MCB Legrand

Thiết bị Đóng cắt Legrand

Thiết bị đóng cắt MCB 4500 2P 6A 4021●● LH
269,000 VND
269,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4500 2P 6A 6 - /63A

9 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 6000 1P 6A 40231● LH
98,000 VND
98,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 6000 1P 6A 6A - /63A

9 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 4500 1P 6A 4021●● LH
95,000 VND
95,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4500 1P 6A 6A - /63A

9 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB DX3 4P 50KA (C10-C63) 410173-410180 -30%
5,560,000 VND
3,892,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB DX3 4P 50KA (C10-C63) C10/16/20/25/32/40/50/63

8 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB DX3 3P 50KA (C10-C63) 410160-4410167 -30%
4,170,000 VND
2,919,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB DX3 3P 50KA (C10-C63) C10/16/20/25/32/40/50/63

8 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB DX3 2P 50KA (C10-C63) 410147-410154 -30%
2,527,000 VND
1,768,900 VND

Thiết bị đóng cắt MCB DX3 2P 50KA (C10-C63) C10/16/20/25/32/40/50/63

8 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB DX3 1P 50KA (C10-C63) 410134-410141 -30%
1,474,000 VND
1,031,800 VND

Thiết bị đóng cắt MCB DX3 1P 50KA (C10-C63) C10/16/20/25/32/40/50/63

8 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB DX3 4P 25KA (C2-C125) 409791-409803 -30%
13 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB DX3 3P 25KA (C2-C125) 409778-409790 -30%
13 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB DX3 2P 25KA (C2-C125) 409765-409777 -30%
13 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB DX3 1P 25KA (C2-C125) 409752-409764 -30%
13 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB DX3 DC 2P 16KA (C0.5-C63) 409559-409574 -30%
16 mẫu
Thiết bị đóng cắt TX3 MCB 4P 10000A BIC (C2-C63) 404249-404262 -30%
11 mẫu
Thiết bị đóng cắt TX3 MCB 3P 10000A BIC (C2-C63) 404215-404228 -30%
11 mẫu
Thiết bị đóng cắt TX3 MCB 2P 10000A BIC (C2-C63) 404198-404211 -30%
11 mẫu
Thiết bị đóng cắt TX3 MCB 1P 10000A BIC (C2-C63) 404164-404177 -30%
11 mẫu
Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 4P 6kA 419914-419923 -30%
720,720 VND
504,504 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 4P 6kA 6-63A

9 mẫu
Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 3P 6kA 419881-419890 -30%
211,500 VND
148,050 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 3P 6kA 6-63A

9 mẫu
Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 2P 6kA 419870-419879 -30%
283,800 VND
198,660 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 2P 6kA 6-63A

9 mẫu
Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 1P 6kA 419837-419846 -30%
122,760 VND
85,932 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 1P 6kA 6-63A

9 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 6000 4P 6A 40234● LH
529,500 VND
529,500 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 6000 4P 6A 6-63A

9 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 4500 4P 6A 402205 LH
513,750 VND
513,750 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4500 4P 6A 402205 6A/10A/16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A

Thiết bị đóng cắt MCB 6000 3P 6A 402332 LH
333,750 VND
333,750 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 6000 3P 6A 402332 6A/10A/16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A

Thiết bị đóng cắt MCB 4500 3P 16A 402197 LH
323,250 VND
323,250 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4500 3P 16A 402197 16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A

Thiết bị đóng cắt MCB 4500 3P 6A 402195 LH
Thiết bị đóng cắt MCB 6000 2P 32A 402327 LH
246,000 VND
246,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 6000 2P 32A 402327 32A/40A/50A/63A

Thiết bị đóng cắt MCB 6000 2P 6A 402321 LH
208,500 VND
208,500 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 6000 2P 6A 402321 6A/10A/16A/20A/25A

  • 1-27/27