Catalogue & Bảng giá hãng Schneider

Thiết bị Tự động hóa Schneider

HMISTO7●5 : Màn hình cảm ứng Magelis STO, Color touch screen 4.3" HMISTO7●5 LH
3 mẫu
Khởi động từ Tesys D với cuộn dây điều khiển cho cả AC và DC -35%
4 mẫu
Đồng hồ đo VÀ PF% Unbalance METSEDM6000HCL10NC -35%
1,974,500 VND
1,283,425 VND

Đồng hồ đo VÀ PF% Unbalance

3 mẫu
Khởi động từ Tesys D với cuộn dây điều khiển loại AC LC1D09 -35%
13 mẫu
Relay nhiệt class 10 A(1) với đầu kết nối bắt vít LRD380 -35%
5 mẫu
Khởi động mềm ATS01N103FT 1.1KW 3P 400V ATS01N103FT -35%
4,455,000 VND
2,895,750 VND

Khởi động mềm ATS01N103FT 1.1KW 3P 400V 1.1/2-2.3/4/5.5/1.5-9-11KW

5 mẫu
Biến tần ATV32H037N4 0.37KW 3P 380-500V ATV32H037N4 -35%
5,241,000 VND
3,406,650 VND

Biến tần ATV32H037N4 0.37KW 3P 380-500V 0.37/0.55/0.75/1.1/1.5/2.2/3.0/4.0/5.5/7.5/11/15Kw

Auxiliary contact block, TeSys D, front mounting, screw clamp terminals LAD8N LAD8N●● -35%
3 mẫu
Bộ nguồn ABL Schneider ABL LH
1,595,000 VND
1,595,000 VND

Bộ nguồn ABL Schneider

9 mẫu
Bộ nguồn ABL Schneider ABL LH
11,220,000 VND
11,220,000 VND

Bộ nguồn ABL Schneider

7 mẫu
Bộ nguồn ABL Schneider ABL LH
5,610,000 VND
5,610,000 VND

Bộ nguồn ABL Schneider

6 mẫu
Bộ lập trình điều khiển Schneider - I/O Digital Module Modicon TM3 LH
3 mẫu
Bộ lập trình điều khiển Schneider - I/O Digital Module Modicon TM3 LH
3 mẫu
Bộ lập trình điều khiển Schneider - I/O Digital Module Modicon TM3 LH
2 mẫu
Bộ lập trình điều khiển Schneider - I/O Digital Module Modicon TM3 LH
4 mẫu
Bộ lập trình điều khiển Schneider - I/O Digital Module Modicon TM3 LH
5 mẫu
Bộ lập trình điều khiển Schneider - I/O Digital Module Modicon TM3 LH
4 mẫu
Bộ lập trình điều khiển Schneider - I/O Digital Module Modicon TM3 LH
2 mẫu
Bộ lập trình điều khiển Schneider - I/O Digital Module Modicon TM3 LH
5 mẫu
Bộ lập trình điều khiển Schneider - I/O Analog Module 24Vdc Modicon TM3 LH
2 mẫu
ATV312H●●●M2 : Biến tần Schneider 1P 200-240V ATV312H●●●M2 -35%
5,406,000 VND
3,513,900 VND

ATV312H●●●M2 : Biến tần Schneider 1P 200-240V 0.18KW-2.2Kw

7 mẫu
ATV312H●●●M3 : Biến tần Schneider 3P 200-240V ATV312H●●●M3 -35%
30,725,400 VND
19,971,510 VND

ATV312H●●●M3 : Biến tần Schneider 3P 200-240V 0.18KW-11KW

11 mẫu
ATV312H●●●N4 : Biến tần Schneider 3P 380-500V ATV312H●●●N4 -35%
7,020,600 VND
4,563,390 VND

ATV312H●●●N4 : Biến tần Schneider 3P 380-500V 0.37KW-7.5KW

9 mẫu
ATV32H●●●M2 : Biến tần Schneider 1P 200-240V ATV32H●●●M2 -35%
4,974,000 VND
3,233,100 VND

ATV32H●●●M2 : Biến tần Schneider 1P 200-240V 0.37/0.75/1.5KW

3 mẫu
Rơ le trung gian có đèn chỉ thị - 5A, 2 C/O RXM2LB2 -35%
122,100 VND
79,365 VND

Rơ le trung gian có đèn chỉ thị - 5A, 2 C/O 12VDC-230VAC

8 mẫu
Rơ le trung gian có đèn chỉ thị - 3A, 4 C/O RXM4LB2 -35%
133,100 VND
86,515 VND

Rơ le trung gian có đèn chỉ thị - 3A, 4 C/O 12VDC-230VAC

8 mẫu
ATV61HC●●N4 : Biến tần Schneider 3P 380-480V ATV61HC●●N4 -35%
13 mẫu
ATV61HD●●N4 : Biến tần Schneider 3P 380-480V ATV61HD●●N4 -35%
4 mẫu
ATV61HD●●M3X : Biến tần Schneider 3P 200-240V ATV61HD●●M3X -35%
10 mẫu
ATV61HU●●M3 : Biến tần Schneider 3P 200-240V ATV ATV61HU●●M3 -35%
6 mẫu
TWDLCAA24DFR : Bộ điều khiển lập trình 24 I/O 14 IN DC TWDLCAA24DFR -35%
TWDLCAA16DRF : Bộ điều khiển lập trình 16 I/O 9 IN DC TWDLCAA16DRF -35%
TWDLCAA10DRF : Bộ điều khiển lập trình 10 I/O 6 IN DC TWDLCAA10DRF -35%
TWDLCAE40DRF: Bộ điều khiển lập trình 40 I/0 24 IN DC TWDLCAE40DRF -35%
TWDLMDA40DTK : Bộ điều khiển lập trình 24 IN DC TWDLMDA40DTK -35%
ABL7RP: Bộ nguồn ABL Schneider ABL7RP●●●● LH
12,023,000 VND
12,023,000 VND

ABL7RP: Bộ nguồn ABL Schneider 12V - 5A / 48V - 2.5A

2 mẫu
Bộ nguồn ABL Schneider ABL LH
4,136,000 VND
4,136,000 VND

Bộ nguồn ABL Schneider

2 mẫu
Bộ nguồn ABL8MEM Schneider ABL8MEM LH
1,881,000 VND
1,881,000 VND

Bộ nguồn ABL8MEM Schneider

3 mẫu

Thương hiệu Thiết bị Tự động hóa

Thiết bị Tự động hóa DongA Electric Thiết bị Tự động hóa Socomec Thiết bị Tự động hóa GTEC Thiết bị Tự động hóa LS Thiết bị Tự động hóa MPE Thiết bị Tự động hóa Panasonic Thiết bị Tự động hóa Schneider
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Thiết bị Tự động hóa