MCCB - Dòng MDU Mitsubishi

Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi

MCCB 4P có bộ hiển thị đo lường BREAKER-MOUNTING MDU(NO-TRANSMISSION) MDU-NF 4P BR -50%
8 mẫu
MCCB 3P có bộ hiển thị đo lường BREAKER-MOUNTING MDU(NO-TRANSMISSION) MDU-NF 3P BR -50%
8 mẫu
MCCB 4P có bộ hiển thị đo lường PANEL-MOUNTING MDU(NO-TRANSMISSION) MDU-NF 4P PM -50%
8 mẫu
MCCB 3P có bộ hiển thị đo lường PANEL-MOUNTING MDU(NO-TRANSMISSION) MDU-NF 3P PM -50%
8 mẫu
MCCB 4P có bộ hiển thị đo lường EXTERNAL-MOUNTING MDU(NO-TRANSMISSION) MDU-NF 4P EX -50%
8 mẫu
MCCB 3P có bộ hiển thị đo lường EXTERNAL-MOUNTING MDU(NO-TRANSMISSION) MDU-NF 3P EX -50%
8 mẫu
MCCB 4P có bộ hiển thị đo lường MDU-NF PANNEL-MOUNTING MDU(CCLINK) -50%
8 mẫu
MCCB 3P có bộ hiển thị đo lường MDU-NF PANNEL-MOUNTING MDU(CCLINK) MDU-NF 3P PM CC -50%
8 mẫu
MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF BREAKER-MOUNTING MDU(PULSE) MDU-NF 3P BR PU -50%
8 mẫu
MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 4P PM PU MDU-NF 4P PU PM -50%
105,129,000 VND
52,564,500 VND

MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 4P PM PU 36kA-70kA

8 mẫu
MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 3P PM PU MDU-NF 3P PU PM -50%
105,129,000 VND
52,564,500 VND

MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 3P PM PU 36kA-70kA

7 mẫu
MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 4P EX PU MDU-NF 4P EX PU -50%
74,412,000 VND
37,206,000 VND

MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 4P EX PU 36kA-70kA

8 mẫu
MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 3P EX PU MDU-NF 3P EX PU -50%
65,655,000 VND
32,827,500 VND

MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 3P EX PU 36kA-70kA

8 mẫu
MCCB 4P có bộ hiển thị đo lường MDU-NF EXTERNAL-MOUNTING MDU(CCLINK) MDU-NF 4P EX CC -50%
7 mẫu
MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 4P PM MB MDU-NF 4P PM MB -50%
101,573,000 VND
50,786,500 VND

MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 4P PM MB 36kA-70kA

8 mẫu
MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 3P PM MB MDU-NF 3P PM MB -50%
92,188,000 VND
46,094,000 VND

MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 3P PM MB 36kA-70kA

8 mẫu
MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 4P EX MB MDU-NF 4P EX MB -50%
76,667,000 VND
38,333,500 VND

MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 4P EX MB 36kA-70kA

8 mẫu
MCCB 4P có bộ hiển thị đo lường MDU-NF BREAKER-MOUNTING MDU(PULSE) -50%
8 mẫu
MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 3P EX MB MDU-NF 3P EX MB -50%
78,008,000 VND
39,004,000 VND

MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 3P EX MB 36kA-70kA

8 mẫu
  • 1-20/20

Thương hiệu Thiết bị Đóng cắt

Thiết bị Đóng cắt Roman Thiết bị Đóng cắt DongA Electric Thiết bị Đóng cắt Honeywell Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi Thiết bị Đóng cắt LS Thiết bị Đóng cắt Legrand Thiết bị Đóng cắt MPE Thiết bị Đóng cắt Nanoco Thiết bị Đóng cắt Sino Vanlock Thiết bị Đóng cắt Panasonic Thiết bị Đóng cắt Schneider
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Thiết bị Đóng cắt