kiểu đấu dây flying lead AL-05SVRS -68%
Tiếp điểm cảnh báo AL kiểu đấu dây flying lead AL-05SV -68%
Tiếp điểm phụ AX kiểu đấu dây flying lead AX-4SW -68%
Tiếp điểm cảnh báo AL kiểu đấu dây flying lead AL-4SWL -68%
Tiếp điểm phụ AX kiểu đấu dây flying lead AX-10SWRFS -68%
Tiếp điểm phụ kiểu đấu dây flying lead AX-10SWR -68%
Tiếp điểm phụ kiểu đấu dây flying lead AX-10SWL -68%
Tiếp điểm phụ kiểu đấu dây flying lead AX-05SVLS -68%
Tiếp điểm phụ kiểu đấu dây flying lead AX-05SVRS -68%
Tiếp điểm phụ kiểu đấu dây flying lead AX-05SV -68%
Shunt trip 200-240VAC SHTA240-10SWRF -68%
5,698,000 VND
1,823,360 VND

Shunt trip 200-240VAC SHTA240-10SWRF

Shunt trip 200-240VAC SHTA240-10SWR -68%
4,090,000 VND
1,308,800 VND

Shunt trip 200-240VAC SHTA240-10SWR

Shunt trip 100-415VAC SHT-4SW -68%
2,035,000 VND
651,200 VND

Shunt trip 100-415VAC SHT-4SW

Shunt trip 380-550VAC lắp trái SHTA550-05SVL -68%
Shunt trip 380-550VAC lắp phải SHTA550-05SVR -68%
Shunt trip 100-240VAC lắp trái SHTA240-05SVL -68%
Shunt trip 100-240VAC lắp phải SHTA240-05SVR -68%
Rơ le bảo vệ dòng rò  NV-ZBA100.200V30mA -68%
  • 1-28/28

Thương hiệu Thiết bị Đóng cắt

Thiết bị Đóng cắt Roman Thiết bị Đóng cắt DongA Electric Thiết bị Đóng cắt Honeywell Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi Thiết bị Đóng cắt LS Thiết bị Đóng cắt Legrand Thiết bị Đóng cắt MPE Thiết bị Đóng cắt Nanoco Thiết bị Đóng cắt Sino Vanlock Thiết bị Đóng cắt Panasonic Thiết bị Đóng cắt Schneider
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Thiết bị Đóng cắt