Cáp nhôm hạ thế

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Cáp điện lực hạ thế AXV/DATA - 0.6/1kV - TCVN5935 AXV/DATA-xx-0.6/1kV -15%
4 mẫu
Cáp điện lực hạ thế AXV 4*xx - 0.6/1kV - TCVN5935 AXV-4*xx -15%
10 mẫu
Cáp điện lực hạ thế AXV 3*xx - 0.6/1kV - TCVN5935 AXV-3*xx -15%
10 mẫu
Cáp điện lực hạ thế AXV 2*xx - 0.6/1kV - TCVN5935 AXV-2*xx -15%
10 mẫu
Cáp điện lực hạ thế AXV - 0.6/1kV - TCVN5935 AXV -15%
13 mẫu
AXV/DSTA 2 lõi 0.6/1kV -18%
43,340 VND
35,539 VND

AXV/DSTA 2 lõi 0.6/1kV

12 mẫu
AXV/DSTA 4 lõi 0.6/1kV -18%
53,570 VND
43,928 VND

AXV/DSTA 4 lõi 0.6/1kV

12 mẫu
AXV/DSTA 3 lõi 0.6/1kV -18%
51,040 VND
41,853 VND

AXV/DSTA 3 lõi 0.6/1kV

12 mẫu
AXV/DATA 1 lõi 0.6/1kV -18%
28,600 VND
23,452 VND

AXV/DATA 1 lõi 0.6/1kV

12 mẫu
AXV/S 1 lõi 12/20 (24) kV -18%
82,610 VND
67,741 VND

AXV/S 1 lõi 12/20 (24) kV

11 mẫu
AX1V 1 lõi 12/20 (24) kV -18%
43,560 VND
35,720 VND

AX1V 1 lõi 12/20 (24) kV

11 mẫu
AX1V/WBC 1 lõi 12/20 (24) kV -18%
43,230 VND
35,449 VND

AX1V/WBC 1 lõi 12/20 (24) kV

11 mẫu
AXV/SE 3 lõi 12/20(24) kV -18%
334,290 VND
274,118 VND

AXV/SE 3 lõi 12/20(24) kV

9 mẫu
AXV/SE-DSTA 3 lõi 12/20(24) kV -18%
429,990 VND
352,592 VND

AXV/SE-DSTA 3 lõi 12/20(24) kV

9 mẫu
AXV/S-AWA 1 lõi 12/20(24) kV -18%
149,710 VND
122,763 VND

AXV/S-AWA 1 lõi 12/20(24) kV

9 mẫu
AsXV 1 lõi 12/20(24) kV -18%
41,030 VND
33,645 VND

AsXV 1 lõi 12/20(24) kV

11 mẫu
AXV/SE-SWA 3 lõi 12/20(24) kV -18%
515,460 VND
422,678 VND

AXV/SE-SWA 3 lõi 12/20(24) kV

9 mẫu
Dây điện lực (AV) ­– 0,6/1 KV - AS/NZS 5000.1 AV -18%
10 mẫu
Cáp DUPLEX DuAV 2 lõi, ruột nhôm, cách điện PVC, tiêu chuẩn dân dụng DuAV 2x12 -15%
5 mẫu
Cáp điện lực 1 lõi, ruột nhôm, tiêu chuẩn dân dụng AV 12 -15%
4,390 VND
3,732 VND

Cáp điện lực 1 lõi, ruột nhôm, tiêu chuẩn dân dụng AV 12/14/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300

13 mẫu
Cáp điện lực ruột nhôm AV 16 -15%
11 mẫu
Cáp nhôm vặn xoắn LV - ABC LV - ABC 2x16 -15%
8 mẫu
Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x16 LV - ABC 3x16 -15%
23,700 VND
20,145 VND

Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x16

8 mẫu
Cáp nhôm vặn xoắn LV - ABC 4x16 LV - ABC 4x16 -15%
8 mẫu
Cáp điện lực 1 lõi, ruột nhôm, tiêu chuẩn công trình AV 16 -15%
6,710 VND
5,704 VND

Cáp điện lực 1 lõi, ruột nhôm, tiêu chuẩn công trình AV 16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300

11 mẫu
Dây nhôm lõi thép các loại > 50 đến = 95mm2 2110105 -18%
  • 1-26/26