Cáp nhôm

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Cáp CADIVI AV ­– 0,6/1 KV AV -20%
10 mẫu
Cáp điện AX1V & AX1V/WBC AX1V & AX1V/WBC -20%
43,560 VND
34,848 VND

Cáp điện AX1V & AX1V/WBC

Cáp điện AsXV-XX-12/20(24) kV AsXV-XX -20%
Cáp điện AXV/SE-SWA-3xXX AXV/SE-SWA-3xXX -20%
515,460 VND
412,368 VND

Cáp điện AXV/SE-SWA-3xXX

Cáp điện AXV/S-AWA-XX AXV/S-AWA-XX -20%
149,710 VND
119,768 VND

Cáp điện AXV/S-AWA-XX

Cáp điện AXV/SE-DSTA-3xXX AXV/SE-DSTA-3xXX -20%
429,990 VND
343,992 VND

Cáp điện AXV/SE-DSTA-3xXX

Cáp điện AXV/S-DATA-XX AXV/S-DATA-XX -20%
140,140 VND
112,112 VND

Cáp điện AXV/S-DATA-XX

Cáp điện AXV/SE-3xXX AXV/SE-3xXX -20%
334,290 VND
267,432 VND

Cáp điện AXV/SE-3xXX

Cáp điện AXV/S-XX AXV/S-XX -20%
82,610 VND
66,088 VND

Cáp điện AXV/S-XX

Cáp điện LV-ABC-3xXX - 0.6/1kV LV-ABC-3xXX -20%
Cáp điện LV-ABC-4xXX - 0.6/1kV LV-ABC-4xXX -20%
Cáp điện AXV-2xXX - 0.6/1kV( Cách điện XLPE, vỏ PVC) AXV-2xXX -20%
Cáp điện AXV-XX - 0.6/1kV( Cách điện XLPE, vỏ PVC) AXV-XX -20%
Cáp điện AXV-4xXX - 0.6/1kV( Cách điện XLPE, vỏ PVC) AXV-4xXX -20%
Cáp điện AXV-3xXX - 0.6/1kV( Cách điện XLPE, vỏ PVC) AXV-3xXX -20%
Cáp nhôm vặn xoắn LV - ABC 4x16 LV - ABC 4x16 -20%
Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x16 LV - ABC 3x16 -20%
23,700 VND
18,960 VND

Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x16

Cáp nhôm vặn xoắn LV - ABC LV - ABC 2x16 -20%
Cáp điện lực ruột nhôm AV 16 -20%
Cáp điện lực 1 lõi, ruột nhôm, tiêu chuẩn dân dụng AV 12 -20%
4,020 VND
3,216 VND

Cáp điện lực 1 lõi, ruột nhôm, tiêu chuẩn dân dụng AV 12 AV 12/14/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300

Cáp điện lực 1 lõi, ruột nhôm, tiêu chuẩn công trình AV 16 -20%
6,710 VND
5,368 VND

Cáp điện lực 1 lõi, ruột nhôm, tiêu chuẩn công trình AV 16 AV 16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300

Cáp DUPLEX DuAV 2 lõi, ruột nhôm, cách điện PVC, tiêu chuẩn dân dụng DuAV 2x12 -20%
Dây nhôm lõi thép các loại > 50 đến = 95mm2 2110105 -20%
  • 1-23/23