Máy cắt hạ thế ACB loại fixed Mitsubishi

Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi

Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 100kA FIX -70%
4 mẫu
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 100kA (FIXED) AE 100kA FIX -70%
4 mẫu
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 130kA (FIXED) AE4000-SW-4P -70%
793,224,000 VND
237,967,200 VND

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 130kA (FIXED) 4000A/5000A/6300A

3 mẫu
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 85kA (FIXED) AE4000-SWA-4P -70%
4 mẫu
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 65kA (FIXED) AE630-SW-4P -70%
5 mẫu
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 130kA (FIXED) -70%
688,753,000 VND
206,625,900 VND

Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 130kA (FIXED) 4000A/5000A/6300A

3 mẫu
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 85kA (FIXED) AE2000-SW-3P -70%
187,612,000 VND
56,283,600 VND

Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 85kA (FIXED) 2000A/2500A/3200A/4000A

4 mẫu
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 65kA (FIXED) -70%
5 mẫu
  • 1-8/8

Thương hiệu Thiết bị Đóng cắt

Thiết bị Đóng cắt Roman Thiết bị Đóng cắt DongA Electric Thiết bị Đóng cắt Honeywell Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi Thiết bị Đóng cắt LS Thiết bị Đóng cắt Legrand Thiết bị Đóng cắt MPE Thiết bị Đóng cắt Nanoco Thiết bị Đóng cắt Sino Vanlock Thiết bị Đóng cắt Panasonic Thiết bị Đóng cắt Schneider
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Thiết bị Đóng cắt