Phụ kiện MCB Mitsubishi

Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi

Shunt trip DC24-48V cho BH-D6S/BH-D10 SHTA048-05DLS -55%
Tiếp điểm phụ 2AX cho BH-D6S/BH-D10 AX2-05DLS -55%
Tiếp điểm phụ & cảnh báo 1AX1AL cho BH-D6S/BH-D10 ALAX-05DLS -55%
Tiếp điểm phụ AX cho BH-D6S/BH-D10 AX-05DLS -55%
Tiếp điểm cảnh báo AL cho BH-D6S/BH-D10 AL-05DLS -55%
Shunt trip AC110-400V cho BH-D6S/BH-D10 SHTA400-05DLS -55%
  • 1-6/6

Thương hiệu Thiết bị Đóng cắt

Thiết bị Đóng cắt Roman Thiết bị Đóng cắt DongA Electric Thiết bị Đóng cắt Honeywell Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi Thiết bị Đóng cắt LS Thiết bị Đóng cắt Legrand Thiết bị Đóng cắt MPE Thiết bị Đóng cắt Nanoco Thiết bị Đóng cắt Sino Vanlock Thiết bị Đóng cắt Panasonic Thiết bị Đóng cắt Schneider
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Thiết bị Đóng cắt