Thiết bị điện Mitsubishi

Thiết bị thu thập dữ liệu từ các thiết bị đo MES3-255C-EN -50%
Biến dòng cảm ứng 5A/16.66mA (dùng chung với CT lớn) EMU-CT5-A -50%
Biến dòng cảm ứng EMU-CT50 -50%
2,000,000 VND
1,000,000 VND

Biến dòng cảm ứng

3 mẫu
Khối hiển thị cho Ecomonitor plus EMU4-D65 -50%
Khối kết nối CC Link IE Field cho Ecomonitor plus EMU4-CM-CIFB -50%
Khối giao tiếp Modbus®TCP cho Ecomonitor plus EMU4-CM-MT -50%
Dây kết nối màn hình hiển thị cho Ecomonitor plus EMU4-CB-DPS -50%
Pulse input unit EMU4-PX4 -50%
9,388,000 VND
4,694,000 VND

Pulse input unit EMU4-PX4

Analog input unit EMU4-AX4 -50%
10,560,000 VND
5,280,000 VND

Analog input unit EMU4-AX4

Khối tiếp điểm vào/ra ME-0052-SS96 -50%
Khối giao tiếp CC-Link ME-0040C-SS96 -50%
5,633,000 VND
2,816,500 VND

Khối giao tiếp CC-Link ME-0040C-SS96

Khối kết nối thẻ nhớ ME96SS ME-0000BU-SS96 -50%
Khối kết nối Modbus TCP ME96SS ME-0000MT-SS96 -50%
Máy cắt không khí ACB 4P 130kA (DRAWOUT) -70%
1,110,518,000 VND
333,155,400 VND

Máy cắt không khí ACB 4P 130kA (DRAWOUT) 4000A/5000A/6300A

3 mẫu
Máy cắt không khí ACB 4P 100kA (DRAWOUT) -70%
4 mẫu
Máy cắt không khí ACB 4P 85kA (DRAWOUT) -70%
247,253,000 VND
74,175,900 VND

Máy cắt không khí ACB 4P 85kA (DRAWOUT)

4 mẫu
Máy cắt không khí ACB 4P 65kA (DRAWOUT) -70%
160,041,000 VND
48,012,300 VND

Máy cắt không khí ACB 4P 65kA (DRAWOUT) 630A/1000A/1250A/1600A

5 mẫu
Máy cắt không khí ACB 3P 130kA (DRAWOUT) AE4000-SW-3P -70%
989,565,000 VND
296,869,500 VND

Máy cắt không khí ACB 3P 130kA (DRAWOUT) 2000A/4000A/5000A/6300A

3 mẫu
Máy cắt không khí ACB 3P 100kA (DRAWOUT) -70%
214,888,000 VND
64,466,400 VND

Máy cắt không khí ACB 3P 100kA (DRAWOUT) 2000A/2500A/3200A/4000A

4 mẫu
Máy cắt không khí ACB 3P 85kA (DRAWOUT) -70%
214,888,000 VND
64,466,400 VND

Máy cắt không khí ACB 3P 85kA (DRAWOUT) 2000A/2500A/3200A/4000A

4 mẫu
Máy cắt không khí ACB 3P 65kA (DRAWOUT) -70%
138,424,000 VND
41,527,200 VND

Máy cắt không khí ACB 3P 65kA (DRAWOUT)

5 mẫu
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 130kA (FIXED) -70%
688,753,000 VND
206,625,900 VND

Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 130kA (FIXED) 4000A/5000A/6300A

3 mẫu
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 100kA FIX -70%
4 mẫu
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 100kA (FIXED) AE 100kA FIX -70%
4 mẫu
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 130kA (FIXED) AE4000-SW-4P -70%
793,224,000 VND
237,967,200 VND

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 130kA (FIXED) 4000A/5000A/6300A

3 mẫu
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 85kA (FIXED) AE4000-SWA-4P -70%
4 mẫu
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 65kA (FIXED) AE630-SW-4P -70%
5 mẫu
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 85kA (FIXED) AE2000-SW-3P -70%
187,612,000 VND
56,283,600 VND

Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 85kA (FIXED) 2000A/2500A/3200A/4000A

4 mẫu
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 65kA (FIXED) -70%
5 mẫu
Thiết bi bảo vệ mạch 3P 91-M B CP30-BA 3P 91-M B -50%
2,909,000 VND
1,454,500 VND

Thiết bi bảo vệ mạch 3P 91-M B

13 mẫu
Thiết bi bảo vệ mạch 3P 9-M B CP30-BA 3P 9-M 0.1A B -50%
3,104,000 VND
1,552,000 VND

Thiết bi bảo vệ mạch 3P 9-M B

13 mẫu
Thiết bi bảo vệ mạch 3P 21-M B CP30-BA 3P 21-M B -50%
2,899,000 VND
1,449,500 VND

Thiết bi bảo vệ mạch 3P 21-M B

12 mẫu