Cáp nhôm

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Cáp DUPLEX DuAV 2 lõi, ruột nhôm, cách điện PVC, tiêu chuẩn dân dụng DuAV 2x12
8,120 VND
8,120 VND

Cáp DUPLEX DuAV 2 lõi, ruột nhôm, cách điện PVC, tiêu chuẩn dân dụng DuAV 2x12 2x12/2x14/2x16/2x25/2x35

Dây nhôm AV-16 - 0.6/1kV AV-16 15%
6,325 VND
5,060 VND

Dây nhôm AV-16 - 0.6/1kV AV-16

Cáp vặn xoắn LV - ABC LV - ABC (2x16 - 2x150)
67,960 VND
67,960 VND

Cáp vặn xoắn LV - ABC LV - ABC (2x16 - 2x150)

Cáp điện lực ruột nhôm AV - 10 AV - (16-300)
6,710 VND
6,710 VND

Cáp điện lực ruột nhôm AV - 10 AV - (16-300)

Cáp điện AX1V & AX1V/WBC AX1V & AX1V/WBC
liên hệ

Cáp điện AX1V & AX1V/WBC AX1V & AX1V/WBC

Cáp điện AsXV-XX-12/20(24) kV AsXV-XX
liên hệ

Cáp điện AsXV-XX-12/20(24) kV AsXV-XX

Cáp điện AXV/SE-SWA-3xXX AXV/SE-SWA-3xXX
liên hệ

Cáp điện AXV/SE-SWA-3xXX AXV/SE-SWA-3xXX

Cáp điện AXV/S-AWA-XX AXV/S-AWA-XX
liên hệ

Cáp điện AXV/S-AWA-XX AXV/S-AWA-XX

Cáp điện AXV/SE-DSTA-3xXX AXV/SE-DSTA-3xXX
liên hệ

Cáp điện AXV/SE-DSTA-3xXX AXV/SE-DSTA-3xXX

Cáp điện AXV/S-DATA-XX AXV/S-DATA-XX
liên hệ

Cáp điện AXV/S-DATA-XX AXV/S-DATA-XX

Cáp điện AXV/SE-3xXX AXV/SE-3xXX
liên hệ

Cáp điện AXV/SE-3xXX AXV/SE-3xXX

Cáp điện AXV/S-XX AXV/S-XX
liên hệ

Cáp điện AXV/S-XX AXV/S-XX

Cáp điện LV-ABC-4xXX - 0.6/1kV LV-ABC-4xXX
liên hệ

Cáp điện LV-ABC-4xXX - 0.6/1kV LV-ABC-4xXX

Cáp điện LV-ABC-3xXX - 0.6/1kV LV-ABC-3xXX
liên hệ

Cáp điện LV-ABC-3xXX - 0.6/1kV LV-ABC-3xXX

Cáp điện AXV-3xXX - 0.6/1kV( Cách điện XLPE, vỏ PVC) AXV-3xXX
Cáp điện AXV-4xXX - 0.6/1kV( Cách điện XLPE, vỏ PVC) AXV-4xXX
Cáp điện AXV-XX - 0.6/1kV( Cách điện XLPE, vỏ PVC) AXV-XX
Cáp điện AXV-2xXX - 0.6/1kV( Cách điện XLPE, vỏ PVC) AXV-2xXX
Cáp điện lực ruột nhôm AV tiêu chuẩn công trình AV 16
6,710 VND
6,710 VND

Cáp điện lực ruột nhôm AV tiêu chuẩn công trình AV 16 AV 16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300

Cáp điện lực ruột nhôm AV tiêu chuẩn dân dụng AV 12
4,020 VND
4,020 VND

Cáp điện lực ruột nhôm AV tiêu chuẩn dân dụng AV 12 AV 12/14/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300

Cáp vặn xoắn LV - ABC 4x150 LV - ABC 4x150
202,840 VND
202,840 VND

Cáp vặn xoắn LV - ABC 4x150 LV - ABC 4x150

Cáp vặn xoắn LV - ABC 4x120 LV - ABC 4x120
168,160 VND
168,160 VND

Cáp vặn xoắn LV - ABC 4x120 LV - ABC 4x120

Cáp vặn xoắn LV - ABC 4x95 LV - ABC 4x95
132,770 VND
132,770 VND

Cáp vặn xoắn LV - ABC 4x95 LV - ABC 4x95

Cáp vặn xoắn LV - ABC 4x70 LV - ABC 4x70
100,660 VND
100,660 VND

Cáp vặn xoắn LV - ABC 4x70 LV - ABC 4x70

Cáp vặn xoắn LV - ABC 4x50 LV - ABC 4x50
73,450 VND
73,450 VND

Cáp vặn xoắn LV - ABC 4x50 LV - ABC 4x50

Cáp vặn xoắn LV - ABC 4x35 LV - ABC 4x35
54,180 VND
54,180 VND

Cáp vặn xoắn LV - ABC 4x35 LV - ABC 4x35

Cáp vặn xoắn LV - ABC 4x25 LV - ABC 4x25
42,270 VND
42,270 VND

Cáp vặn xoắn LV - ABC 4x25 LV - ABC 4x25

Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x150 LV - ABC 3x150
153,090 VND
153,090 VND

Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x150 LV - ABC 3x150

Cáp vặn xoắn LV - ABC 4x16 LV - ABC 4x16
31,190 VND
31,190 VND

Cáp vặn xoắn LV - ABC 4x16 LV - ABC 4x16

Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x120 LV - ABC 3x120
126,940 VND
126,940 VND

Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x120 LV - ABC 3x120

Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x95 LV - ABC 3x95
101,360 VND
101,360 VND

Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x95 LV - ABC 3x95

Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x70 LV - ABC 3x70
76,020 VND
76,020 VND

Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x70 LV - ABC 3x70

Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x50 LV - ABC 3x50
56,750 VND
56,750 VND

Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x50 LV - ABC 3x50

Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x16 LV - ABC 3x16
23,700 VND
23,700 VND

Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x16 LV - ABC 3x16

Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x35 LV - ABC 3x35
40,990 VND
40,990 VND

Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x35 LV - ABC 3x35

1 đến 35 trong 37 records