EMDX3 Legrand

Thiết bị Đóng cắt Legrand

PEMDX3 electrical energy meters Counter 63a tri 4mod mid rs485 4683 -30%
EMDX3 electrical energy meters Counter 32a mono 1mod pulse 4670 -30%
2,110,000 VND
1,477,000 VND

EMDX3 electrical energy meters Counter 32a mono 1mod pulse 4670

EMDX3 electrical energy meters Lexic single-phase power meter 4672 -30%
4,365,000 VND
3,055,500 VND

EMDX3 electrical energy meters Lexic single-phase power meter 4672

EMDX3 electrical energy meters lexic single-phase power meter 4673 -30%
7,466,000 VND
5,226,200 VND

EMDX3 electrical energy meters lexic single-phase power meter 4673

EMDX3 electrical energy meters lexic  power meter s.ph  63a 4674 -30%
6,546,000 VND
4,582,200 VND

EMDX3 electrical energy meters lexic power meter s.ph 63a 4674

EMDX3 electrical energy meters PMD emdx3 din-rail impuls 4675 -30%
6,670,000 VND
4,669,000 VND

EMDX3 electrical energy meters PMD emdx3 din-rail impuls 4675

PEMDX3 electrical energy meters MD emdx3 din-rail rs485 4676 -30%
9,016,000 VND
6,311,200 VND

PEMDX3 electrical energy meters MD emdx3 din-rail rs485 4676

PEMDX3 electrical energy meters Counter 63a mono 2module rs485 4677 -30%
5,929,000 VND
4,150,300 VND

PEMDX3 electrical energy meters Counter 63a mono 2module rs485 4677

PEMDX3 electrical energy meters Counter 63a mono 2module mid 4678 -30%
5,435,000 VND
3,804,500 VND

PEMDX3 electrical energy meters Counter 63a mono 2module mid 4678

PEMDX3 electrical energy meters Counter 63a mon 2mod mid rs485 4679 -30%
6,670,000 VND
4,669,000 VND

PEMDX3 electrical energy meters Counter 63a mon 2mod mid rs485 4679

PEMDX3 electrical energy meters Counter 63a tri 4module rs485 4680 -30%
8,701,000 VND
6,090,700 VND

PEMDX3 electrical energy meters Counter 63a tri 4module rs485 4680

PEMDX3 electrical energy meters Mono direct power meter 32a 4681 -30%
3,676,000 VND
2,573,200 VND

PEMDX3 electrical energy meters Mono direct power meter 32a 4681

PEMDX3 electrical energy meters Counter 63a tri 4module mid 4682 -30%
8,254,000 VND
5,777,800 VND

PEMDX3 electrical energy meters Counter 63a tri 4module mid 4682

PEMDX3 electrical energy meters Counter 5a ct tri 4mod rs485 p 4684 -30%
7,781,000 VND
5,446,700 VND

PEMDX3 electrical energy meters Counter 5a ct tri 4mod rs485 p 4684

PEMDX3 electrical energy meters Counter 5a ct tri 4module mid 4685 -30%
7,449,000 VND
5,214,300 VND

PEMDX3 electrical energy meters Counter 5a ct tri 4module mid 4685

PEMDX3 electrical energy meters Count 5a ct tri 4mod mid rs485 4686 -30%
8,684,000 VND
6,078,800 VND

PEMDX3 electrical energy meters Count 5a ct tri 4mod mid rs485 4686

PEMDX3 electrical energy meters Data concentra 4 mod 8 entries 4687 -30%
22,109,000 VND
15,476,300 VND

PEMDX3 electrical energy meters Data concentra 4 mod 8 entries 4687

PEMDX3 electrical energy meters Gateway rs485/ethernet 4689 -30%
20,915,000 VND
14,640,500 VND

PEMDX3 electrical energy meters Gateway rs485/ethernet 4689

PEMDX3 electrical energy meters Energies counter 412000 -30%
10,342,000 VND
7,239,400 VND

PEMDX3 electrical energy meters Energies counter 412000

PEMDX3 electrical energy meters Current transformer 412002 -30%
792,000 VND
554,400 VND

PEMDX3 electrical energy meters Current transformer 412002

EMDX3 multi-funtion measuring Access multifunction meter 412052 -30%
9,881,000 VND
6,916,700 VND

EMDX3 multi-funtion measuring Access multifunction meter 412052

EMDX3 multi-funtion measuring Premium multifunction meter 412053 -30%
10,252,000 VND
7,176,400 VND

EMDX3 multi-funtion measuring Premium multifunction meter 412053

EMDX3 multi-funtion measuring RS485 communication module 412055 -30%
2,586,000 VND
1,810,200 VND

EMDX3 multi-funtion measuring RS485 communication module 412055

EMDX3 multi-funtion measuring Memory  rs485 com module 412056 -30%
6,620,000 VND
4,634,000 VND

EMDX3 multi-funtion measuring Memory rs485 com module 412056

EMDX3 multi-funtion measuring 2i 2o module 412057 -30%
2,921,000 VND
2,044,700 VND

EMDX3 multi-funtion measuring 2i 2o module 412057

EMDX3 multi-funtion measuring 2 input temperature module 412058 -30%
3,489,000 VND
2,442,300 VND

EMDX3 multi-funtion measuring 2 input temperature module 412058

EMDX3 multi-funtion measuring 2 pulses outputs module 412059 -30%
1,322,000 VND
925,400 VND

EMDX3 multi-funtion measuring 2 pulses outputs module 412059

EMDX3 multi-funtion measuring 2 analog outputs module 412060 -30%
2,964,000 VND
2,074,800 VND

EMDX3 multi-funtion measuring 2 analog outputs module 412060

EMDX3 multi-funtion measuring Harmonic analysis module 412061 -30%
3,952,000 VND
2,766,400 VND

EMDX3 multi-funtion measuring Harmonic analysis module 412061

  • 1-29/29
  • 1

Thương hiệu Thiết bị Đóng cắt

Thiết bị Đóng cắt Atelec Thiết bị Đóng cắt ABB Thiết bị Đóng cắt Honeywell Thiết bị Đóng cắt LS Thiết bị Đóng cắt Sino Vanlock Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi Thiết bị Đóng cắt Legrand Thiết bị Đóng cắt Panasonic Thiết bị Đóng cắt Schneider Thiết bị Đóng cắt MPE
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Thiết bị Đóng cắt