Máy cắt chân không VP-R Series Mitsubishi

Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi

Máy cắt chân không Economic 24kV VCB type 630A, 1250A 20-VPR-16D
2 mẫu
Máy cắt chân không Economic 3-VPR-20DG 630A, 1250A 3-VPR-20DG
4 mẫu
Máy cắt chân không Economic 3-VPR-20D 630A, 1250A 3-VPR-20D
4 mẫu
leadwire 3m for secondary connector code B leadwire 3m for secondary connector code B -50%
leadwire 3m for secondary connector code A leadwire 3m for secondary connector code A -50%
Optional terminal Optional terminal -50%
82,853,000 VND
41,426,500 VND

Optional terminal

4 mẫu
short-circuit capacity earthing short-circuit capacity earthing -50%
82,853,000 VND
41,426,500 VND

short-circuit capacity earthing

Shutter padlock device Shutter padlock device -50%
10,276,000 VND
5,138,000 VND

Shutter padlock device

Capacitor tripping device Capacitor tripping device -50%
18,276,000 VND
9,138,000 VND

Capacitor tripping device

2 mẫu
Draw-out Mechanism padlock device Draw-out Mechanism padlock device -50%
7,188,000 VND
3,594,000 VND

Draw-out Mechanism padlock device

Additional shunt tripping coil Additional shunt tripping coil -50%
45,094,000 VND
22,547,000 VND

Additional shunt tripping coil

Additional AX switch Additional AX switch -50%
86,306,000 VND
43,153,000 VND

Additional AX switch

Tripping coil disconection monitoring Tripping coil disconection monitoring -50%
29,753,000 VND
14,876,500 VND

Tripping coil disconection monitoring

Mechanical locking device Mechanical locking device -50%
20,512,000 VND
10,256,000 VND

Mechanical locking device

Closing spring charged indication switch Closing spring charged indication switch -50%
10,276,000 VND
5,138,000 VND

Closing spring charged indication switch

AX switch for microcurrent AX switch for microcurrent -50%
18,482,000 VND
9,241,000 VND

AX switch for microcurrent

Secondary connector code B (With interlock) Secondary connector code B (With interlock) -50%
41,029,000 VND
20,514,500 VND

Secondary connector code B (With interlock)

Position Switch Position Switch -50%
45,094,000 VND
22,547,000 VND

Position Switch

2 mẫu
Lifring Adapter lifting Adapter -50%
10,276,000 VND
5,138,000 VND

Lifring Adapter lifting Adapter

Draw-in/out handle Draw-in/out handle
Manual charging handle Manual charging handle -50%
4,100,000 VND
2,050,000 VND

Manual charging handle

  • 1-36/36

Thương hiệu Thiết bị Đóng cắt

Thiết bị Đóng cắt Roman Thiết bị Đóng cắt DongA Electric Thiết bị Đóng cắt Honeywell Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi Thiết bị Đóng cắt LS Thiết bị Đóng cắt Legrand Thiết bị Đóng cắt MPE Thiết bị Đóng cắt Nanoco Thiết bị Đóng cắt Sino Vanlock Thiết bị Đóng cắt Panasonic Thiết bị Đóng cắt Schneider
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Thiết bị Đóng cắt