MCB

Thiết bị Đóng cắt Legrand

Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 1P 6000A (C6-C63) 419837-419846 30%
73,500 VND
51,450 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 1P 6000A (C6-C63) 419837-419846 C6/C10/C16/C20/C25/C32/C40/C50/C63

Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 2P 6000A (C6-C63) 419870-419879 30%
151,000 VND
105,700 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 2P 6000A (C6-C63) 419870-419879 C6/C10/C16/C20/C25/C32/C40/C50/C63

Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 3P 6000A (C6-C63) 419881-419890 30%
211,500 VND
148,050 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 3P 6000A (C6-C63) 419881-419890 C6/C10/C16/C20/C25/C32/C40/C50/C63

Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 4P 6000A (C6-C63) 419914-419923 30%
352,000 VND
246,400 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 4P 6000A (C6-C63) 419914-419923 C6/C10/C16/C20/C25/C32/C40/C50/C63

Thiết bị đóng cắt TX3 MCB 1P 10000A BIC (C2-C63)  404164-404177 30%
168,000 VND
117,600 VND

Thiết bị đóng cắt TX3 MCB 1P 10000A BIC (C2-C63) 404164-404177 C2/C6/C10/C13/C16/C20/C25/C32/C40/C50/C63

Thiết bị đóng cắt TX3 MCB 2P 10000A BIC (C2-C63)  404198-404211 30%
353,000 VND
247,100 VND

Thiết bị đóng cắt TX3 MCB 2P 10000A BIC (C2-C63) 404198-404211 C2/C6/C10/C13/C16/C20/C25/C32/C40/C50/C63

Thiết bị đóng cắt TX3 MCB 3P 10000A BIC (C2-C63)  404215-404228 30%
529,000 VND
370,300 VND

Thiết bị đóng cắt TX3 MCB 3P 10000A BIC (C2-C63) 404215-404228 C2/C6/C10/C13/C16/C20/C25/C32/C40/C50/C63

Thiết bị đóng cắt TX3 MCB 4P 10000A BIC (C2-C63)  404249-404262 30%
706,000 VND
494,200 VND

Thiết bị đóng cắt TX3 MCB 4P 10000A BIC (C2-C63) 404249-404262 C2/C6/C10/C13/C16/C20/C25/C32/C40/C50/C63

Thiết bị đóng cắt MCB DX3 DC 2P 16KA (C0.5-C63) 409559-409574 30%
729,000 VND
510,300 VND

Thiết bị đóng cắt MCB DX3 DC 2P 16KA (C0.5-C63) 409559-409574 C0.5/1/1.6/2/3/4/6/8/10/16/20/15/30/32/40/50/63

Thiết bị đóng cắt MCB DX3 1P 25KA (C2-C125) 409752-409764 30%
421,000 VND
294,700 VND

Thiết bị đóng cắt MCB DX3 1P 25KA (C2-C125) 409752-409764 C2/6/10/16/20/25/32/40/50/63/80/100/125

Thiết bị đóng cắt MCB DX3 2P 25KA (C2-C125) 409765-409777 30%
842,000 VND
589,400 VND

Thiết bị đóng cắt MCB DX3 2P 25KA (C2-C125) 409765-409777 C2/6/10/16/20/25/32/40/50/63/80/100/125

Thiết bị đóng cắt MCB DX3 3P 25KA (C2-C125) 409778-409790 30%
1,390,000 VND
973,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB DX3 3P 25KA (C2-C125) 409778-409790 C2/6/10/16/20/25/32/40/50/63/80/100/125

Thiết bị đóng cắt MCB DX3 4P 25KA (C2-C125) 409791-409803 30%
1,853,000 VND
1,297,100 VND

Thiết bị đóng cắt MCB DX3 4P 25KA (C2-C125) 409791-409803 C2/6/10/16/20/25/32/40/50/63/80/100/125

Thiết bị đóng cắt MCB DX3 1P 50KA (C10-C63) 410134-410141 30%
1,474,000 VND
1,031,800 VND

Thiết bị đóng cắt MCB DX3 1P 50KA (C10-C63) 410134-410141 C10/16/20/25/32/40/50/63

Thiết bị đóng cắt MCB DX3 2P 50KA (C10-C63) 410147-410154 30%
2,527,000 VND
1,768,900 VND

Thiết bị đóng cắt MCB DX3 2P 50KA (C10-C63) 410147-410154 C10/16/20/25/32/40/50/63

Thiết bị đóng cắt MCB DX3 3P 50KA (C10-C63) 410160-4410167 30%
4,170,000 VND
2,919,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB DX3 3P 50KA (C10-C63) 410160-4410167 C10/16/20/25/32/40/50/63

Thiết bị đóng cắt MCB DX3 4P 50KA (C10-C63) 410173-410180 30%
5,560,000 VND
3,892,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB DX3 4P 50KA (C10-C63) 410173-410180 C10/16/20/25/32/40/50/63

Thiết bị đóng cắt MCB 6000 4P 6A 402343
529,500 VND
529,500 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 6000 4P 6A 402343 6A/10A/16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A

Thiết bị đóng cắt MCB 4500 4P 6A 402205
513,750 VND
513,750 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4500 4P 6A 402205 6A/10A/16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A

Thiết bị đóng cắt MCB 6000 3P 6A 402332
333,750 VND
333,750 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 6000 3P 6A 402332 6A/10A/16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A

Thiết bị đóng cắt MCB 4500 3P 16A 402197
323,250 VND
323,250 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4500 3P 16A 402197 16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A

Thiết bị đóng cắt MCB 4500 3P 6A 402195
323,250 VND
323,250 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4500 3P 6A 402195 6A/10A

Thiết bị đóng cắt MCB 6000 2P 32A 402327
246,000 VND
246,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 6000 2P 32A 402327 32A/40A/50A/63A

Thiết bị đóng cắt MCB 6000 2P 6A 402321
208,500 VND
208,500 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 6000 2P 6A 402321 6A/10A/16A/20A/25A

Thiết bị đóng cắt MCB 4500 2P 6A 402183
269,000 VND
269,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4500 2P 6A 402183 6A/10A/16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A

Thiết bị đóng cắt MCB 6000 1P 6A 402310
98,000 VND
98,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 6000 1P 6A 402310 6A/10A/16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A

Thiết bị đóng cắt MCB 4500 1P 6A 402152
95,000 VND
95,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4500 1P 6A 402152 6A/10A/16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A

  • 1
1 đến 27 trong 27 records

Thiết bị Đóng cắt các hãng khác

Thiết bị Đóng cắt Atelec Thiết bị Đóng cắt ABB Thiết bị Đóng cắt Honeywell Thiết bị Đóng cắt LS Thiết bị Đóng cắt Sino Vanlock Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi Thiết bị Đóng cắt Legrand Thiết bị Đóng cắt Panasonic Thiết bị Đóng cắt Schneider Thiết bị Đóng cắt MPE
XEM TÂT CẢ SẢN PHẨM Thiết bị Đóng cắt