MCCB loại dòng cắt cao H/L Series Mitsubishi

Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi

MCCB 3P 50kA NF125-HV-3P -62%
5,769,000 VND
2,192,220 VND

MCCB 3P 50kA

13 mẫu
MCCB 3P 10kA NF63-HV-3P -62%
1,835,000 VND
697,300 VND

MCCB 3P 10kA 10/16/20/25/32/40/50/63A

11 mẫu
MCCB 2P chỉnh dòng 100kA NF250-HGV-2P -62%
11,078,000 VND
4,209,640 VND

MCCB 2P chỉnh dòng 100kA

3 mẫu
MCCB 2P 100kA NF250-HV 2P -62%
7,098,000 VND
2,697,240 VND

MCCB 2P 100kA

7 mẫu
MCCB 2P 125-160A 100kA NF160-HGV -62%
8,525,000 VND
3,239,500 VND

MCCB 2P 125-160A 100kA NF160-HGV

Thiết bị đóng cắt chống rò điện MCCB 2P 125A 100kA NF160-HW-2125 -62%
6 mẫu
MCCB 2P chỉnh dòng 100kA NF125-HGV 2P -62%
6,557,000 VND
2,491,660 VND

MCCB 2P chỉnh dòng 100kA

9 mẫu
MCCB 2P 100kA NF125-HV 2P -62%
4,196,000 VND
1,594,480 VND

MCCB 2P 100kA

11 mẫu
MCCB 2P 25kA NF63-HV 2P -62%
1,353,000 VND
514,140 VND

MCCB 2P 25kA

12 mẫu
MCCB NF250-LGV 4P chỉnh dòng 50kA NF250-LGV 4P -62%
17,776,000 VND
6,754,880 VND

MCCB NF250-LGV 4P chỉnh dòng 50kA

3 mẫu
NF250-LGV MCCB 3P chỉnh dòng 50kA NF250-LGV 3P -62%
14,663,000 VND
5,571,940 VND

NF250-LGV MCCB 3P chỉnh dòng 50kA

3 mẫu
MCCB 4P 125-160A 50kA NF160-LGV -62%
15,224,000 VND
5,785,120 VND

MCCB 4P 125-160A 50kA NF160-LGV

MCCB 3P 125-160A 50kA NF160-LGV -62%
13,600,000 VND
5,168,000 VND

MCCB 3P 125-160A 50kA NF160-LGV

MCCB 3P chỉnh dòng 50kA NF125-LGV 3P -62%
12,479,000 VND
4,742,020 VND

MCCB 3P chỉnh dòng 50kA

9 mẫu
NF160-LGV MCCB 2P 125-160A 90kA NF160-LGV -62%
7,098,000 VND
2,697,240 VND

NF160-LGV MCCB 2P 125-160A 90kA

MCCB 2P chỉnh dòng 90kA NF250-LGV 2P -62%
9,231,000 VND
3,507,780 VND

MCCB 2P chỉnh dòng 90kA

3 mẫu
MCCB 4P chỉnh dòng 50kA NF125-LGV 4P -62%
17,776,000 VND
6,754,880 VND

MCCB 4P chỉnh dòng 50kA

9 mẫu
MCCB 2P chỉnh dòng 90kA NF125-LGV 2P -62%
5,690,000 VND
2,162,200 VND

MCCB 2P chỉnh dòng 90kA

9 mẫu
MCCB 4P chỉnh dòng 400-800A 70kA NF800-HEW -62%
MCCB 4P chỉnh dòng 300-630A 70kA NF630-HEW -62%
MCCB 4P chỉnh dòng 200-400A 70kA NF400-HEW 4P -62%
MCCB 4P 125-250A 75kA NF250-HEV 4P -62%
42,173,000 VND
16,025,740 VND

MCCB 4P 125-250A 75kA

2 mẫu
MCCB 4P chỉnh dòng 75kA NF250-HGV -62%
21,957,000 VND
8,343,660 VND

MCCB 4P chỉnh dòng 75kA

3 mẫu
MCCB 4P 75kA NF250-HV 4P -62%
16,157,000 VND
6,139,660 VND

MCCB 4P 75kA

7 mẫu
MCCB 4P 125-160A 75kA NF160-HGV -62%
18,761,000 VND
7,129,180 VND

MCCB 4P 125-160A 75kA NF160-HGV

Thiết bị đóng cắt chống rò điện MCCB 4P 125A 50kA NF160-HW-4125 -62%
3 mẫu
MCCB 4P chỉnh dòng 75kA NF125-HEV 4P -62%
37,647,000 VND
14,305,860 VND

MCCB 4P chỉnh dòng 75kA

3 mẫu
MCCB 4P chỉnh dòng 75kA NF125-HGV -62%
17,596,000 VND
6,686,480 VND

MCCB 4P chỉnh dòng 75kA

9 mẫu
MCCB 4P 50kA NF125-HV-4P -62%
7,980,000 VND
3,032,400 VND

MCCB 4P 50kA

13 mẫu
MCCB 4P 10kA NF63-HV-4P -62%
2,365,000 VND
898,700 VND

MCCB 4P 10kA 10/16/20/25/32/40/50/63A

11 mẫu
MCCB 3P chỉnh dòng 400-800A 70kA NF800-HEW -62%
MCCB 3P chỉnh dòng 300-630A 70kA NF630-HEW -62%
MCCB 3P chỉnh dòng 200-400A 70kA NF400-HEW -62%
MCCB 3P chỉnh dòng 75kA NF250-HEV 3P -62%
25,122,000 VND
9,546,360 VND

MCCB 3P chỉnh dòng 75kA

2 mẫu
MCCB 3P chỉnh dòng 75kA NF250-HGV 3P -62%
16,059,000 VND
6,102,420 VND

MCCB 3P chỉnh dòng 75kA

3 mẫu
MCCB 3P 75kA NF250-HV-3P -62%
7,098,000 VND
2,697,240 VND

MCCB 3P 75kA

7 mẫu
MCCB 3P 125-160A 75kA NF160-HGV -62%
15,333,000 VND
5,826,540 VND

MCCB 3P 125-160A 75kA NF160-HGV

MCCB 3P chỉnh dòng 75kA NF125-HEV 3P -62%
23,573,000 VND
8,957,740 VND

MCCB 3P chỉnh dòng 75kA

3 mẫu

Thương hiệu Thiết bị Đóng cắt

Thiết bị Đóng cắt Roman Thiết bị Đóng cắt DongA Electric Thiết bị Đóng cắt Honeywell Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi Thiết bị Đóng cắt LS Thiết bị Đóng cắt Legrand Thiết bị Đóng cắt MPE Thiết bị Đóng cắt Nanoco Thiết bị Đóng cắt Sino Vanlock Thiết bị Đóng cắt Panasonic Thiết bị Đóng cắt Schneider
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Thiết bị Đóng cắt