Công tắc tơ trung thế dạng chân không VZ-E Series Mitsubishi

Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi

Fuse link for VCS CLS-R 7.2kV CLR-S 7.2kV -50%
17,959,000 VND
8,979,500 VND

Fuse link for VCS CLS-R 7.2kV

7 mẫu
Fuse link for VCS CLS-R 3.6kV CLR-S 3.6kV -50%
13,035,000 VND
6,517,500 VND

Fuse link for VCS CLS-R 3.6kV

7 mẫu
CLosing coil AC100V dùng cho Electrical hold type CLosing coil AC100V dùng cho Electrical hold type -50%
2 mẫu
VST (1 unit) VST (1 unit) -50%
105,006,000 VND
52,503,000 VND

VST (1 unit)

2 mẫu
Extension rail Extension rail -50%
39,794,000 VND
19,897,000 VND

Extension rail

Position Switch 1C Position Switch 1C -50%
23,053,000 VND
11,526,500 VND

Position Switch 1C

2 mẫu
Fuse link for VCS CL-LB 7.2kV CL-LB 7.2kV -50%
4,094,000 VND
2,047,000 VND

Fuse link for VCS CL-LB 7.2kV

14 mẫu
VT 2set(3.6/7.2kV common use) VT 2set -50%
119,982,000 VND
59,991,000 VND

VT 2set(3.6/7.2kV common use)

2 mẫu
VT 1set(3.6/7.2kV common use) VT 1set -50%
64,424,000 VND
32,212,000 VND

VT 1set(3.6/7.2kV common use)

2 mẫu
Công tắc tơ trung thế dạng chân không Caste fixed-type 3.6kV 400A VZ4-GE-E -50%
4 mẫu
Fuse link for VCS CL-LB 3.6kV CL-LB 3.6kV -50%
4,094,000 VND
2,047,000 VND

Fuse link for VCS CL-LB 3.6kV

14 mẫu
Công tắc tơ trung thế dạng chân không Caste 3.6/7.2kV 200A VZ2-GE-E -50%
Công tắc tơ trung thế dạng chân không Bushing 3.6/7.2kV 200A VZ2-DE-E -50%
3 mẫu
Vacuume checker V-1C (AC100/110/120V) -50%
508,294,000 VND
254,147,000 VND

Vacuume checker

2 mẫu
CR Suppresssor CR-6 CR Suppresssor CR-6 -50%
172,976,000 VND
86,488,000 VND

CR Suppresssor CR-6

Công tắc tơ trung thế dạng chân không drawout-type common use 200A VZ2-CL-E -50%
6 mẫu
Công tắc tơ trung thế dạng chân không standard 200A VZ2-CE-E -50%
3 mẫu
Công tắc tơ trung thế dạng chân không VZ-E Series bushing drawout-type VZ2-FE-E -50%
3 mẫu
CR Suppresssor CR Suppresssor CR-3 -50%
161,947,000 VND
80,973,500 VND

CR Suppresssor CR Suppresssor CR-3

Lifter Lifter F-2C -50%
478,741,000 VND
239,370,500 VND

Lifter Lifter F-2C

Công tắc tơ trung thế dạng chân không VZ-E Series Standard drawout-type VZ2-EE-E -50%
3 mẫu
Capacitor tripping device ( CTD) CTD AC100/110V -50%
19,482,000 VND
9,741,000 VND

Capacitor tripping device ( CTD)

2 mẫu
Test wiring Test wiring -50%
32,312,000 VND
16,156,000 VND

Test wiring

Công tắc tơ trung thế dạng chân không VZ-E Series Fixed type VZ2-PE-E -50%
3 mẫu
Panel side wiring Panel side wiring -50%
16,865,000 VND
8,432,500 VND

Panel side wiring

Control Board 1PC Control Board 1PC -50%
23,247,000 VND
11,623,500 VND

Control Board 1PC

Auxiliary switch 1PC for Mechanical latch-type Auxiliary switch 1PC for Mechanical latch-type -50%
Auxiliary switch 1PC for Electrical hold-type Auxiliary switch 1PC for Electrical hold-type -50%
Tripping coil AC100V dùng cho Electrical latch-type Tripping coil AC100V dùng cho Electrical latch-type -50%
2 mẫu
  • 1-29/29

Thương hiệu Thiết bị Đóng cắt

Thiết bị Đóng cắt Roman Thiết bị Đóng cắt DongA Electric Thiết bị Đóng cắt Honeywell Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi Thiết bị Đóng cắt LS Thiết bị Đóng cắt Legrand Thiết bị Đóng cắt MPE Thiết bị Đóng cắt Nanoco Thiết bị Đóng cắt Sino Vanlock Thiết bị Đóng cắt Panasonic Thiết bị Đóng cắt Schneider
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Thiết bị Đóng cắt