ACB

Thiết bị Đóng cắt Legrand

Máy cắt không khí ACB DMX3 2500 L DRAW-OUT 3P 100kA - Withdrawable 028761-028766 30%
Máy cắt không khí ACB DEX 1600 3P 50kA - Fixed 668000-668004 30%
91,033,000 VND
63,723,100 VND

Máy cắt không khí ACB DEX 1600 3P 50kA - Fixed 668000-668004

Máy cắt không khí ACB DEX 1600 4P 50kA - Fixed 668010-668014 30%
107,506,000 VND
75,254,200 VND

Máy cắt không khí ACB DEX 1600 4P 50kA - Fixed 668010-668014

Máy cắt không khí ACB DEX 1600 3P 50kA - Withdrawable 668090-668094 30%
125,490,000 VND
87,843,000 VND

Máy cắt không khí ACB DEX 1600 3P 50kA - Withdrawable 668090-668094

Máy cắt không khí ACB DEX 1600 4P 50kA - Withdrawable 668100-668104 30%
153,302,000 VND
107,311,400 VND

Máy cắt không khí ACB DEX 1600 4P 50kA - Withdrawable 668100-668104

Máy cắt không khí ACB DEX 2000 3P 65kA - Fixed 668026-668031 30%
101,145,000 VND
70,801,500 VND

Máy cắt không khí ACB DEX 2000 3P 65kA - Fixed 668026-668031

Máy cắt không khí ACB DEX 3200 3P 65kA - Fixed 668067-668068 30%
179,852,000 VND
125,896,400 VND

Máy cắt không khí ACB DEX 3200 3P 65kA - Fixed 668067-668068

Máy cắt không khí ACB DEX 2000 4P 65kA - Fixed 668046-668051 30%
131,557,000 VND
92,089,900 VND

Máy cắt không khí ACB DEX 2000 4P 65kA - Fixed 668046-668051

Máy cắt không khí ACB DEX 3200 4P 65kA - Fixed 668077-668078 30%
219,622,000 VND
153,735,400 VND

Máy cắt không khí ACB DEX 3200 4P 65kA - Fixed 668077-668078

Máy cắt không khí ACB DEX 2000 3P 65kA - Withdrawable 668116-668121 30%
133,430,000 VND
93,401,000 VND

Máy cắt không khí ACB DEX 2000 3P 65kA - Withdrawable 668116-668121

Máy cắt không khí ACB DEX 3200 3P 65kA - Withdrawable 668157-668158 30%
242,399,000 VND
169,679,300 VND

Máy cắt không khí ACB DEX 3200 3P 65kA - Withdrawable 668157-668158

Máy cắt không khí ACB DEX 2000 4P 65kA - Withdrawable 668136-668141 30%
175,041,000 VND
122,528,700 VND

Máy cắt không khí ACB DEX 2000 4P 65kA - Withdrawable 668136-668141

Máy cắt không khí ACB DEX 3200 4P 65kA - Withdrawable 668167-668168 30%
304,754,000 VND
213,327,800 VND

Máy cắt không khí ACB DEX 3200 4P 65kA - Withdrawable 668167-668168

Máy cắt không khí ACB DMX3 2500 L FIX. 3POLES 100kA - Fixed 028661-028666 30%
251,827,000 VND
176,278,900 VND

Máy cắt không khí ACB DMX3 2500 L FIX. 3POLES 100kA - Fixed 028661-028666

Máy cắt không khí ACB DMX3 4000 L FIX. 3POLES 100kA - Fixed 028667-028668 30%
256,058,000 VND
179,240,600 VND

Máy cắt không khí ACB DMX3 4000 L FIX. 3POLES 100kA - Fixed 028667-028668

Máy cắt không khí ACB DMX3 6300 L FIXE 3POLES 100kA - Fixed 028950-028950 30%
534,703,000 VND
374,292,100 VND

Máy cắt không khí ACB DMX3 6300 L FIXE 3POLES 100kA - Fixed 028950-028950

Máy cắt không khí ACB DMX3 2500 L FIX. 4POLES 100kA - Fixed 028671-028676 30%
312,959,000 VND
219,071,300 VND

Máy cắt không khí ACB DMX3 2500 L FIX. 4POLES 100kA - Fixed 028671-028676

Máy cắt không khí ACB DMX3 4000 L FIX. 4POLES 100kA - Fixed 028677-028678 30%
345,236,000 VND
241,665,200 VND

Máy cắt không khí ACB DMX3 4000 L FIX. 4POLES 100kA - Fixed 028677-028678

Máy cắt không khí ACB DMX3 6300 L FIXE 4POLES 100kA - Fixed 028960-028961 30%
674,294,000 VND
472,005,800 VND

Máy cắt không khí ACB DMX3 6300 L FIXE 4POLES 100kA - Fixed 028960-028961

Máy cắt không khí ACB DMX3 4000 L DRAW-OUT 3P 100kA - Withdrawable 028767-028768 30%
Máy cắt không khí ACB DMX3 6300 L DEBRO 3POLES 100kA - Withdrawable 028952-028953 30%
Máy cắt không khí ACB MX3 2500 L DRAW-OUT 4P 100kA - Withdrawable 028771-028776 30%
Máy cắt không khí ACB MX3 4000 L DRAW-OUT 4P 100kA - Withdrawable 028777-028778 30%
Máy cắt không khí ACB MX3 6300 L DEBRO 4POLES 100kA - Withdrawable 028962 30%
1,190,839,000 VND
833,587,300 VND

Máy cắt không khí ACB MX3 6300 L DEBRO 4POLES 100kA - Withdrawable 028962

  • 1
1 đến 24 trong 24 records

Thiết bị Đóng cắt các hãng khác

Thiết bị Đóng cắt Atelec Thiết bị Đóng cắt ABB Thiết bị Đóng cắt Honeywell Thiết bị Đóng cắt LS Thiết bị Đóng cắt Sino Vanlock Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi Thiết bị Đóng cắt Legrand Thiết bị Đóng cắt Panasonic Thiết bị Đóng cắt Schneider Thiết bị Đóng cắt MPE
XEM TÂT CẢ SẢN PHẨM Thiết bị Đóng cắt