Catalogue & Bảng giá hãng Schneider Xem thêm sản phẩm Honeywell

Cầu dao tự động Acti9 - MCB

Thiết bị Đóng cắt Schneider

Cầu dao tự động MCB 2P-6A 15KA 230V iC60L A9F94206 38%
1,348,600 VND
836,132 VND

Cầu dao tự động MCB 2P-6A 15KA 230V iC60L A9F94206

Cầu dao tự động MCB 2P 10KA 230V iC60H A9F84206 38%
1,145,100 VND
709,962 VND

Cầu dao tự động MCB 2P 10KA 230V iC60H A9F84206 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

Cầu dao tự động MCB 1P 15kA 230V C curve iC60L A9F94106 38%
499,400 VND
309,628 VND

Cầu dao tự động MCB 1P 15kA 230V C curve iC60L A9F94106 6/10/16/20/32/63A 15KA 230V

Cầu dao tự động MCB C120N 3P 10kA 220V A9N18364 38%
3,426,500 VND
2,124,430 VND

Cầu dao tự động MCB C120N 3P 10kA 220V A9N18364 63/82/100/125A

Cầu dao tự động MCB C120N 1P 10kA 230V A9N18356 38%
1,040,600 VND
645,172 VND

Cầu dao tự động MCB C120N 1P 10kA 230V A9N18356 63/80/100/125A

Cầu dao tự động MCB C120N 4P 10kA 400V A9N18371 38%
4,402,200 VND
2,729,364 VND

Cầu dao tự động MCB C120N 4P 10kA 400V A9N18371 63/80/100/125A

Cầu dao tự động MCB C120N 2P 10kA 230V A9N18360 38%
2,202,200 VND
1,365,364 VND

Cầu dao tự động MCB C120N 2P 10kA 230V A9N18360 63/80/100/125A

Cầu dao tự động MCB C120H 2P 63A 15kA 230V A9N18456 38%
2,269,300 VND
1,406,966 VND

Cầu dao tự động MCB C120H 2P 63A 15kA 230V A9N18456

Cầu dao tự động MCB C120H 3P 63A 15kA 400V A9N18467 38%
3,528,800 VND
2,187,856 VND

Cầu dao tự động MCB C120H 3P 63A 15kA 400V A9N18467

Cầu dao tự động MCB C120H 3P 63A 15kA 400V A9N18478 38%
4,534,200 VND
2,811,204 VND

Cầu dao tự động MCB C120H 3P 63A 15kA 400V A9N18478

Cầu dao tự động MCB C120H 1P 63A 15kA 230V A9N18445 38%
1,074,700 VND
666,314 VND

Cầu dao tự động MCB C120H 1P 63A 15kA 230V A9N18445

Cầu dao tự động MCB 3P 10KA 400V iC60H A9F84306 38%
1,720,400 VND
1,066,648 VND

Cầu dao tự động MCB 3P 10KA 400V iC60H A9F84306 6/10/16/20/25/32A

Cầu dao tự động MCB 4P 10KA 400V 6A iC60H A9F84406 38%
2,472,800 VND
1,533,136 VND

Cầu dao tự động MCB 4P 10KA 400V 6A iC60H A9F84406 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

Cầu dao tự động 4P 6kA 400V C curve iC60N A9F74406 38%
1,138,500 VND
705,870 VND

Cầu dao tự động 4P 6kA 400V C curve iC60N A9F74406 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

Cầu dao tự động 2P 6kA 230V C curve iC60N A9F74206 38%
507,100 VND
314,402 VND

Cầu dao tự động 2P 6kA 230V C curve iC60N A9F74206 6/16/20/25/32/40/50/63A

Cầu dao tự động MCB 1P 6Ka, 230V C curve iC60N A9F74106 38%
186,200 VND
115,444 VND

Cầu dao tự động MCB 1P 6Ka, 230V C curve iC60N A9F74106 6/10/16/20/32/63A 6KA 230V

Cầu dao tự động IK60N 2P 6kA 230V C curve A9K27206 38%
437,800 VND
271,436 VND

Cầu dao tự động IK60N 2P 6kA 230V C curve A9K27206 6/16/20/25/32/40/50/63A

Cầu dao tự động IK60N 3P 6kA 400V C curve A9K24306 38%
708,400 VND
439,208 VND

Cầu dao tự động IK60N 3P 6kA 400V C curve A9K24306 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

Cầu dao tự động 4P 6kA 400V C curve iK60N A9K24406 38%
1,106,600 VND
686,092 VND

Cầu dao tự động 4P 6kA 400V C curve iK60N A9K24406 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

Cầu dao tự động IK60N 1P 6kA 230V C A9K27106 38%
156,200 VND
96,844 VND

Cầu dao tự động IK60N 1P 6kA 230V C A9K27106 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

Cầu dao tự động 3P 6kA 400V C curve iC60N  A9F74306 38%
1,329,900 VND
824,538 VND

Cầu dao tự động 3P 6kA 400V C curve iC60N A9F74306 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

Cầu dao tự động MCB 4P-6A 15KA 400V iC60L A9F94406 38%
2,698,300 VND
1,672,946 VND

Cầu dao tự động MCB 4P-6A 15KA 400V iC60L A9F94406

Cầu dao tự động 1P 10kA 230V C curve iC60H A9F84106 38%
315,700 VND
195,734 VND

Cầu dao tự động 1P 10kA 230V C curve iC60H A9F84106 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

Cầu dao tự động MCB 3P-6A 15KA 400V iC60L A9F94306 38%
1,798,500 VND
1,115,070 VND

Cầu dao tự động MCB 3P-6A 15KA 400V iC60L A9F94306

  • 1
1 đến 24 trong 24 records

Thiết bị Đóng cắt các hãng khác

Thiết bị Đóng cắt Atelec Thiết bị Đóng cắt ABB Thiết bị Đóng cắt Honeywell Thiết bị Đóng cắt LS Thiết bị Đóng cắt Sino Vanlock Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi Thiết bị Đóng cắt Legrand Thiết bị Đóng cắt Panasonic Thiết bị Đóng cắt Schneider Thiết bị Đóng cắt MPE
XEM TÂT CẢ SẢN PHẨM Thiết bị Đóng cắt