Cáp nhôm

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Cáp nhôm vặn xoắn LV - ABC 4x16 LV - ABC 4x16 20%
31,190 VND
24,952 VND

Cáp nhôm vặn xoắn LV - ABC 4x16 LV - ABC 4x16

Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x16 LV - ABC 3x16 20%
23,700 VND
18,960 VND

Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x16 LV - ABC 3x16

Cáp nhôm vặn xoắn LV - ABC LV - ABC 2x16 20%
16,370 VND
13,096 VND

Cáp nhôm vặn xoắn LV - ABC LV - ABC 2x16

Cáp điện lực ruột nhôm AV 16 20%
6,710 VND
5,368 VND

Cáp điện lực ruột nhôm AV 16

Cáp điện lực 1 lõi, ruột nhôm, tiêu chuẩn dân dụng AV 12 20%
4,020 VND
3,216 VND

Cáp điện lực 1 lõi, ruột nhôm, tiêu chuẩn dân dụng AV 12 AV 12/14/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300

Cáp điện lực 1 lõi, ruột nhôm, tiêu chuẩn công trình AV 16 20%
6,710 VND
5,368 VND

Cáp điện lực 1 lõi, ruột nhôm, tiêu chuẩn công trình AV 16 AV 16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300

Cáp DUPLEX DuAV 2 lõi, ruột nhôm, cách điện PVC, tiêu chuẩn dân dụng DuAV 2x12 20%
8,120 VND
6,496 VND

Cáp DUPLEX DuAV 2 lõi, ruột nhôm, cách điện PVC, tiêu chuẩn dân dụng DuAV 2x12 2x12/2x14/2x16/2x25/2x35

Dây nhôm AV-16 - 0.6/1kV AV-16 20%
6,325 VND
5,060 VND

Dây nhôm AV-16 - 0.6/1kV AV-16

Cáp điện AX1V & AX1V/WBC AX1V & AX1V/WBC 20%
liên hệ

Cáp điện AX1V & AX1V/WBC AX1V & AX1V/WBC

Cáp điện AsXV-XX-12/20(24) kV AsXV-XX 20%
liên hệ

Cáp điện AsXV-XX-12/20(24) kV AsXV-XX

Cáp điện AXV/SE-SWA-3xXX AXV/SE-SWA-3xXX 20%
liên hệ

Cáp điện AXV/SE-SWA-3xXX AXV/SE-SWA-3xXX

Cáp điện AXV/S-AWA-XX AXV/S-AWA-XX 20%
liên hệ

Cáp điện AXV/S-AWA-XX AXV/S-AWA-XX

Cáp điện AXV/SE-DSTA-3xXX AXV/SE-DSTA-3xXX 20%
liên hệ

Cáp điện AXV/SE-DSTA-3xXX AXV/SE-DSTA-3xXX

Cáp điện AXV/S-DATA-XX AXV/S-DATA-XX 20%
liên hệ

Cáp điện AXV/S-DATA-XX AXV/S-DATA-XX

Cáp điện AXV/SE-3xXX AXV/SE-3xXX 20%
liên hệ

Cáp điện AXV/SE-3xXX AXV/SE-3xXX

Cáp điện AXV/S-XX AXV/S-XX 20%
liên hệ

Cáp điện AXV/S-XX AXV/S-XX

Cáp điện LV-ABC-4xXX - 0.6/1kV LV-ABC-4xXX 20%
liên hệ

Cáp điện LV-ABC-4xXX - 0.6/1kV LV-ABC-4xXX

Cáp điện LV-ABC-3xXX - 0.6/1kV LV-ABC-3xXX 20%
liên hệ

Cáp điện LV-ABC-3xXX - 0.6/1kV LV-ABC-3xXX

Cáp điện AXV-3xXX - 0.6/1kV( Cách điện XLPE, vỏ PVC) AXV-3xXX 20%
Cáp điện AXV-4xXX - 0.6/1kV( Cách điện XLPE, vỏ PVC) AXV-4xXX 20%
Cáp điện AXV-XX - 0.6/1kV( Cách điện XLPE, vỏ PVC) AXV-XX 20%
Cáp điện AXV-2xXX - 0.6/1kV( Cách điện XLPE, vỏ PVC) AXV-2xXX 20%
Dây nhôm lõi thép các loại > 50 đến = 95mm2 2110105 20%
63,200 VND
50,560 VND

Dây nhôm lõi thép các loại > 50 đến = 95mm2 2110105

  • 1
1 đến 23 trong 23 sản phẩm